Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2012

Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: Τα τελωνεία της ΕΕ παρακρατούν πάνω από 100 εκατομμύρια προϊόντα απομίμησης/παραποίησης στα σύνορα της ΕΕ

Το 2011 τα τελωνεία της ΕΕ παρακράτησαν περίπου 115 εκατομμύρια προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) έναντι 103 εκατομμυρίων το 2010. Ο αριθμός των περιπτώσεων ανάσχεσης προϊόντων αυξήθηκε κατά 15% σε σύγκριση με το 2010. Η αξία των ανασχεθέντων εμπορευμάτων αντιπροσωπεύει περίπου 1,3 δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2010, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ανάληψη τελωνειακών ενεργειών για την επιβολή των ΔΔΙ. Η σημερινή έκθεση παρέχει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος, την προέλευση και τη μέθοδο μεταφοράς των προϊόντων που κατασχέθηκαν στα εξωτερικά σύνορα, επειδή παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Οι σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που κατασχέθηκαν από τα τελωνεία ήταν φάρμακα (24%), υλικά συσκευασίας (21%) και τσιγάρα (18%). Τα προϊόντα καθημερινής χρήσης και τα προϊόντα που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών αντιπροσώπευαν συνολικά 28,6% του συνολικού ποσού των παρακρατηθέντων προϊόντων, έναντι 14,5% το 2010. Η αύξηση του αριθμού των παρακρατηθέντων ταχυδρομικών δεμάτων συνεχίστηκε το 2011, όπου 36% των παρακρατηθέντων ειδών ήταν φάρμακα.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, κ. Algirdas Šemeta δήλωσε τα εξής: «Τα τελωνεία αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας της ΕΕ κατά των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών μας και υπονομεύουν τις νόμιμες επιχειρήσεις. Η σημερινή έκθεση δείχνει την ένταση και τη σημασία του έργου που επιτελούν τα τελωνεία στον τομέα αυτόν. Θα συνεχίσω να πιέζω για ακόμη μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, με τις εργασίες μας με τους διεθνείς εταίρους, τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη.»

Όσον αφορά την καταγωγή των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης, η Κίνα εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή, αντιστοιχώντας στο 73% του συνόλου των ειδών που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, άλλες χώρες εξακολουθούν να είναι οι κύριες πηγές, όπως η Τουρκία για τα τρόφιμα, ο Παναμάς για τα οινοπνευματώδη ποτά, η Ταϊλάνδη για τα αναψυκτικά και το Χονγκ Κονγκ για τα κινητά τηλέφωνα. Περίπου 90% του συνόλου των δεσμευθέντων προϊόντων καταστράφηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της παράβασης.

Ιστορικό

Όπως υπογραμμίζει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» της ΕΕ, η προστασία των ΔΔΙ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της ΕΕ και βασική κινητήρια δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η απασχόληση. Η αποτελεσματική επιβολή των ΔΔΙ αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο για την υγεία και την ασφάλεια, επειδή ορισμένα προϊόντα απομίμησης/παραποίησης (όπως τα τρόφιμα, τα προϊόντα περιποίησης σώματος και τα παιδικά παιχνίδια) παραγόμενα σε περιβάλλον που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τους πολίτες.

Τα τελωνεία της ΕΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανάσχεση της εισαγωγής στην ΕΕ των προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να ενισχύσει την ικανότητα των τελωνείων όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου αυτού. Στις 24 Μαΐου 2011 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση νέου κανονισμού για την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο μιας συνολικής δέσμης μέτρων για τα ΔΔΙ (βλέπε IP/11/630, MEMO/11/327).

Η καλή συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους μπορεί επίσης να βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη των εξαγωγών εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ στην ΕΕ. Το 2009 η ΕΕ υπέγραψε σχέδιο δράσης με την Κίνα το οποίο εστιάζει ειδικότερα στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων όσον αφορά την επιβολή των ΔΔΙ (IP/09/193). Το 2010 το εν λόγω σχέδιο δράσης παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2012 (IP/10/1079). Η συνεργασία με τη βιομηχανία είναι επίσης πολύ σημαντική για να διασφαλιστεί ο σωστός εντοπισμός εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν από τα τελωνεία να προβούν σε ενέργειες, όταν έχουν την υποψία ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους και οι πληροφορίες που παρέχονται από τη βιομηχανία συμβάλλουν στην καλύτερη στοχοθέτηση των ελέγχων από τα τελωνεία. Η Επιτροπή έχει συντάξει εγχειρίδιο για τους κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ως βοήθημα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, βλέπε:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Βλέπε επίσης

MEMO/12/592

Στιγμιότυπα είναι διαθέσιμα στο EbS: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Φωτογραφίες είναι διαθέσιμες στην οπτικοακουστική πύλη:
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar