Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Falsificarea monedelor euro în 2011

Bruxelles, 27 ianuarie 2012 – Numărul monedelor euro falsificate retrase din circulație a scăzut cu 15 %, ajungând la 157 000 față de 186 000 de monede în anul anterior. Moneda de 2 euro rămâne de departe moneda euro cel mai des falsificată, reprezentând aproape două treimi dintre toate monedele euro falsificate identificate. Volumul scăzut de monede euro falsificate reprezintă rezultatul eforturilor combinate ale statelor membre, ale Comisiei/OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) și ale celorlalte instituții europene.

Numărul total de monede falsificate este foarte mic în comparație cu numărul total de aproximativ 16 miliarde de monede euro autentice puse în circulație din rândul celor mai mari cupiuri (50 de cenți, 1 euro, 2 euro), ceea ce este echivalent cu o monedă contrafăcută la 100 000 de monede autentice.

Algirdas Šemeta, comisarul responsabil cu măsurile antifraudă, a declarat: „Proprietarii de magazine, întreprinderile mici și cetățenii sunt în mod deosebit expuși riscului de a primi monede și bancnote false. Combaterea falsificării banilor este, prin urmare, vitală pentru protejarea contribuabililor cinstiți. Sunt foarte mulțumit că moneda euro este bine protejată prin activitatea OLAF. Vom continua să depunem eforturi pentru a identifica monedele ilegale și a eradica aceste activități ilicite din întreaga Europă.”

Un set amplu de măsuri de prevenire și detectare în statele membre și la nivelul UE au dat rezultate bune în lupta împotriva falsificării monedei euro. Acestea includ legislație, analiză și cooperare tehnice, coordonarea în materie de aplicare a legii, precum și cooperarea judiciară. Monedele falsificate pot fi de asemenea respinse de distribuitoarele automate și de alte aparate care funcționează cu monede și sunt reglate corespunzător.

Aceste măsuri reflectă eforturile și progresele făcute de statele membre și de instituțiile UE pentru a identifica și a retrage din circulație monedele euro falsificate. Pentru a sprijini aceste eforturi, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un regulament care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 și stabilește normele aplicabile instituțiilor financiare pentru a se asigura că toate monedele euro pe care acestea le repun în circulație sunt autentice.

În ceea ce privește bancnotele euro falsificate, aproximativ 606 000 de bucăți au fost retrase din circulație în 2011, după cum a anunțat Banca Centrală Europeană, care este responsabilă cu protejarea bancnotelor împotriva falsificării. Numărul total de bancnote falsificate retrase din circulație în 2011 a fost cu 19,3 % mai mic decât cel din 2010. Majoritatea cupiurilor falsificate sunt în continuare cele de 20 de euro și de 50 de euro.

Comisia derulează Programul Pericles, un program de schimb, asistență și formare special conceput pentru combaterea falsificării monedei euro. În 2011, Comisia/OLAF au desfășurat în total, în cadrul programului, 16 proiecte pentru protejarea bancnotelor și a monedelor euro împotriva falsificării. Este vorba, în principal, de conferințe și seminare destinate reprezentanților serviciilor naționale însărcinate cu aplicarea legii, autorităților băncilor centrale naționale, băncilor comerciale, birourilor de schimb valutar și autorităților judiciare. Proiectele au avut ca obiectiv furnizarea de asistență tehnică, științifică și operațională, furnizarea de formare profesională specializată, îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile competente și creșterea gradului de sensibilizare cu privire la falsificarea monedei euro. Aceste activități ar trebui să fie continuate în cadrul Programului Pericles 2020, propus de Comisie și transmis Parlamentului European și Consiliului în decembrie 2011.

Context

În conformitate cu normele UE [Regulamentul CE nr. 1338/2001], Comisia este responsabilă cu administrarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE). CTSE analizează și clasifică noile monede euro ștampilate falsificate. Centrul are sediul în cadrul OLAF și utilizează echipamentele și instalațiile tehnice ale Monetăriei din Paris (Monnaie de Paris).

De asemenea, Comisia colaborează îndeaproape cu Banca Centrală Europeană (BCE), Europol, Interpol și autoritățile naționale competente. Banca Centrală Europeană este responsabilă de analizarea bancnotelor euro falsificate. Europol și Interpol sprijină serviciile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre în combaterea formelor grave de criminalitate organizată prin facilitarea schimbului de informații și asigurarea analizei operaționale și strategice.

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_ro.html

Pagina web a Comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Persoane de contact :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar