Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juli 2012

Vierde Europese dag van de verkeersveiligheid: jongeren actief betrekken bij verkeersveiligheid

Verkeersongevallen zijn nog altijd de voornaamste oorzaak voor het overlijden en de invaliditeit van jongeren, zowel wereldwijd als in Europa. In 2010 waren 19 % van de verkeersdoden in de EU jongeren tussen de 18 en 25 jaar (hoewel deze leeftijdsgroep maar 10 % van de gehele bevolking uitmaakt). Dat betekent dat jongeren tussen de 18 en 25 bijna twee keer zoveel risico lopen om te sterven bij verkeersongelukken. De Europese Commissie wijdt daarom de vierde Europese dag van de verkeersveiligheid aan jongeren. Centraal op deze dag staat een conferentie die op 25 juli in Nicosia plaats zal vinden en die samen met het Cypriotische voorzitterschap wordt georganiseerd. Op deze conferentie zullen vanuit alle EU‑lidstaten en naburige landen jongeren, verkeersveiligheidsorganisaties en deskundigen op het gebied van verkeersveiligheid bij elkaar komen voor een dag vol discussies, presentaties en workshops.

Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor Vervoer: "De tragische dood van jongeren op Europese wegen is onacceptabel. Ik maak me het meest zorgen om ongelukken waarbij drugs of alcohol in het spel zijn, in het bijzonder bij jonge mannen en vrouwen. Ik heb goede hoop dat we het aantal ongelukken met het EU‑verkeersveiligheidsbeleid tot nul kunnen terugbrengen ("vision zero"), aangezien we de afgelopen tien jaar goede vorderingen hebben gemaakt. Niettemin is er nog veel werk aan de winkel. Alleen door de mentaliteit van jonge automobilisten te veranderen, kunnen we levens blijven redden."

Jongeren tussen de 18 en 25 zijn oververtegenwoordigd bij dodelijke verkeersongevallen. In 2010:

  • waren er 31 000 dodelijke verkeersongelukken;

  • bij 19 % van deze ongelukken waren jongeren tussen de 28 en 25 jaar betrokken;

  • bij 40 % van de fatale ongelukken was een jonge automobilist betrokken;

  • in 25 % van de dodelijke ongelukken onder automobilisten gaat het om jongeren: in 81 % van de gevallen om jongens en in 19 % van de gevallen om meisjes;

  • de percentages jonge verkeersdoden per vervoermiddel zijn als volgt: 66 % voor personenauto´s, 20 % voor motorfietsen, 2 % voor voetgangers, 8 % voor fietsers en 4 % voor overige vervoermiddelen (vrachtwagen, bus…).

In het gastland voor de vierde Europese dag van de verkeersveiligheid, zijn de cijfers nog alarmerender: in Cyprus neemt deze leeftijdsgroep 23 % van alle dodelijke verkeersongelukken voor haar rekening. Meer cijfermateriaal over verkeersongelukken per leeftijdsgroep en land is te vinden in de CARE-database van de Europese Commissie.

Dodelijke verkeersongelukken onder jongeren zijn niet onvermijdelijk. Het aantal doden in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 daalde tussen 2001 en 2010 met 49 % en dat is een sterkere daling dan de totale daling (43 %). Hoewel jonge automobilisten bij uitstek kwetsbaar zijn, daalde het aantal verkeersdoden in deze groep eveneens met 55 % in deze periode.

Jongeren moeten actief worden betrokken bij de inspanningen om het aantal verkeersdoden in Europa tegen 2020 te halveren. De Europese jeugd moet enthousiast gemaakt worden om een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door eigen ideeën over een betere verkeersveiligheid te kunnen delen.

Achtergrond

De vierde editie van de Europese dag van de verkeersveiligheid wordt door de Europese Commissie en het Cypriotische EU‑voorzitterschap gezamenlijk georganiseerd. Op de agenda staan onderwerpen zoals het creëren van een verkeersveiligheidscultuur onder jongeren, naast workshops over opleiding, handhaving en risicogedrag. Kijk voor het volledige programma op de website van het evenement.

De Europese dag van de verkeersveiligheid wil beleidsmakers en de publieke opinie bewuster maken van de uitdagingen die verband houden met de verkeersveiligheid en het gedrag van weggebruikers veranderen zodat mobiliteit voor iedereen veilig en toegankelijk is.

Het evenement is ook dé gelegenheid om het startsein te geven voor het nieuwe Europese Jeugdforum voor verkeersveiligheid (zie ook de Facebook-pagina). Dit forum blijft de discussie en de bewustwording stimuleren bij een groeiende gemeenschap van jonge Europese activisten die bij de verkeersveiligheid betrokken zijn. Daarnaast toont een nieuw, op jongeren gericht filmpje over verkeersveiligheid dat tussen 2001 en 2010 100 000 levens zijn gered, en dat we er samen voor kunnen zorgen dat we tegen 2020 nog meer levens redden.

Al in 2007, op de eerste Europese dag van de verkeersveiligheid, stonden jonge automobilisten centraal. De tweede dag, in 2008, richtte zich op verkeersveiligheid in de stad. En in 2010, tijdens de derde Europese dag van de verkeersveiligheid, ging de aandacht uit naar het belang van de grensoverschrijdende strijd tegen overtredingen.

Daarnaast biedt het EU-actieprogramma voor de veiligheid van het wegverkeer 2011-2020 meer informatie over zaken als de kwaliteit van rijopleidingen voor jonge, net beginnende, automobilisten en op jongeren gerichte bewustwordingscampagnes.

Zie voor meer informatie:

De website van de Europese Commissie over verkeersveiligheid

De website van het directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer

De website van de vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas die bevoegd is voor vervoer

De website van het Europese jeugdforum voor verkeersveiligheid

Over het verkeersveiligheidsbeleid:

MEMO/10/343

IP/10/970

Contact:

Helen Kearns (+32‑2) 298.76.38

Dale Kidd (+32‑2) 295.74.61.


Side Bar