Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juli 2012

Den fjerde europæiske trafiksikkerhedsdag: Mere aktiv inddragelse af unge i trafiksikkerheden

Trafikulykker er stadig den vigtigste årsag til dødsfald og invaliditet blandt unge både i Europa og resten af verden. I 2010 var 19 % af de trafikdræbte i EU unge i alderen 18-25 (på trods af, at denne aldersgruppe kun udgør 10 % af den samlede befolkning). Det betyder, at unge i aldersgruppen 18-25 er udsat for næsten dobbelt så høj en risiko for at dø i en trafikulykke. Europa-Kommissionen har derfor valgt at hellige den fjerde europæiske trafiksikkerhedsdag de unge. Dagen markeres med en konference organiseret i samarbejde med det cypriotiske formandskab, som finder sted den 25. juli i Nicosia. Konferencen samler ungdomsgrupper, trafiksikkerhedsorganisationer og trafiksikkerhedsansvarlige fra alle EU-medlemsstaterne samt nabolandene til en dag med diskussioner, præsentationer og workshops.

Næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtaler: "De tragiske dødsfald blandt unge på de europæiske veje er uacceptable. Jeg er især bekymret over ulykker, der skyldes stoffer eller alkohol, især blandt unge mænd og kvinder. Jeg er optimistisk og tror på, at vi kan nærme os vores "nul-vision" for EU-trafiksikkerhed efter de gode fremskridt, vi har gjort i løbet af de seneste ti år. Ikke desto mindre er der lang vej endnu. Kun ved at ændre de unges kørselsadfærd, kan vi fortsætte med at redde liv."

Unge i alderen 18-25 er overrepræsenteret blandt trafikdræbte. I 2010:

  • var der 31 000 dødsfald i trafikken.

  • 19 % af disse var unge i aldersgruppen 18-25.

  • involverede 40 % af dødsulykkerne unge førere.

  • involverede 25 % af dødsulykkerne blandt bilister unge mennesker - 81 % drenge og 19 % piger.

  • unge trafikdræbte pr. transportmåde: 66 % personbiler, 20 % tohjulede motorkøretøjer, 2 % fodgængere, 8 % cyklister, 4 % andet (lastbil, bus …).

I det land, der afholder den fjerde europæiske trafiksikkerhedsdag, er tallene endnu mere bekymrende. I Cypern udgjorde denne aldersgruppe 23 % af alle trafikdræbte. Yderligere oplysninger om ulykker pr. aldersgruppe og land kan hentes i Europa-Kommissionens CARE database.

Trafikdræbte blandt unge er ikke uundgåeligt. Antallet af trafikdræbte i aldersgruppen 18-25 faldt med 49 % fra 2001 til 2010, hvilket er mere end det samlede fald (43 %). Unge bilister er særligt udsatte, dog faldt antallet af trafikdræbte også i denne gruppe med 55 % i samme periode.

For at nå det ambitiøse mål om at halvere antallet af trafikdræbte i Europa i 2020 skal de unge inddrages aktivt. Den europæiske ungdom skal tilskyndes til at bidrage til trafiksikkerheden, f.eks. ved at dele deres ideer om den videre vej frem.

Baggrund

Den fjerde udgave af den europæiske trafiksikkerhedsdag afholdes af Europa-Kommissionen og det cypriotiske EU-formandskab i fællesskab. På programmet står bl.a. skabelsen af en trafiksikkerhedskultur blandt de unge, workshops om uddannelse, håndhævelse og risikoadfærd. Se det fulde program på arrangementets websted.

Den europæiske trafiksikkerhedsdag har til formål at øge opmærksomheden hos beslutningstagerne og i offentligheden om trafiksikkerhed samt at ændre trafikanternes adfærd, så alle trygt kan færdes på vejene.

Arrangementet giver mulighed for at lancere det Europæiske Ungdomsforum om Trafiksikkerheds nye Facebook-side, som skal fremme debatten og opmærksomheden blandt den voksende kreds af unge europæiske aktivister inden for trafiksikkerhed. Derudover vil en ny video om trafiksikkerhed, der henvender sig til de unge, udbrede det budskab, at der blev reddet 100 000 liv mellem 2001 og 2010, og at vi sammen kan fortsætte med at redde endnu flere liv inden 2020.

Allerede i 2007 havde den første europæiske trafiksikkerhedsdag fokus på de unge førere. Den anden trafiksikkerhedsdag i 2008 havde fokus på trafiksikkerheden i bymiljøet. I 2010 var den europæiske trafiksikkerhedsdag særlig rettet mod kampen mod forseelser på tværs af landegrænser.

Se også EU's handlingsplan for trafiksikkerhed 2011-2020, som omfatter emner såsom kvaliteten af køreuddannelsen for unge nye trafikanter og bevidstgørelseskampagner rettet mod unge.

Yderligere oplysninger:

Europa-Kommissionens websted om trafiksikkerhed

Websted for generaldirektoratet for mobilitet og transport

Websted for Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport Siim Kallas

Websted for det Europæiske Ungdomsforum for Trafiksikkerhed

Om trafiksikkerhedspolitik:

MEMO/10/343

IP/10/970

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar