Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 25 d.

Ketvirtoji Europos saugaus eismo diena. Būtina siekti, kad jaunimas aktyviau įsitrauktų į kelių eismo saugos užtikrinimą

Avarijos keliuose – vis dar pagrindinė jaunimo žūčių ir negalios priežastis pasaulyje ir Europoje. 2010 m. ES 19 % visų žuvusiųjų keliuose buvo 18–25 metų amžiaus jaunuoliai (nors ši grupė sudaro tik 10 % visų gyventojų). Tai reiškia, kad 18–25 metų jaunuoliams pavojus žūti eismo įvykyje yra dvigubai didesnis. Todėl Europos Komisija ketvirtąją Europos saugaus eismo dieną skiria jaunimui. Dienos akcentas – konferencija, liepos 25 d. Nikosijoje rengiama kartu su ES pirmininkaujančiu Kipru. Konferencijoje dalyvaus jaunimo organizacijų ir kelių eismo saugos organizacijų atstovai, taip pat už saugų eismą atsakingi pareigūnai iš visų ES valstybių narių ir kaimyninių šalių. Bus rengiamos diskusijos, pristatymai ir seminarai.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Tragiškų jaunuolių netekčių Europos keliuose negalima toleruoti. Didžiausią susirūpinimą man kelia eismo įvykiai dėl narkotikų ar alkoholio vartojimo, ypač tarp jaunų vyrų ir moterų. Per pastaruosius 10 metų padarėme didelę pažanga, todėl tikiu, kad galime įgyvendinti visiškai saugaus ES kelių eismo viziją. Tačiau dar reikia daug padaryti. Tik keisdami jaunimo požiūrį į vairavimą galime toliau gelbėti jaunų žmonių gyvybę.“

Keliuose žūva neproporcingai daug 18–25 metų amžiaus jaunuolių. 2010 m.:

  • per eismo įvykius žuvo 31 000 žmonių;

  • 19 % iš jų – 18–25 metų amžiaus jaunuoliai;

  • 40 % mirtimi pasibaigusių eismo įvykių dalyvavo jauni vairuotojai;

  • 25 % žuvusių automobilių vairuotojų – jaunuoliai (81 % vaikinų ir 19 % merginų);

  • keliuose žuvusių jaunuolių dalis pagal transporto rūšį: 66 % – keleiviniai automobiliai, 20 % – motorizuotos dviratės transporto priemonės, 2 % – pėstieji, 8 % – dviratininkai ir 4 % – kita (sunkiasvorės transporto priemonės, autobusai).

Ketvirtosios Europos saugaus eismo dienos šalies rengėjos duomenys kelia dar didesnį nerimą. Kipre minėtai amžiaus grupei teko 23 % visų žūčių keliuose. Daugiau informacijos apie kelių eismo įvykius pagal amžiaus grupę ir šalį galima rasti Europos Komisijos CARE duomenų bazėje.

Jaunuolių žūčių keliuose galima išvengti. 2001–2010 m. 18–25 metų amžiaus grupės atstovų žūčių keliuose sumažėjo 49 %, t. y. daugiau nei apskritai (43 %). Jauni automobilių vairuotojai yra ypač pažeidžiami, tačiau šios grupės atstovų žūčių keliuose per tą patį laikotarpį sumažėjo 55 %.

Norint pasiekti plataus užmojo tikslą – iki 2020 m. žūčių Europos keliuose sumažinti perpus, – būtina užtikrinti, kad jaunimas aktyviai padėtų siekti to tikslo. Europos jaunimas turi būti skatinamas prisidėti prie kelių eismo saugos, pvz., dalytis mintimis apie naujus eismo saugos užtikrinimo būdus.

Pagrindiniai faktai

Ketvirtąją Europos saugaus eismo dieną rengia Europos Komisija ir ES pirmininkaujantis Kipras. Darbotvarkėje bus tokie klausimai kaip jaunuolių saugaus eismo įgūdžių ugdymas, seminarai apie švietimą, reikalavimų vykdymo užtikrinimą ir pavojingą elgesį. Visa programa pateikta renginio svetainėje.

Europos saugaus eismo dienos tikslas – didinti sprendimus priimančių subjektų ir geriau informuoti visuomenę apie kelių eismo saugos problemas, taip pat keisti kelių eismo dalyvių elgesį, kad judumas būtų saugus ir visiems prieinamas.

Renginys suteikia progą pristatyti naująjį Europos jaunimo saugaus eismo forumo puslapį socialiniame tinkle Facebook, siekiant toliau skatinti vis didesnės jaunų Europos saugaus eismo aktyvistų bendruomenės diskusijas ir didinti jų informuotumą. Be to, iš naujojo saugiam eismui skirto siužeto jaunieji piliečiai sužinos, kad 2001–2010 m. buvo išsaugota 100 000 žmonių gyvybė ir kad iki 2020 m. kartu galime pasiekti dar daugiau.

2007 m. surengtos pirmosios Europos saugaus eismo dienos tema buvo jaunieji vairuotojai. Antrosios, surengtos 2008 m., – miestų eismo sauga. 2010 m. vykusi trečioji Europos saugaus eismo diena buvo skirta tarpvalstybinei kovai su pažeidimais.

Taip pat žr. 2011–2020 m. ES kelių eismo saugos veiksmų planą, kuriame, be kita ko, kalbama apie jaunų naujų vairuotojų mokymą vairuotojo pažymėjimui gauti ir jaunuoliams skirtas informavimo kampanijas.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos saugaus eismo politikos svetainė

Mobilumo ir transporto generalinio direktorato interneto svetainė

Už transportą atsakingo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Siimo Kallaso interneto svetainė

Europos jaunimo saugaus eismo interneto svetainė

Apie kelių eismo saugos politiką

MEMO/10/343

IP/10/970

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar