Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 24 d.

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga. ES muitinės ES pasienyje sulaikė daugiau nei 100 mln. padirbtų prekių

2011 m. ES muitinės sulaikė beveik 115 mln. prekių (2010 m. – 103 mln.), kaip įtariama, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Palyginti su 2010 m., sulaikymo atvejų skaičius išaugo 15 %. Remiantis duomenimis, pateiktais Komisijos metinėje muitinių veiksmų saugant intelektinės nuosavybės teises ataskaitoje, perimtų prekių vertė siekė beveik 1,3 mlrd. EUR (2010 m. – 1,1 mlrd.). Šiandienos ataskaitoje taip pat pateikiami statistiniai duomenys apie ES pasienyje sulaikytų prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, rūšį, kilmę ir gabenimo būdus. Daugiausia muitininkai sulaiko vaistų (24 %), pakavimo medžiagos (21 %) ir cigarečių (18 %). 28,6 % visų sulaikytų prekių sudaro kasdienio naudojimo produktai ir produktai, kurie gali būti pavojingi vartotojų sveikatai ir saugai (palyginti su 14,5 % tokių produktų 2010 m.). 2011 m. toliau augo sulaikomų pašto siuntų skaičius; 36 % sulaikytų siuntų buvo vaistų siuntos.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Muitinės yra pirmoji ES gynybinė linija, sauganti nuo padirbtų produktų, dėl kurių kyla grėsmė tiek mūsų piliečių saugai, tiek teisėtą veiklą vykdančioms įmonėms. Šiandienos ataskaita rodo, kokį didelį ir svarbų darbą šioje srityje atlieka muitinės. Ir toliau raginsiu didinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą Europoje bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, pramone ir valstybėmis narėmis.“

Kalbant apie kilmės šalis, Kinija tebėra pagrindinis prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, šaltinis – joje pagaminta 73 % visų sulaikytų prekių. Tam tikrų kategorijų sulaikytos prekės daugiausiai pagamintos kitose šalyse, pavyzdžiui, maisto produktai – Turkijoje, alkoholiniai gėrimai – Panamoje, nealkoholiniai gėrimai – Tailande, o mobilieji telefonai – Honkonge. Apie 90 % visų sulaikytų prekių buvo sunaikinta arba dėl jų pradėtas teismo procesas siekiant nustatyti, ar padarytas pažeidimas.

Pagrindiniai faktai

Kaip pabrėžiama strategijoje „Europa 2020“, intelektinės nuosavybės teisių apsauga – ES ekonomikos pagrindas ir viena iš svarbiausių jos tolimesnio augimo varomųjų jėgų tokiose srityse, kaip moksliniai tyrimai, inovacijos ir užimtumas. Veiksmingas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas taip pat labai svarbus piliečių sveikatai ir saugai, nes tam tikri nereguliuojamoje aplinkoje pagaminti suklastoti gaminiai (pavyzdžiui, maisto produktai, kūno priežiūros prekės ir žaislai) gali kelti didelį pavojų.

Siekiant užtikrinti, kad prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, nepatektų į vidaus rinką, ES muitinei tenka labai svarbus vaidmuo. Komisija imasi tam tikrų veiksmų, kad pagerintų muitinės galimybes kovoti su tokia veikla. 2011 m. gegužės 24 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, kuris yra išsamaus intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonių rinkinio dalis (žr. IP/11/630, MEMO 11/327).

Glaudus bendradarbiavimas su prekybos partneriais taip pat gali būti naudingas siekiant užkirsti kelią prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, eksportui į ES. 2009 m. ES ir Kinija pasirašė veiksmų planą, kuriuo siekiama stiprinti muitinių bendradarbiavimą užtikrinant intelektinės nuosavybės teises (IP/09/193). 2010 m. šio veiksmų plano vykdymas pratęstas iki 2012 m. pabaigos (IP/10/1079). Be to, siekiant tinkamai nustatyti, kurios prekės pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, labai svarbu bendradarbiauti su pramone. Įmonės gali prašyti muitinės imtis veiksmų, jei kyla įtarimų, kad jų intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiamos; be to, pramonės atstovų teikiama informacija padeda muitinei vykdyti patikrinimus tikslingiau. Siekdama padėti teisių turėtojams teikti tokius prašymus, Komisija parengė instrukcijų vadovą.

Visa ataskaita pateikta

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/12/592

Vaizdo siužetą galima pasižiūrėti per EbS palydovą:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Nuotraukos skelbiamos AV portale:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar