Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 25. jūlijā

Ceturtā Eiropas ceļu satiksmes drošības diena - aktīvāka jaunatnes iesaistīšana ceļu satiksmes drošībā

Ceļu satiksmes negadījumi gan visā pasaulē, gan Eiropā vēl joprojām ir visbiežāk izplatītais jauniešu nāves un invaliditātes cēlonis. Eiropas Savienībā 2010. gadā 19 % nāves gadījumu uz ceļa skāra jauniešus vecumā no 18 līdz 25 gadiem (lai gan šī vecuma grupa veido tikai 10 % no visiem iedzīvotājiem). Tas nozīmē, ka personas vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pakļautas gandrīz divtik lielam riskam iet bojā ceļu satiksmes negadījumā. Tāpēc Eiropas Komisija velta ceturto Eiropas ceļu satiksmes drošības dienu jauniešiem. Diena tiks atzīmēta ar konferenci, ko organizē kopīgi ar prezidentvalsti Kipru un kura notiks 25. jūlijā Nikosijā. Konferencē uz vienu dienu ilgstošām diskusijām, prezentācijām un darbsemināriem tiks pulcinātas jauniešu grupas, ceļu satiksmes drošības organizācijas un amatpersonas, kas darbojas satiksmes drošības jomā, no visām ES dalībvalstīm, kā arī no kaimiņvalstīm.

Par transportu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass paziņoja: "Traģiskā jauniešu bojāeja uz Eiropas ceļiem nav pieņemama. Es esmu ļoti norūpējies par negadījumiem, kas notikuši narkotiku un alkohola ietekmē, jo īpaši par tiem, kuros iesaistīti jaunieši. Es cerīgi raugos uz to, ka mēs varam virzīties uz jaunu "nulles vīziju" ES ceļu satiksmes drošības jomā, jo esam panākuši būtisku progresu aizvadīto 10 gadu laikā. Tomēr darāmā vēl ir daudz. Tikai mainot jauniešu uzvedību pie stūres, mēs varam turpināt glābt dzīvības."

Jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem īpatsvars starp ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem ir pārlieku liels. 2010. gadā:

  • notika 31 000 ceļu satiksmes negadījumu ar letālām sekām;

  • 19 % no tiem bija iesaistīti jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem;

  • 40 % letālo negadījumu bija iesaistīts jauns autovadītājs;

  • 25 % no ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem autovadītājiem ir jaunieši – 81 % ir jauni vīrieši, bet 19 % ir jaunas sievietes;

  • jauniešu nāves gadījumi uz ceļiem atkarībā no transportlīdzekļa veida: 66 % - vieglās automašīnas, 20 % - divriteņu transportlīdzekļi ar dzinēju, 2 % - kājāmgājēji, 8 % - velosipēdisti, 4 % - citi (kravas automašīnas, autobusi u.c.).

Valstī, kurā notiek ceturtā Eiropas ceļu satiksmes drošības diena, šie rādītāji ir vēl satraucošāki. Kiprā šī vecuma grupa veido 23 % no visiem nāves gadījumiem uz ceļiem. Vairāk informācijas par ceļu satiksmes negadījumiem katrā vecuma grupā var atrast Eiropas Komisijas CARE datu bāzē.

Jauniešu bojāeja ceļu satiksmes negadījumos nav nenovēršama. Laikposmā no 2001. līdz 2010. gadam nāves gadījumi uz ceļiem vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem samazinājās par 49 %, tas ir vairāk nekā kopējais samazinājums (43 %). Jauni autovadītāji ir īpaši neaizsargāti, tomēr šajā grupā tajā pašā laikposmā nāves gadījumi uz ceļiem samazinājās par 55 %.

Lai sasniegtu vērienīgo mērķi līdz 2020. gadam divreiz samazināt nāves gadījumu skaitu uz ceļiem, ir aktīvāk jāiesaista jaunieši. Eiropas jaunieši ir jāiedrošina sniegt savu devumu ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, piemēram, izteikt savas domas par jauniem veidiem, kā varētu gūt panākumus šajā jomā.

Vispārīga informācija

Ceturto Eiropas ceļu satiksmes drošības dienu kopīgi organizē Eiropas Komisija un ES prezidentvalsts Kipra. Darba kārtībā ir tādi jautājumi kā ceļu satiksmes drošības kultūras izveide jauniešu vidū, darbsemināri par izglītību, piespiedu izpildi un riskantu uzvedību. Pilna programma ir atrodama pasākuma tīmekļa vietnē.

Eiropas ceļu satiksmes drošības dienas mērķis ir gan labāk informēt lēmumu pieņēmējus un sabiedrību par problēmām, kas saistītas ar ceļu satiksmes drošību, gan arī mainīt ceļu satiksmes dalībnieku uzvedību, lai pārvietošanās būtu droša un pieejama visiem.

Šis pasākums sniedz iespēju uzsākt Eiropas Jaunatnes foruma ceļu satiksmes drošībai jaunās Facebook vietnes darbību, lai turpinātu veicināt diskusijas augošajā jaunu Eiropas aktīvistu kopienā, kuri darbojas ceļu satiksmes drošības jomā, un viņu informētību. Turklāt ar jaunu ceļu satiksmes drošības video, kura mērķauditorija ir jauni pilsoņi, tiks izplatīta informācija, ka starp 2001. un 2010. gadu tika izglābtas 100 000 dzīvības un, kopīgi rīkojoties, līdz 2020. gadam mēs varam izglābt vēl vairāk dzīvību.

Jau 2007. gadā, atzīmējot pirmo Eiropas ceļu satiksmes drošības dienu, uzmanības centrā bija jaunie autovadītāji. Otrajā Eiropas ceļu satiksmes drošības dienā, ko rīkoja 2008. gadā, priekšplānā bija ceļu satiksme pilsētas apstākļos. Trešajā Eiropas ceļu satiksmes drošības dienā, kas notika 2010. gadā, īpašs uzsvars bija uz pārkāpumu pārrobežu apkarošanu.

Skatīt arī ES Ceļu satiksmes drošības rīcības plānu 2011.– 2020. gadam, kurā apskatīti tādi jautājumi kā, piemēram, jaunu autovadītāju apmācība un jauniešu informēšanas kampaņas.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisijas ceļu satiksmes drošības tīmekļa vietne

Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Par transportu atbildīgā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Sīma Kallasa tīmekļa vietne

Eiropas Jaunatnes foruma ceļu satiksmes drošībai tīmekļa vietne

Par ceļu satiksmes drošību

MEMO/10/343

IP/10/970

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar