Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 24. julija 2012

Zaščita pravic intelektualne lastnine: carinski organi v EU zadržijo za več kot 100 milijonov ponarejenega blaga na mejah EU

V letu 2011 so carinski organi v EU zadržali za skoraj 115 milijonov proizvodov, ki domnevno kršijo pravice intelektualne lastnine (IPR), v primerjavi z letom 2010, ko so jih zadržali za okoli 103 milijone. Število primerov zadržanja se je v primerjavi z letom 2010 povečalo za 15 %. Vrednost blaga, ki so ga prestregli carinski organi, je bila v skladu z letnim poročilom Komisije o carinskih ukrepih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine skoraj 1,3 milijarde EUR v primerjavi z letom 2010, ko je ta vrednost znašala 1,1 milijarde EUR. V današnjem poročilu so predstavljeni tudi statistični podatki o vrsti, izvoru in načinu prevoza proizvodov, ki so bili zaradi kršenja pravic intelektualne lastnine zadržani na zunanjih mejah EU. Najpogostejši izdelki, ki so jih zadržali carinski organi, so bili zdravila (24 %), embalažni material (21 %) in cigarete (18 %). Proizvodi za dnevno uporabo in proizvodi, ki bi bili lahko nevarni za zdravje in varnost potrošnikov, so skupno predstavljali 28,6 % celotnega zneska zadržanih izdelkov v primerjavi s 14,5 % v letu 2010. Leta 2011 se je število zadržanih poštnih paketov še naprej povečevalo, pri čemer so 36 % zadržanih proizvodov predstavljala zdravila.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je dejal: Carinski organi so prva obrambna linija EU pred ponarejenimi proizvodi, ki ogrožajo varnost naših državljanov in negativno vplivajo na zakonita podjetja. Današnje poročilo kaže intenzivnost in pomen dela carinskih organov na tem področju. S sodelovanjem z mednarodnimi partnerji, industrijo in državami članicami si bom še naprej prizadeval za nadaljnje povečanje varstva pravic intelektualne lastnine v Evropi.

Kar zadeva izvor ponarejenega blaga, je bila na prvem mestu še vedno Kitajska, od koder je prispelo 73 % vseh izdelkov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine. Za določene kategorije proizvodov ostajajo glavni viri druge države, kot npr. Turčija za živila, Panama za alkoholne pijače, Tajska za brezalkoholne pijače in Hongkong za mobilne telefone. Okoli 90 % vseh zadržanih proizvodov je bilo uničenih ali pa je bil začet sodni postopek za ugotavljanje kršitev.

Ozadje

Kot je poudarjeno v strategiji EU 2020, je zaščita pravic intelektualne lastnine temelj gospodarstva EU in ključnega pomena za njegovo nadaljnjo rast na področjih, kot so raziskave, inovacije in zaposlovanje. Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine je bistveno tudi za zaščito zdravja in varnosti, saj so lahko določeni ponaredki (na primer živil, izdelkov za osebno nego ali otroških igrač), ki so proizvedeni v nereguliranem okolju, za državljane zelo nevarni.

Carinski organi EU igrajo ključno vlogo pri preprečevanju vstopa v EU proizvodom, ki kršijo pravice intelektualne lastnine. Komisija izvaja številne dejavnosti za okrepitev zmogljivosti carinskih organov v boju proti takšni trgovini. Dne 24. maja 2011 je kot del celovitega svežnja ukrepov v zvezi s pravicami intelektualne lastnine sprejela predlog nove uredbe o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (glej IP/11/630, MEMO/11/327).

Tudi dobro sodelovanje s trgovinskimi partnerji lahko bistveno prispeva k preprečevanju izvoza blaga, ki krši pravice intelektualne lastnine, v EU. Leta 2009 je EU s Kitajsko podpisala akcijski načrt, ki se posebej osredotoča na krepitev sodelovanja pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (IP/09/193). Leta 2010 je bil ta akcijski načrt podaljšan do konca leta 2012 (IP/10/1079). Za ustrezno odkrivanje blaga, ki krši pravice intelektualne lastnine, je zelo pomembno tudi sodelovanje z industrijo. Kadar podjetja sumijo, da so njihove pravice intelektualne lastnine kršene, lahko zaprosijo za ukrepanje carinskih organov. S podatki, ki jih pridobijo od industrije, lahko carinski organi bolje ciljno usmerijo svoj nadzor. Komisija je pripravila tudi priročnik za imetnike pravic, da bi jim pomagal vlagati tovrstne prošnje.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Glej tudi

MEMO/12/592

Video posnetki so na voljo na EbS (Europe by Satellite):

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografije so na voljo na avdiovizualnem portalu

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktni osebi:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar