Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 24. jūlijā

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība — uz ES robežām muita aizturējusi vairāk nekā 100 miljonu viltotu preču

2011. gadā ES muita ir aizturējusi teju 115 miljonus ražojumu, par kuriem ir aizdomas, ka ar tiem pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības; 2010. gadā šis rādītājs bija "tikai" 103 miljoni. Salīdzinājumā ar 2010. gadu ražojumu aizturēšanas gadījumu skaits pieaudzis par 15 %. Kā liecina Komisijas ikgadējais ziņojums par ES muitas iestāžu darbību IĪT aizsardzības jomā, aizturēto preču vērtība ir aptuveni 1,3 miljardi eiro salīdzinājumā ar 1,1 miljardiem eiro 2010. gadā. Šodien publicētajā ziņojumā ir sniegti arī statistikas dati par to ražojumu veidu, izcelsmi un pārvadāšanas metodi, kuri uz ES ārējām robežām aizturēti IĪT pārkāpumu dēļ. Muitas iestāžu aizturēto ražojumu galvenās kategorijas ir šādas: zāles (24 %), iepakojuma materiāli (21 %) un cigaretes (18 %). No visiem aizturētajiem priekšmetiem 28,6 % ir sadzīves preces un ražojumi, kas varētu apdraudēt patērētāju veselību un drošību; 2010. gadā šis rādītājs bija 14,5 %. 2011. gadā joprojām pieauga aizturēto pasta sūtījumu skaits, un 36 % no aizturētajiem sūtījumiem bija zāles.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "Muita ir ES pirmais priekšpostenis aizsardzībai pret viltotiem ražojumiem, kas apdraud iedzīvotāju drošību un kaitē likumīgiem uzņēmumiem. Šodien publicētais ziņojums liecina, ka muita šajā jomā darbojas ļoti aktīvi un ka tās pūliņi ir svarīgi. Es arī turpmāk nelokāmi aizstāvēšu aizvien bargāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropā, kas panākama sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem, ražotājiem un dalībvalstīm."

Runājot par viltoto preču izcelsmi, priekšgalā joprojām ir Ķīna, kurā cēlušies 73 % no visām pārkāpuma precēm. Citas izcelsmes valstis dominē konkrētu ražojumu kategorijās (Turcija — pārtikas preces, Panama — alkoholiskie dzērieni, Taizeme — bezalkoholiskie dzērieni, Honkonga — mobilie telefoni). Aptuveni 90 % aizturēto ražojumu vai nu tika iznīcināti, vai arī tika iesniegta prasība tiesā, lai noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

Vispārīga informācija

Kā uzsvērts stratēģijā "Eiropa 2020", IĪT ir ES ekonomikas pamats un tās turpmākas izaugsmes dzinējspēks tādās nozarēs kā pētniecība, inovācijas un nodarbinātība. Reāla IĪT ievērošanas kontrole ir ļoti nozīmīga arī veselības un drošības aizsardzībā, jo dažas viltotās preces (piemēram, pārtikas produkti, ķermeņa kopšanas līdzekļi un bērnu rotaļlietas), kuras tiek ražotas nereglamentētā vidē, var nopietni apdraudēt ES iedzīvotājus.

ES muitas iestādēm ir nozīmīgs uzdevums — nepieļaut to, lai ES tiktu ievestas preces, kas ražotas, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības. Komisija veic virkni pasākumu, lai stiprinātu muitas iestāžu spēju cīnīties pret šādu preču tirdzniecību. 2011. gada 24. maijā Komisija pieņēma priekšlikumu jaunai regulai par muitas iestāžu sadarbību IĪT aizsardzības jomā visaptveroša IĪT aizsardzības pasākumu bloka ietvaros (sk. IP/11/ 630, MEMO/11/327).

Arī laba sadarbība ar tirdzniecības partneriem var būtiski mazināt viltoto un pirātisko preču eksportu uz ES. 2009. gadā ES un Ķīna parakstīja kopīgu rīcības plānu, kurā īpaša uzmanība veltīta sadarbības pastiprināšanai ar muitas iestādēm IĪT aizsardzības jomā (IP/09/193). 2010. gadā šā rīcības plāna termiņu pagarināja līdz 2012. gada beigām (IP/10/1079). Ļoti svarīga nozīme ir arī sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka var pienācīgi identificēt preces, kas ražotas, pārkāpjot IĪT. Uzņēmumi var pieprasīt muitas pasākumus, ja ir aizdomas, ka tiek pārkāptas to intelektuālā īpašuma tiesības, un ražotāju sniegtā informācija palīdz muitas iestādēm labāk plānot pārbaudes. Komisija ir izveidojusi rokasgrāmatu tiesību turētājiem, lai tiem palīdzētu iesniegt šādas prasības.

Pilns ziņojuma teksts:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Sk. arī.

MEMO/12/592

Videoarhīvu materiāls ir pieejams Eiropas TV informācijas dienesta (EbS) tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotoattēli pieejami AV portālā:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktpersonas :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar