Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 lipca 2012 r.

Ochrona praw własności intelektualnej: służby celne Unii Europejskiej zatrzymują na granicach Unii ponad 100 milionów podrobionych towarów

W 2011 r. służby celne Unii Europejskiej skonfiskowały ponad 115 milionów produktów, odnośnie do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (dla porównania: w 2010 r. zatrzymano ponad 103 miliony takich produktów). W porównaniu z 2010 r. liczba zatrzymań wzrosła o 15 proc. Według dorocznego sprawozdania Komisji na temat działań służb celnych w obronie praw własności intelektualnej wartość skonfiskowanych towarów wynosiła prawie 1,3 mld euro w porównaniu do 1,1 mld w roku 2010. Tegoroczne sprawozdanie zawiera także statystyki na temat typu, pochodzenia i sposobu transportu produktów naruszających prawa własności intelektualnej, zatrzymanych na granicach zewnętrznych UE. Wśród artykułów zatrzymanych przez celników najwięcej było leków (24 proc.), materiałów opakowaniowych (21 proc.) i papierosów (18 proc.). Artykuły codziennego użytku oraz produkty potencjalnie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów stanowiły 28,6 proc. wszystkich zatrzymanych towarów (dla porównania: w 2010 r. ich udział wynosił 14,5 proc.). W 2011 r. w dalszym ciągu rosła liczba zatrzymanych przesyłek pocztowych, które w 36 proc. przypadków zawierały leki.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Służby celne to pierwsza linia obrony Unii Europejskiej przed podrobionymi towarami, które zagrażają bezpieczeństwu naszych obywateli i podważają podstawy legalnej działalności gospodarczej. W dzisiejszym sprawozdaniu pokazano intensywność i znaczenie prac wykonywanych w tym obszarze przez służby celne. Poprzez współpracę z partnerami międzynarodowymi, sektorem przemysłowym i państwami członkowskimi będę nadal dążył do jeszcze większej ochrony praw własności intelektualnej w Europie”.

Jeśli chodzi o kraje pochodzenia towarów, Chiny pozostały głównym źródłem produktów naruszających prawa własności intelektualnej, odpowiadając za 73 proc. wszystkich nielegalnych towarów. W odniesieniu do określonych kategorii produktów głównym źródłem pozostają inne kraje, takie jak Turcja w przypadku wyrobów spożywczych, Panama w przypadku napojów alkoholowych, Tajlandia w przypadku napojów bezalkoholowych i Hongkong w przypadku telefonów komórkowych. Około 90 proc. wszystkich zatrzymanych produktów zniszczono lub skierowano sprawę do sądu w celu orzeczenia naruszenia prawa.

Kontekst

Jak podkreślono w strategii Europa 2020 ochrona praw własności intelektualnej ma istotne znaczenie dla unijnej gospodarki i jest siłą napędową dalszego wzrostu w takich obszarach jak badania, innowacje i zatrudnienie. Skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej jest również istotne z tego względu, iż niektóre podróbki (takie jak artykuły spożywcze, kosmetyki i artykuły przeznaczone dla dzieci), produkowane z pominięciem wszelkich uregulowań prawnych, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli UE.

Unijne służby celne odgrywają decydującą rolę w procesie zapobiegania przedostaniu się na rynek wewnętrzny produktów naruszających prawa własności intelektualnej. Komisja prowadzi liczne działania służące wsparciu służb celnych w walce z nielegalnym handlem. Dnia 24 maja 2011 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego egzekwowania przez służby celne praw własności intelektualnej, który stanowi część obszernego pakietu środków dotyczących tych praw (zob. IP 11/630, MEMO/11/327).

Odpowiednia współpraca z partnerami handlowymi także może w istotny sposób pomóc w zapobieganiu eksportowi do UE towarów naruszających prawa własności intelektualnej. W 2009 r. UE i Chiny podpisały plan działania skupiający się właśnie na poprawie współpracy w dziedzinie egzekwowania przez służby celne praw własności intelektualnej (zob. IP/09/193). W 2010 r. okres obowiązywania tego planu przedłużono do końca 2012 r. (IP/10/1079). Bardzo istotna jest także współpraca z przemysłem w celu zapewnienia właściwej identyfikacji towarów naruszających prawa własności intelektualnej. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o interwencję celną w przypadku podejrzenia, że ich prawa własności intelektualnej są łamane, a informacje przekazywane przez przemysł pomagają służbom celnym lepiej ukierunkować prowadzone kontrole. Komisja przygotowała podręcznik procedur dla właścicieli praw własności intelektualnej, by pomóc im we wnoszeniu takich wniosków.

Pełne sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Zobacz również dokument MEMO/12/592

Materiały wideo dostępne są w serwisie Europe by Satellite (EbS):

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Zdjęcia dostępne są na portalu audiowizualnym:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontakt :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar