Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. heinäkuuta 2012

Nuorilta peräänkuulutetaan neljäntenä eurooppalaisena tieturvallisuuspäivänä sitoutumista tieliikenneturvallisuuteen

Tieliikenneonnettomuudet ovat edelleen nuorten yleisin kuolinsyy ja pysyvien vammojen aiheuttaja sekä Euroopassa että koko maailmassa. Kaikista EU:n alueella vuonna 2010 tapahtuneista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista 19 prosentissa oli osallisena 18–25-vuotiaita nuoria (vaikka tämän ikäryhmän osuus on vain 10 prosenttia koko väestöstä). Tämä tarkoittaa, että 18–25-vuotiaiden riski kuolla liikenneonnettomuuksissa on lähes kaksinkertainen muihin ikäryhmiin verrattuna. Tästä syystä Euroopan komissio omistaa neljännen eurooppalaisen tieturvallisuuspäivänsä nuorille. Kyseisenä päivänä järjestetään yhdessä puheenjohtajamaa Kyproksen kanssa konferenssi Nikosiassa 25. heinäkuuta. Konferenssiin osallistuu nuorisoryhmiä, tieliikenneturvallisuusjärjestöjä ja tieliikenneturvallisuudesta vastaavia viranomaisia kaikista EU:n jäsenvaltioista ja EU:n naapurimaista keskustelemaan, kuuntelemaan esitelmiä ja osallistumaan työpajoihin.

Liikenteestä vastaava varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, ettei nuorten liikennekuolemia voida hyväksyä. ”Olen erityisen huolestunut huumeiden ja alkoholin aiheuttamista onnettomuuksista varsinkin nuorten miesten ja naisten keskuudessa. Olen kuitenkin optimistinen ja uskon, että ’nollatavoitteemme’ voidaan saavuttaa EU:n tieliikenteessä, sillä viimeisten 10 vuoden aikana kehitys on ollut nopeaa. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä pitkä matka. Nuorten on muutettava liikenneasenteitaan, jotta ihmishenkiä voitaisiin pelastaa”, Kallas lisäsi.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolee suhteellisesti eniten 18–25-vuotiaita nuoria. Vuonna 2010

  • tapahtui 31 000 tieliikenneonnettomuutta

  • 19 prosentissa näistä onnettomuuksista oli osallisena 18‒25-vuotias henkilö

  • 40 prosentissa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista oli osallisena nuori kuljettaja

  • neljäsosa liikenneonnettomuuksissa kuolleista kuskeista oli nuoria; heistä 81 prosenttia oli poikia ja 19 prosenttia tyttöjä

  • nuorten tieliikennekuolemat liikennemuodoittain: henkilöautot 66 prosenttia, kaksipyöräiset moottoriajoneuvot 20 prosenttia, jalankulkijat 2 prosenttia, polkupyöräilijät 8 prosenttia ja muut 4 prosenttia (raskaat tavarankuljetusajoneuvot, linja-autot jne.).

Teemapäivän isäntämaassa Kyproksessa nämä luvut ovat vieläkin hälyttävämpiä, sillä tämän ikäryhmän osuus kaikista tieliikennekuolemista oli siellä 23 prosenttia. Ikäryhmittäin ja maittain jaoteltuja lisätietoja on saatavilla Euroopan komission CARE-tietokannasta.

Nuorten tieliikennekuolemia on mahdollista välttää. Niiden määrä 18-25-vuotiaiden keskuudessa pieneni 49 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2010, mikä oli enemmän kuin yleinen väheneminen (43 prosenttia). Nuoret kuljettajat ovat erityisen riskialttiita, vaikka myös tämän ryhmän kohdalla liikennekuolemien määrä pieneni 55 prosenttia kyseisenä aikana.

EU:n kunnianhimoisena tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Tätä ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman nuorten aktiivista panosta. Heitä on kannustettava sitoutumaan tieliikenneturvallisuuteen esim. antamalla heille mahdollisuus esittää omia ideoitaan uusista toimintatavoista.

Taustaa

Euroopan komissio järjestää neljännen eurooppalaisen tieturvallisuuspäivän yhdessä puheenjohtajavaltio Kyproksen kanssa. Asialistalla ovat mm. tieliikenneturvallisuuskulttuurin kehittäminen nuorten keskuudessa sekä koulutusta, valvontaa ja riskialtista käyttäytymistä koskevat työpajat. Ohjelma on nähtävissä kokonaisuudessaan konferenssin omalla verkkosivustolla.

Eurooppalaisen tieturvallisuuspäivän tavoitteena on lisätä päättäjien ja suuren yleisön tietoisuutta tieliikenneturvallisuuteen liittyvistä haasteista ja muuttaa tienkäyttäjien käyttäytymistä niin, että liikennemuodot ovat turvallisia ja kaikkien käytettävissä.

Konferenssissa tarjoutuu mahdollisuus käynnistää tieliikenneturvallisuutta koskevan Euroopan nuorisofoorumin uusi Facebook-sivu. Tavoitteena on edelleen virittää keskustelua ja lisätä tietoisuutta yhä runsaslukuisempien nuorten eurooppalaisten tieliikenneturvallisuusaktiivien parissa. Lisäksi tarjolla on nuorille eurooppalaisille tarkoitettu liikenneturvallisuusvideo, jossa kerrotaan, että vuosina 2001–2010 säästettiin 100 000 ihmishenkeä ja että yhdessä ponnistellen pystymme parantamaan tulosta entisestään vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2007 järjestetty ensimmäinen eurooppalainen tieturvallisuuspäivä oli kohdistettu ennen kaikkea nuorille kuljettajille. Vuonna 2008 järjestettynä toisena tieturvallisuuspäivänä keskityttiin kaupunkien liikenneturvallisuuteen. Vuonna 2010 kiinnitettiin puolestaan erityistä huomiota toisessa EU-maassa tehtyjä liikennerikkomuksia koskevaan yhteistyöhön.

Ks. myös EU:n tieliikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma 2011–2020, jossa käsitellään mm. nuorten kokemattomien kuljettajien ajokoulutusta ja nuorille tähdättyjä tiedotuskampanjoita.

Lisätietoja:

Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikan verkkosivusto

Liikenteen ja liikkumisen pääosaston verkkosivu

Liikenteestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin verkkosivu

http://ec.europa.eu/transport/eyfrs/Tieliikenneturvallisuutta koskeva Euroopan nuorisofoorumi

Tieliikenneturvallisuuspolitiikka:

MEMO/10/343

IP/12/970

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar