Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Hamis euróérmék a 2011. évi pénzforgalomban

Brüsszel, 2012. január 27. – A forgalomból kivont hamis euróérmék száma 2010-hez képest 15%-kal, 186 000-ről 157 000-re csökkent. Továbbra is a kéteuróst hamisítják a legnagyobb előszeretettel: a hamisnak talált összes érme majd kétharmada volt ilyen címletű. A csökkenés a tagállamok, a Bizottság, illetve az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) és a többi uniós intézmény együttes erőfeszítéseinek köszönhető.

A hamis érmék száma elenyésző a pénzforgalomban lévő három legnagyobb névértékű (50 c, 1 €, 2 €), összesen közel 16 milliárd valódi érméhez képest. Minden 100 000 valódi érmére jut 1 hamisított.

Algirdas Šemeta, a csalás elleni küzdelemért felelős uniós biztos szerint: „különösen a kiskereskedők, a kisvállalkozók és a polgárok kezébe juthatnak hamis fizetőeszközök. A pénzhamisítás elleni küzdelem ezért kifejezetten fontos a becsületes adófizető polgárok védelme szempontjából. Örömömre szolgál, hogy az euró az OLAF tevékenységén keresztül kellő védelemben részesül. A jövőben is megteszünk mindent annak érdekében, hogy egész Európában kiszűrjük az illegális eredetű pénzeszközöket és csírájában elfojtsuk a pénzhamisítás illegális gyakorlatát.

A megelőzés és felderítés érdekében tagállami és uniós szinten meghozott számtalan intézkedés hathatósnak bizonyult az euróhamisítás elleni küzdelemben. Az intézkedések egyebek mellett a jogalkotásra, a technikai vizsgálatra és kooperációra, a bűnüldözés összehangolására, valamint az igazságügyi együttműködésre terjednek ki. Az áruértékesítő automaták és más, pénzbedobással működő készülékek megfelelő beállítása szintén hozzájárulhat a hamis pénzérmék kiszűréséhez.

Az intézkedéseken keresztül jól nyomon követhető mindaz az erőfeszítés és előrelépés, amelyet a tagállamok és uniós intézmények a hamis euróérmék felkutatása és pénzforgalomból való kivonása terén tettek. Az Európai Parlament és a Tanács az ügy mellé állva rendeletet fogadott el annak érdekében, hogy a pénzintézetek kizárólag valódi euróérméket forgathassanak vissza a forgalomba. A rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba.

Ami az euróbankjegyeket illeti, a hamisításuk elleni védelemmel megbízott Európai Központi Bank beszámolója szerint 2011-ben mintegy 606 000 hamis példányt kellett bevonni, összességében 19,3%-kal kevesebbet, mint 2010-ben. Továbbra is leginkább a 20 és 50 eurós címletek népszerűek a hamisítók körében.

A Bizottság kifejezetten az euró pénzhamisítás elleni védelme céljából működteti a Periklész programot, amely tapasztalatcserére, segítségnyújtásra és képzésre ad módot. 2011-ben a Bizottság, illetve az OLAF e program keretében 16 projektet hajtott végre, ezek többségét elsősorban konferenciák és szemináriumok alkották, melyeken nemzeti bűnüldöző szervek, jegybanki hatóságok, kereskedelmi bankok, pénzváltóhelyek és igazságszolgáltatási szervek képviselői vettek részt. A projektek technikai, tudományos és operatív támogatásra, ágazati szakmai képzésre, az illetékes hatóságok közötti együttműködés javítására és az euróhamisítással kapcsolatos figyelemfelhívásra összpontosultak. Ezen tevékenységeknek az elképzelések szerint helyet kell kapniuk a Periklész 2020 programon belül is, amelyet a Bizottság 2011 decemberében terjesztetett elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Háttér-információk

Az uniós szabályozás (az 1338/2001/EK rendelet) értelmében a Bizottság felel a Műszaki és Tudományos Központ (ETSC) működéséért. Az ETSC feladata az újonnan vert hamis euróérmék elemzése és osztályozása. A központ az OLAF égiszén belül működik, munkájához pedig a Monnaie de Paris pénzverde technikai eszköz- és létesítményhátterét veszi igénybe.

A Bizottság emellett az Európai Központi Bank (EKB), az Europol, az Interpol és az illetékes nemzeti hatóságok szakembereivel is szorosan együttműködik. A hamisított euróbankjegyek az Európai Központi Bankhoz kerülnek elemzésre. Az Europol és az Interpol az információcsere megkönnyítésével és operatív, stratégiai elemzések készítésével segít a tagállamok bűnüldöző szerveinek felvenni a harcot a szervezett bűnözők által elkövetett súlyos bűncselekményekkel szemben.

További információkért lásd:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_hu.html

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar