Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Valse euromunten in 2011

Brussel, 27 januari 2012 – Het aantal in beslag genomen valse euromunten is in 2011 met 15% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (157 000 munten in 2011 tegenover 186 000 munten in 2010). Het 2-euromuntstuk blijft de munt die verreweg het meest wordt vervalst (bijna twee derde van alle valse euromunten die zijn ontdekt). Het geringe aantal valse euromunten is het gevolg van de gezamenlijke inspanningen van de lidstaten, de Commissie/OLAF (het fraudebestrijdingsbureau van de EU) en de andere Europese instellingen.

Het totale aantal valse munten is erg gering in vergelijking met het totale aantal van ongeveer 16 miljard echte euromunten van de drie hoogste nominale waarden (50 eurocent, 1 euro en 2 euro) dat in omloop is. Dit komt neer op 1 valse munt per 100 000 echte munten.

Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor fraudebestrijding, zei hierover: "Vooral winkeliers, kleine bedrijven en burgers lopen het risico valse munten en biljetten te krijgen. De bestrijding van vals geld is dan ook heel belangrijk om de eerlijke belastingbetaler te beschermen. Ik ben erg blij dat de euro goed beschermd is door het werk dat OLAF verricht. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om illegaal geld op te sporen en deze onwettige activiteiten door heel Europa uit te bannen."

Een uitgebreide reeks preventie- en opsporingsmaatregelen in de lidstaten en op EU-niveau hebben goede resultaten opgeleverd in de strijd tegen eurovalsemunterij. Tot deze maatregelen behoren wetgeving, technische analyse en samenwerking, coördinatie op het gebied van rechtshandhaving en justitiële samenwerking. Valse munten kunnen ook worden geweigerd door verkoopautomaten en andere muntautomaten die op de juiste manier zijn afgesteld.

Hieruit blijkt dat de lidstaten en de EU-instellingen veel moeite hebben gedaan om valse euromunten op te sporen en uit omloop te nemen en daarbij veel vooruitgang hebben geboekt. Om deze inspanningen kracht bij te zetten, hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening aangenomen die op 1 januari 2012 in werking is getreden en die financiële instellingen voorschrijft de echtheid te garanderen van alle euromunten die zij opnieuw in omloop brengen.

Wat valse eurobiljetten betreft, zijn er in 2011 ongeveer 606 000 stuks uit omloop genomen, zoals bekend is gemaakt door de Europese Centrale Bank die verantwoordelijk is voor de bescherming van bankbiljetten tegen valsemunterij. Het totale aantal valse bankbiljetten dat uit omloop is genomen, lag in 2011 19,3% lager dan in 2010. De coupures die het meest vervalst worden, zijn nog altijd de eurobiljetten van 20 en 50 euro.

De Commissie beheert het Pericles-programma, een uitwisselings‑, bijstands‑ en opleidingsprogramma dat specifiek in het leven is geroepen om eurovalsemunterij te bestrijden. In 2011 voerde de Commissie/OLAF in het kader van dit programma 16 projecten uit om eurobiljetten en –munten tegen valsemunterij te beschermen. Het ging hierbij hoofdzakelijk om conferenties en seminars, gericht op vertegenwoordigers van rechtshandhavingsinstanties, autoriteiten van nationale centrale banken, commerciële banken, wisselkantoren en rechterlijke instanties. De projecten voorzagen in technische, wetenschappelijke en operationele bijstand, het verzorgen van gespecialiseerde beroepsopleidingen, het verbeteren van de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en het vergroten van het bewustzijn over eurovalsemunterij. Deze activiteiten zouden voortgezet moeten worden in het kader van het programma Pericles 2020 dat in december 2011 door de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad is voorgesteld.

Achtergrond

De Commissie is op grond van EU-voorschriften (Verordening (EG) nr. 1338/2001) verantwoordelijk voor het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC). Het ETWC analyseert en classificeert nieuwe valse euromunten. Het wordt door OLAF beheerd en gebruikt het technisch materieel en de installaties van de Parijse Munt.

De Commissie werkt in dit verband ook nauw samen met de Europese Centrale Bank (ECB), Europol, Interpol en de bevoegde nationale autoriteiten. De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor het analyseren van valse eurobiljetten. Europol en Interpol ondersteunen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten bij de bestrijding van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit door informatie-uitwisseling makkelijker te maken en operationele en strategische analyses te leveren.

Zie voor meer informatie: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_nl.html

Homepage van Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contact:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296.64.70


Side Bar