Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 25.

Negyedik európai közúti biztonsági nap: a fiatalok aktívabb szerepvállalása a biztonságos közúti közlekedésben

A fiatalok körében – mind világszinten, mind Európában - továbbra is a közúti balesetek jelentik a vezető halálokot, és ezek okozzák a legtöbb egészségkárosodást is. 2010-ben az EU-ban bekövetkezett halálos közúti balesetek áldozatainak 19%-a volt 18–25 év közötti fiatal (miközben e korosztály aránya a teljes népességen belül csupán 10%). Ez azt jelenti, hogy a 18–25 év közöttiek az átlagosnál csaknem kétszer nagyobb eséllyel válnak halálos közúti baleset áldozatává. Az Európai Bizottság éppen ezért úgy döntött, hogy a negyedik európai közúti biztonsági nap alkalmából kiemelt figyelmet szentel a fiataloknak. Az esemény keretében – az EU ciprusi elnökségével közös szervezésben – július 25-én konferenciára kerül sor Nicosiában. A konferencián, amely eszmecseréknek, prezentációknak és workshopoknak is helyet ad, uniós tagállamok, valamint szomszédos országok ifjúsági szervezetei, közlekedésbiztonsági szervezetei, illetve szakértői vesznek részt.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „Elfogadhatatlan, hogy Európa útjain bekövetkező balesetekben fiatalok tízezrei vesztik életüket. Különösen az aggasztó, hogy számos baleset hátterében a drog- és alkoholfogyasztás áll. Bízom abban, hogy képesek leszünk tovább haladni a halálos közúti balesetek teljes kiküszöbölése felé, hiszen már az elmúlt tíz évben is sikerült komoly eredményeket elérnünk. Ennek ellenére azonban rengeteg még a tennivaló. Ahhoz, hogy a halálos balesetek megelőzhetőek legyenek, a fiataloknak változtatniuk kell vezetési szokásaikon.”

A 18–25 év közötti fiatalok a teljes népességen belüli arányukhoz képest aránytalanul nagy számban válnak halálos közúti baleset áldozatává. 2010-ben:

  • A közúti balesetek 31 000 halálos áldozatot követeltek;

  • Az áldozatok 19%-a 18–25 év közötti fiatal volt;

  • A halálos kimenetelű balesetek 40%-ánál fiatal vezető volt a baleset okozója vagy áldozata;

  • A sofőr halálát okozó balesetek 25%-ánál fiatal volt a sofőr (81%-uk fiú, 19%-uk lány);

  • A fiatal halálos áldozattal járó közúti balesetek közlekedési mód szerinti megoszlása a következő: személygépkocsi: 66%, motorkerékpár: 20%, gyalogos: 2%, kerékpár: 8%, egyéb (nehéz tehergépjármű, busz stb.): 4%.

Cipruson, amely a negyedik európai közúti biztonsági napnak ad otthont, a számadatok még aggasztóbbak: a közúti balestek halálos áldozatainak 23%-a a szóban forgó korosztályból kerül ki. A közúti balesetekre vonatkozó, életkor és ország szerint lebontott adatok az Európai Bizottság CARE adatbázisában érhetők el.

A fiatal áldozattal járó halálos közúti balesetek elkerülhetőek lennének. A 18–25 év közötti korcsoport tekintetében 2001 és 2010 között 49%-kal csökkent a halálos balesetek áldozatainak száma, vagyis nagyobb mértékben, mint a teljes népességre vetítve (43%). Annak ellenére, hogy a fiatal vezetők különösen veszélyeztettek, a halálos kimenetelű közúti balesetek száma az említett időszakban az ő esetükben is 55%-kal csökkent.

Ahhoz, hogy sikerüljön elérni azt a nagyratörő célt, hogy 2020-ig felére csökkenjen a halálos balesetek száma az európai utakon, a fiatalok aktív részvételére is szükség van. Az európai fiatalokat bátorítanunk kell arra, hogy vállaljanak szerepet a közlekedésbiztonság javításában: ezt többek között úgy tehetik meg, ha megosztják a témával kapcsolatos saját elképzeléseiket.

Háttér-információk

A negyedik európai közúti biztonsági napra az Európai Bizottság és a ciprusi uniós elnökség közös szervezésében kerül sor. Az esemény résztvevői eszmét cserélnek majd arról, hogyan lehetne elősegíteni a fiatalok körében a közlekedésbiztonsági kultúra kialakulását, továbbá workshopok keretében foglalkoznak az oktatással, a szabályok betartatásával és a kockázatos magatartással kapcsolatos kérdésekkel. A részletes program az esemény internetes oldalán olvasható.

Az európai közlekedésbiztonsági napok célja egyfelől, hogy felhívja a döntéshozók és a nagyközönség figyelmét a közúti biztonság kihívásaira, másfelől, hogy megváltoztassa az úthasználók magatartását annak érdekében, hogy a városi mobilitás biztonságos, és mindenki számára elérhető legyen.

Az esemény lehetőséget kínál az Európai Közúti Biztonsági Ifjúsági Fórum új Facebook oldalának hivatalos elindítására, amely oldal segítségével tovább lehet fokozni a témával kapcsolatos eszme- és információcserét a közlekedésbiztonság előmozdításában aktív szerepet vállaló európai fiatalok egyre növekvő tábora körében. A biztonságos közlekedésről videófilm is készült, amely a fiatal polgárokat kívánja megszólítani: a film üzenete az, hogy 2001 és 2010 között 100 000 halálos balesetet sikerült megelőzni, és közös összefogással 2020-ig még több élet menthető meg.

Már a 2007-ben megrendezett első európai közúti biztonsági nap középpontjában is a fiatal vezetők álltak. A 2008-as második rendezvény témája a városi környezet közlekedésbiztonsága volt, a harmadik – 2010-es – európai közúti biztonsági napé pedig a szabálysértések elleni nemzetközi küzdelem.

A témával kapcsolatban további információkkal szolgál a 2011–2020 közötti időszakra szóló, közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos európai cselekvési terv, amely többek között olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamok színvonala a kezdő, fiatal vezetők vonatkozásában, vagy a fiatalokat célzó tájékoztató-tudatosító kampányok.

További információ:

Az Európai Bizottság közlekedésbiztonságnak szentelt weboldala

A Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság weboldala

Siim Kallas, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnökének honlapja

Az Európai Közúti Biztonsági Ifjúsági Fórum weboldala

A közlekedésbiztonsági szakpolitikával kapcsolatban lásd:

MEMO/10/343

IP/10/970

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar