Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. heinäkuuta 2012

Tulli pysäytti viime vuonna yli 100 miljoonaa tuoteväärennöstä EU:n rajoilla

Vuonna 2011 tulli pysäytti EU:n rajoilla lähes 115 miljoonaa tuotetta, joiden epäiltiin loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia. Vuonna 2010 tällaisia tuotteita oli 103 miljoonaa, joten haltuunottojen määrä kasvoi 15 prosenttia. Vuonna 2011 haltuunotettujen tavaroiden arvo oli lähes 1,3 miljardia euroa ja 1,1 miljardia euroa vuonna 2010. Nämä tiedot käyvät ilmi teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevasta komission vuosikertomuksesta, joka annettiin tänään. Kertomus sisältää myös tilastoja EU:n ulkorajoilla pysäytettyjen teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden tyypistä, alkuperästä ja kuljetustavasta. Suurin osa tullin pysäyttämistä tavaroista oli lääkkeitä (24 prosenttia), pakkausmateriaaleja (21 prosenttia) tai savukkeita (18 prosenttia). Päivittäistavaroiden ja kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta mahdollisesti vaarantavien tuotteiden osuus oli yhteensä 26,8 prosenttia kaikista pysäytetyistä tavaroista, kun vuonna 2010 se oli vain 14,5 prosenttia. Pysäytettyjen postipakettien määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2011, ja 36 prosenttia niistä sisälsi lääkkeitä.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan mukaan tulli on eturintamassa torjumassa kansalaisten turvallisuutta ja yritysten toimintaa vaarantavien tuoteväärennösten pääsemistä EU:n alueelle. ”Tänään julkaistu kertomus osoittaa, miten tärkeässä asemassa tulli on tässä tehtävässä. Pyrin tehostamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa entisestään Euroopassa yhteistyössä kansainvälisten kumppaniemme, tuotannonalan ja jäsenvaltioiden kanssa”, Šemeta lisäsi.

Kiina on edelleen merkittävin tuoteväärennösten lähde, sillä 73 prosenttia kaikista teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavista tavaroista oli peräisin sieltä. Tietyissä tuoteluokissa väärennösten pääasiallinen lähde on kuitenkin muualla. Väärennetyt elintarvikkeet ovat peräisin Turkista, alkoholijuomat Panamasta, virvoitusjuomat Thaimaasta ja matkapuhelimet Hongkongista. Noin 90 prosenttia kaikista pysäytetyistä tuotteista joko tuhottiin tai niistä käynnistettiin tuomioistuinmenettely rikkomuksen määrittämiseksi.

Taustaa

Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on EU:n talouden kulmakivi. Sillä on ratkaiseva merkitys tutkimuksen ja innovoinnin kehittämisessä ja työttömyyden vähentämisessä. Tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien valvonta on välttämätöntä myös sen vuoksi, että tietyt sääntelemättömässä ympäristössä valmistettavat väärennökset (kuten elintarvikkeet, vartalonhoitotuotteet ja lelut) voivat aiheuttaa vakavan uhan kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle.

Tulli on tältä osin keskeinen tekijä, sillä se estää teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden pääsemisen EU:hun. Komissio toteuttaa parhaillaan useita toimia lujittaakseen tullin valmiuksia estää tällaista kauppaa. Komissio hyväksyi 24. toukokuuta 2011 teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan asetusehdotuksen osana kattavaa teollis- ja tekijänoikeuspakettia (ks. IP 11/ 630, MEMO 11/327).

Myös kauppakumppanien kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan merkittävällä tavalla estää teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden vientiä EU:hun. EU allekirjoitti vuonna 2009 Kiinan kanssa toimintasuunnitelman, jossa keskitytään nimenomaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan yhteistyön parantamiseen (IP/09/193). Vuonna 2010 toimintasuunnitelman voimassaoloa pidennettiin vuoden 2012 loppuun saakka (IP/10/1079). Tuotannonalan kanssa tehtävä yhteistyö on myös erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tuotteet voidaan tunnistaa kunnolla. Yritykset voivat pyytää tullia toteuttamaan toimia, jos ne epäilevät, että niiden teollis- ja tekijänoikeuksia loukataan. Lisäksi tulli voi tehdä tarkastukset kohdennetummin tuotannonalalta saamiensa tietojen ansiosta. Komissio on laatinut oikeudenhaltijoille käsikirjan helpottamaan tällaisten pyyntöjen esittämistä.

Kertomus on kokonaisuudessaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Ks. myös MEMO/12/592

Asiaan liittyviä arkistokuvia on Europe by Satellite –palvelussa

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Valokuvia on nähtävissä seuraavassa av-portaalissa:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32–2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32–2) 296 64 70


Side Bar