Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurokolikoiden väärennökset vuonna 2011

Bryssel 27.1.2012 – Liikkeestä poistettujen väärennettyjen eurokolikoiden lukumäärä laski 15 prosenttia edellisvuoden 186 000 kolikosta 157 000 kolikkoon. Kahden euron kolikko on edelleen eurokolikoista väärennetyin, sillä niitä on lähes kaksi kolmasosaa väärennetyiksi todetuista kolikoista. Väärennettyjen eurokolikoiden alhainen määrä on jäsenvaltioiden, komission/OLAFin (EU:n petostentorjuntavirasto) ja muiden EU:n toimielinten yhteisten ponnistusten tulos.

Väärennettyjen kolikoiden yhteismäärä on erittäin pieni, kun sitä verrataan kolmen eniten liikkeessä olevan aidon eurokolikon (50 senttiä, 1 euro ja 2 euroa) lukumäärään, joka on 16 miljardia. Suhde on siis yksi väärennetty kolikko jokaista 100 000 aitoa kolikkoa kohti.

”Erityisesti kauppiaat, pienet yritykset ja kansalaiset ovat vaarassa saada väärennettyjä kolikoita ja seteleitä. Rahanväärennösten estäminen on siis ehdottoman tärkeää rehellisten veronmaksajien suojelemiseksi. Olen erittäin iloinen siitä, että OLAFin työ on suojannut euron hyvin, ja jatkamme EU:n laajuisia ponnisteluja väärennösten tunnistamiseksi ja tämän rikollisen toiminnan kitkemiseksi”, totesi petoksentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

Laajat ehkäisevät ja väärennöksien tunnistamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä jäsenvaltioissa että EU:n tasolla ovat tuoneet hyviä tuloksia taistelussa eurojen väärentämistä vastaan. Toimenpiteet liittyvät muun muassa lainsäädäntöön, tekniseen analyysiin ja yhteistyöhön, lainvalvontaan ja oikeudelliseen yhteistyöhön. Lisäksi myös asianmukaisesti säädetyt myyntiautomaatit ja muut kolikkokäyttöiset laitteet hylkäävät väärennetyt kolikot.

Nämä toimenpiteet ovat osoitus jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten ponnisteluista ja edistymisestä väärennettyjen eurokolikoiden tunnistamisessa ja niiden poistamisessa liikkeestä. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat osallistuneet toimintaan antamalla 1. tammikuuta 2012 voimaan tulleen asetuksen säännöistä, joiden mukaan rahoituslaitosten on varmistettava, että kaikki niiden liikkeeseen palauttamat eurokolikot ovat aitoja.

Väärennettyjä euroseteleitä poistettiin setelien suojaamisesta väärentämiseltä vastaavan Euroopan keskuspankin mukaan vuonna 2011 liikkeestä noin 606 000 kappaletta. Yhteensä väärennettyjä seteleitä poistettiin liikkeestä 19,3 % vähemmän kuin vuonna 2010. Väärennetyimpiä ovat edelleen 20 ja 50 euron setelit.

Euroopan komission tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskeva toimintaohjelma Perikles suunniteltiin nimenomaisesti euron väärentämisen estämiseksi. Vuonna 2011 komissio/OLAF toteutti Perikles-ohjelman osana 16 eurosetelien ja -kolikoiden suojaamiseen liittyvää hanketta. Hankkeet olivat pääasiassa kansallisten lainvalvontaviranomaisten edustajille, kansallisten keskuspankkien viranomaisille, liikepankeille, rahanvaihtoyrityksille ja oikeusviranomaisille suunnattuja konferensseja ja seminaareja. Niiden tavoitteena oli antaa teknistä, tieteellistä ja toiminnallista apua sekä erikoistunutta ammatillista koulutusta. Lisäksi tavoitteena oli parantaa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja lisätä tietoisuutta euron väärennöksistä. Toimintaa on tarkoitus jatkaa Perikles 2020 -ohjelmassa, josta komissio teki Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen joulukuussa 2011.

Tausta

Komissio on EU:n sääntöjen (asetus (EY) N:o 1338/2001) mukaisesti vastuussa Euroopan teknis-tieteellisestä keskuksesta (ETTK), jonka tehtävä on analysoida ja luokitella uudet eurokolikkoväärennökset. ETTK toimii OLAFin tiloissa ja käyttää Ranskan valtion rahapajan (Monnaie de Paris) teknisiä välineitä ja laitteistoja.

Komissio tekee läheistä yhteistyötä myös Euroopan keskuspankin, Europolin, Interpolin ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Euroopan keskuspankki vastaa väärennettyjen euroseteleiden analysoinnista, ja Europol ja Interpol tukevat jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisessa helpottamalla tietojenvaihtoa ja tekemällä operatiivisia ja strategisia analyysejä.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_fi.html

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Emer Traynor (+32 2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32 2) 296 64 70


Side Bar