Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuli 2012

Neljas Euroopa liiklusohutuse päev: noorte suurem kaasamine liiklusohutuse suurendamisse

Liiklusõnnetused on ikka veel noorte inimeste surmade ja puude peamine põhjus nii maailmas kui ka Euroopas. 2010. aastal ELis toimunud surmaga lõppenud liiklusõnnetustest 19% oli seotud noortega vanuses 18–25 eluaastat (kuigi see vanusegrupp moodustab vaid 10 % kogu elanikkonnast). See tähendab, et 1825aastastel on peaaegu kaks korda suurem oht liiklusõnnetuses hukkuda. Seepärast keskendub Euroopa Komisjon neljandal Euroopa liiklusohutuse päeval noortele. Liiklusohutuse päeva puhul korraldatakse koos eesistujariigi Küprosega konverents, mis toimub 25. juulil Nikosias. Konverents toob aruteludeks, ettekanneteks ja töörühmadeks kokku noorterühmitused, liiklusohutuse organisatsioonid ja liiklusohutusametnikud kõigist liikmesriikidest ja ELi naaberriikidest.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Noorte inimeste traagilise hukkumisega Euroopa teedel ei saa leppida. Eriti tekitavad muret uimastite või alkoholi tarbimise tõttu toimunud õnnetused, eelkõige noorte meeste ja naiste hulgas. Olen optimistlik ja usun, et suudame edeneda liiklusõnnetustes hukkumiste täieliku vältimise suunas, arvestades viimase kümne aasta jooksul tehtud edusamme. Siiski tuleb veel palju teha. Vaja on muuta noorte sõidukijuhtimise hoiakuid, et jätkata elude päästmist.”

18–25aastaste noorte osakaal surmaga lõppenud liiklusõnnetustes on liiga suur. 2010. aastal olid näitajad järgmised:

  • liiklusõnnetustes hukkus 31 000 inimest;

  • 19% neist hukkunutest olid noored vanuses 18–25 eluaastat;

  • surmaga lõppenud liiklusõnnetustest oli 40%-l juhtudest sõidukijuhiks noor;

  • 25% liiklusõnnetustes hukkunud autojuhtidest on noored – 81% poisid ja 19% tüdrukud;

  • noorte hukkumine liikluses transpordiliikide lõikes: sõiduautod 66%, kaherattalised mootorsõidukid 20%, jalakäijad 2%, jalgratturid 8%, muud 4% (raskeveokid, bussid jne).

Neljandat Euroopa liiklusohutuse päeva korraldavas riigis on näitajad veelgi murettekitavamad. Küprosel moodustab kõnealune vanuserühm 23% kõigist liikluses hukkunutest. Rohkem teavet liiklusõnnetuste kohta vanuserühmade ja riikide lõikes on esitatud Euroopa Komisjoni CARE andmebaasis.

Noorte hukkumist liikluses on võimalik vältida. Aastatel 2001–2010 vähenes liiklusõnnetustes hukkunute arv vanuserühma 18–25 puhul 49%, mis on suurem kui üldine vähenemine (43%). Eriti on ohustatud noored sõidukijuhid, kuigi ka selle rühma puhul vähenes liiklusõnnetustes hukkunute arv samal ajavahemikul 55%.

Et saavutada ambitsioonikas eesmärk vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu 2020. aastaks poole võrra, tuleb aktiivselt kaasata noori. Euroopa noori tuleb innustada aitama kaasa liiklusohutuse tagamisse, näiteks jagades oma mõtteid edasiste sammude kohta.

Taust

Neljanda Euroopa liiklusohutuse päeva korraldavad Euroopa Komisjon ja ELi eesistuja Küpros ühiselt. Päevakavas on sellised küsimused nagu liiklusohutuse kultuuri loomine noorte hulgas ning töörühmad koolituse, jõustamise ja riskikäitumise teemal. Liiklusohutuse päeva täielik kava on kättesaadav ürituse veebisaidil.

Euroopa liiklusohutuse päeva eesmärk on suurendada otsuste tegijate ja avalikkuse teadlikkust liiklusohutusega seonduvatest probleemidest ning muuta liiklejate käitumist nii, et kõik saaksid turvaliselt liigelda.

Ürituse raames avatakse Euroopa liiklusohutusalase noortefoorumi uus Facebooki leht, et jätkuvalt soodustada arutelusid ja teadlikkuse suurendamist Euroopa noorte liiklusohutusaktivistide kasvava kogukonna hulgas. Lisaks levitatakse noortele suunatud uue liiklusohutuse videoga sõnumit, et aastatel 2001–2010 hoiti ära 100 000 liiklussurma ning koos saame aastaks 2020 päästa veelgi rohkem elusid.

Juba 2007. aastal toimunud esimese Euroopa liiklusohutuse päeva teemaks olid noored sõidukijuhid. 2008. aastal toimunud teine liiklusohutuse päev oli pühendatud turvalisele linnaliiklusele. 2010. aastal toimunud kolmanda Euroopa liiklusohutuse päeval pöörati erilist tähelepanu piiriülesele rikkumiste vastasele võitlusele.

Tutvuge ka ELi liiklusohutuse tegevuskavaga aastateks 2011–2020, mis hõlmab selliseid küsimusi nagu sõidukijuhi koolituse kvaliteet noorte algajate juhtide puhul ning noortele suunatud teadlikkuse tõstmise kampaaniad.

Lisateave:

Euroopa Komisjoni liiklusohutuspoliitika veebisait

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebisait

Transpordiküsimuste eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase veebisait

Euroopa liiklusohutusalase noortefoorumi veebisait

Liiklusohutuse poliitika kohta:

MEMO/10/343

IP/10/970

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar