Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 juli 2012

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten: de EU‑douane houdt meer dan 100 miljoen namaakgoederen tegen aan de EU‑grenzen

In 2011 hield de EU‑douane bijna 115 miljoen producten tegen waarvan zij vermoedde dat ze inbreuk maakten op intellectuele‑eigendomsrechten (IER), tegen 103 miljoen producten in 2010. Het aantal onderscheppingen steeg met 15 % in vergelijking met het jaar 2010. De waarde van de onderschepte goederen bedroeg bijna 1,3 miljard euro in vergelijking met 1,1 miljard euro in 2010. De cijfers komen uit het jaarrapport van de Commissie over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane. Het vandaag verschenen rapport bevat ook statistieken over het soort, de herkomst en de vervoerswijze van IER‑inbreukmakende goederen die aan de EU‑buitengrenzen zijn tegengehouden. De belangrijkste categorieën goederen die door de douane worden tegengehouden, zijn medicijnen (24 %), verpakkingsmateriaal (21 %) en sigaretten (18 %). Producten voor dagelijks gebruik en goederen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid en de veiligheid van consumenten, waren goed voor 28,6 % van het totale aantal tegengehouden goederen, tegen 14,5 % in 2010. Het aantal tegengehouden postzendingen bleef ook in 2011 stijgen en in 36 % van de tegengehouden zendingen ging het om medicijnen.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding: "De douane is de eerste verdedigingslinie van de EU tegen namaakgoederen die de veiligheid van onze burgers in gevaar brengen en legale ondernemingen ondermijnen. Het vandaag verschenen rapport toont aan hoe actief de douane is en hoe belangrijk haar werk op dit terrein is. Ik zal blijven streven naar een nog betere bescherming van de intellectuele‑eigendomsrechten in Europa door samen te werken met internationale partners, het bedrijfsleven en de lidstaten."

Als het gaat om de herkomst van de namaakgoederen, blijft China het belangrijkst: 73 % van alle IER-inbreukmakende goederen komt uit dat land. Voor bepaalde productcategorieën blijven andere landen het belangrijkst, zoals Turkije voor levensmiddelen, Panama voor alcoholhoudende dranken, Thailand voor frisdranken en Hongkong voor mobiele telefoons. Zo´n 90 % van alle tegengehouden goederen is of vernietigd of er werd een rechtszaak aangespannen om de inbreuk vast te stellen.

Achtergrond

Zoals in de Europa 2020‑strategie wordt benadrukt, is de bescherming van intellectuele‑eigendomsrechten een steunpilaar van de EU‑economie en een belangrijke motor voor de verdere groei ervan op gebieden zoals onderzoek, innovatie en werkgelegenheid. Een doeltreffende IER‑handhaving is ook van wezenlijk belang voor de gezondheid en de veiligheid, aangezien sommige namaakgoederen die in een ongecontroleerd kader worden geproduceerd (zoals levensmiddelen, lichaamsverzorgingsproducten en speelgoed) een groot gevaar voor burgers kunnen opleveren.

De EU‑douane speelt een cruciale rol bij het tegenhouden van IER-inbreukmakende goederen, zodat deze niet de EU binnenkomen. De Commissie heeft een aantal maatregelen genomen om de douane beter te wapenen tegen dergelijke handel. Op 24 mei 2011 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een nieuwe verordening voor de IER‑handhaving door de douane, in het kader van een alomvattend pakket van IER‑maatregelen (zie IP/11/ 630 en MEMO/11/327).

Ook een goede samenwerking met handelspartners kan de uitvoer van IER‑inbreukmakende goederen naar de EU in aanzienlijke mate helpen te voorkomen. In 2009 heeft de EU samen met China een actieplan ondertekend dat er specifiek op is gericht de samenwerking op het gebied van de IER‑handhaving door de douane te versterken (IP/09/193). In 2010 werd dit actieplan tot eind 2012 (IP/10/1079) verlengd. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven is erg belangrijk om de goederen die inbreuk maken op de IER goed te kunnen identificeren. Bedrijven kunnen de douane vragen om op te treden als zij vermoeden dat hun intellectuele‑eigendomsrechten worden geschonden en de informatie die zij verstrekken, kan de douane helpen haar controles beter te richten. De Commissie heeft een handleiding voor rechthebbenden opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe ze dergelijke verzoeken kunnen indienen.

Zie voor het volledige verslag:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Zie ook

MEMO/12/592

Een videofilmpje kan worden bekeken op EbS : http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Foto´s zijn beschikbaar via het audiovisueel portaal: http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Contact:

Emer Traynor (+32‑2) 292.15.48.

Natasja Bohez Rubiano (+32‑2) 296.64.70.


Side Bar