Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юли 2012 г.

Активното участие на младите хора — тема на Четвъртия европейски ден за безопасност по пътищата

Пътнотранспортните произшествия остават най-честата причина за случаите на смърт и инвалидност при младите хора по света и в Европа. При 19 % от смъртните случаи по пътищата в ЕС през 2010 г. жертвите са били младежи на възраст между 18 и 25 години (въпреки че тази възрастова група представлява едва 10 % от общия брой на населението), което означава, че при тях рискът от смърт при пътнотранспортно произшествие е почти два пъти по-висок, отколкото при останалите групи. Ето защо Европейската комисия посвещава Четвъртия европейски ден за безопасност по пътищата на младите хора. Проявата се отбелязва с конференция, организирана съвместно с кипърското председателство на ЕС, която ще се проведе на 25 юли в Никозия. В рамките на конференцията са планирани дискусии, презентации и семинари с участието на младежки групи, организации за безопасност по пътищата и служители в областта на пътната безопасност от всички държави от ЕС и съседните страни.

Неприемливо е по пътищата на Европа да загиват млади хора — заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас. — Най-сериозна загриженост у мен будят произшествията, които се дължат на употребата на наркотици или алкохол, особено сред младите момичета и момчета. Благодарение на напредъка през последните десет години съм оптимист, че нашата цел за нулева смъртност по пътищата на ЕС е осъществима, но все още ни предстои много работа. Спасяването на човешки живот в бъдеще зависи от промяна на поведението на младите хора по пътищата.“

По пътищата на Европа загиват много повече младежи, отколкото представители на другите възрастови групи. Данните за 2010 г. сочат следното:

  • загиналите при пътнотранспортни произшествия са 31 000;

  • 19 % от тях са младежи на възраст между 18 и 25 години;

  • в 40 % от смъртните случаи водачът на превозното средство е бил младеж;

  • при 25 % от случаите на смърт на водача той е бил млад човек — 81 % от жертвите са били момчета, а 19 % — момичета;

  • в зависимост от вида транспорт смъртните случаи, при които са загинали млади хора, се разпределят по следния начин: 66 % — леки автомобили, 20 % — двуколесни МПС, 2 % — пешеходци, 8 % — велосипедисти, 4 % — други (тежкотоварни автомобили, автобуси и др.).

Още по-тревожни са цифрите в държавата домакин на Четвъртия европейски ден за безопасност по пътищата. 23 % от жертвите на пътнотранспортни произшествия в Кипър са млади хора. Повече данни за този вид произшествия за различните възрастови групи и държави са публикувани в базата данни CARE на Европейската комисия.

Смъртните случаи сред младите хора не са неизбежни. Техният спад при възрастовата група 18—25 години за периода 2001—2010 г. е 49 %, което е над средното понижение от 43 %. Макар младите водачи на автомобили да са особено уязвими, данните сочат, че за посочения период броят на смъртните случаи по пътищата сред младежите също е намалял (с 55 %).

За да се постигне амбициозната цел за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата в Европа до 2020 г., е необходима активната ангажираност на младите хора. Европейските младежи трябва да бъдат насърчавани да допринасят за безопасността по пътищата, например като споделят своите идеи за нови начини за постигане на напредък в това отношение.

Контекст

Четвъртото издание на Европейския ден за безопасност по пътищата се организира съвместно от Европейската комисия и кипърското председателство на ЕС. В дневния ред са включени въпроси като изграждане на култура на пътна безопасност у младите хора и семинари относно образованието, правоприлагането и рисковите модели на поведение. Пълната програма е публикувана на електронната страница на конференцията.

Целта на Европейския ден за безопасност по пътищата е да се повиши осведомеността на политиците и обществеността относно предизвикателствата, свързани с пътната безопасност, и да се промени поведението на участниците в движението, така че мобилността да бъде безопасна и достъпна за всички.

Проявата е повод и за представянето на новата страница във Facebook на Европейския младежки форум за пътна безопасност, чрез която да продължат дискусиите по въпроса и да се повиши осведомеността сред все по-многобройните млади европейски активисти, съпричастни към целите на форума. Наред с това е подготвен нов видеоклип за пътната безопасност, насочен към младите хора — неговото послание е, че между 2001 г. и 2010 г. са били предотвратени 100 000 смъртни случая и че до 2020 г. с общи усилия могат да бъдат спасени още много хора.

Още първият Европейски ден за безопасност по пътищата, проведен през 2007 г., обърна специално внимание на младите водачи на моторни превозни средства. Втората такава проява през 2008 г. бе посветена на пътната безопасност в градовете, а третата (през 2010 г.) — на трансграничната борба срещу пътнотранспортните нарушения.

Допълнителна информация по темата се съдържа в Плана за действие на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година, който обхваща въпроси като качеството на шофьорските курсове, предназначени за младите хора, и насочените към тях кампании за повишаване на осведомеността.

За повече информация:

Електронна страница за пътната безопасност на Европейската комисия

Страница на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“

Страница на заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас

Страница на Европейския младежки форум за безопасност по пътищата

Информация относно политиката в областта на пътната безопасност:

MEMO/10/343

IP/10/970

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar