Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juli 2012

Konkurrence: Kommissionen anklager Lundbeck m.fl. for at forhindre generiske antidepressivers adgang til markedet

Europa-Kommissionen har fremsendt en klagepunktsmeddelelse til den danske medicinalvirksomhed Lundbeck vedrørende Lundbecks aftaler med fire generiske konkurrenter om citalopram, som er et storsælgende antidepressiv. Kommissionens foreløbige vurdering er, at aftalerne har til formål at forhindre markedsføring af billigere generiske præparater, hvilket udgør en overtrædelse af EU's konkurrenceregler. Klagepunktsmeddelelsen er også rettet til Merck KGaA, Generics UK, Arrow, Resolution Chemicals, Xellia Pharmaceuticals, Alpharma, A.L. industrier og Ranbaxy, som er de producenter af generiske lægemidler, der indgik aftalerne. Fremsendelsen af en klagepunktsmeddelelse foregriber dog på ingen måde sagens endelige udfald.

Kommissionen anlægger i sin klagepunktsmeddelelse den foreløbige vurdering, at Lundbeck indgik aftaler med producenter af generiske lægemidler for at forhindre, at konkurrerende generiske versioner af virksomhedens storsælgende produkt citalopram kom på markedet. I princippet blev det muligt at sende generiske produkter på markedet, da visse af Lundbecks citalopram-patenter udløb. Men virksomhederne indgik aftaler, der medførte væsentlige overførsler af værdier fra Lundbeck til virksomhedens fire generiske konkurrenter, og disse afholdt sig efterfølgende fra at markedsføre generisk citalopram. Værdioverførslerne omfattede direkte betalinger fra Lundbeck til konkurrenterne samt tog andre former, som eksempelvis opkøb af lagre af generisk citalopram med henblik på destruktion eller garanteret overskud i distributionsaftaler.

Hvis denne adfærd bevises, er det en overtrædelse af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF-traktaten), som forbyder konkurrencebegrænsende forretningspraksis. På nuværende tidspunkt finder Kommissionen, at denne praksis kan have skadet forbrugerne væsentligt, fordi den skyldes, at virksomheden kan have forsinket markedsføringen af generiske lægemidler i op til to år, og prisen på citalopram er forblevet høj som resultat heraf.

Sammen med undersøgelsen i Servier-sagen (se MEMO/09/322) er dette den første sag, der har med de såkaldte "pay for delay"-aftaler at gøre.

Baggrund

Kommissionen indledte en formel procedure over for Lundbeck i 2010 (se IP/10/8).

Den undersøgelse af konkurrenceforholdene i lægemiddelsektoren, som Kommissionen har foretaget, pegede på en række strukturelle problemer og problemer i virksomhedernes praksis, som kan have ført til konkurrencefordrejninger og forsinket nye og innovative samt billigere generiske lægemidlers adgang til EU-markedet (se IP/09/1098 og MEMO/09/321). Kommissionen er i sin endelige rapport kommet med en række anbefalinger, som skal være med til at løse disse generelle problemer. Den understregede i særdeleshed vigtigheden af, at der fokuseres på at håndhæve konkurrencelovgivningen bedre i forbindelse med patentforlig.

Dagens klagepunktsmeddelelse et vigtigt skridt i indsatsen mod de konkurrenceproblemer, der er fremhævet i den endelige rapport om sektorundersøgelsen (se også MEMO/12/593).

En klagepunktsmeddelelse er et formelt skridt i Kommissionens undersøgelse af overtrædelser af EU's konkurrenceregler. Kommissionen giver de involverede parter skriftlig underretning om sine klagepunkter, og virksomhederne kan få indsigt i Kommissionens sagsakter, afgive skriftligt svar og anmode om en mundtlig høring for at fremsætte deres bemærkninger i sagen til Kommissionens repræsentanter og de nationale konkurrencemyndigheder.

Varigheden af undersøgelser om overtrædelse af konkurrencereglerne er forskellig afhængigt af sagernes kompleksitet, antallet af involverede markeder og virksomheder og af, om virksomhederne samarbejder med Kommissionen.

Hvis Kommissionen, efter at parterne har benyttet sig af høringsretten, konkluderer, at der er tilstrækkeligt bevis på en overtrædelse af konkurrencereglerne, kan den træffe en afgørelse, som forbyder denne praksis, og pålægge en bøde på op til 10 % af virksomhedens globale omsætning.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar