Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Forfalskning af euromønter i 2011

Bruxelles, den 27. januar 2012 – Antallet af falske euromønter, der tages ud af omløb, er faldet med 15 % til 157 000 mønter i forhold til 186 000 sidste år. 2-euromønten er stadig den mest forfalskede mønt i omløb, idet den udgør næsten to tredjedele af alle de forfalskede mønter, man har fundet. Det lave antal falske mønter kan tilskrives de fælles bestræbelser fra medlemsstaternes, Kommissionen/OLAF’s (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) og de andre europæiske institutioners side.

Det samlede antal falske mønter er særdeles lavt i forhold til det samlede antal ægte euromønter af de højeste værdier (50c, 1€, 2€), som er i omløb, nemlig ca. 16 mia. stk. Det svarer til 1 falsk mønt per 100 000 ægte mønter.

Algirdas Šemeta, der er EU-kommissær med ansvar for bekæmpelse af svig, udtalte: "Især butiksindehavere, mindre virksomheder og almindelige borgere risikerer at modtage falske mønter og sedler. Bekæmpelsen af falske penge er derfor yderst vigtig for at beskytte de ærlige skatteydere. Jeg er meget glad for, at euroen bliver beskyttet gennem OLAF’s arbejde. Vi vil fortsætte vores bestræbelser for at opspore falske penge og udrydde disse ulovlige aktiviteter over hele Europa."

I medlemsstaterne og på EU-niveau har omfattende forholdsregler til forebyggelse og opsporing af falske penge givet gode resultater i kampen mod forfalskning af euromønter. Herunder hører bl.a. lovgivning, tekniske analyser og samarbejde, koordination af retshåndhævelsen samt retligt samarbejde. Falske mønter kan også afvises af salgsautomater og andre maskiner, der kræver møntindkast, hvis de er korrekt justeret.

Disse forholdsregler afspejler medlemsstaternes og EU-institutionernes bestræbelser efter og fremskridt med at finde falske euromønter og tage dem ud af omløb. For at bistå disse bestræbelser har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en forordning, der trådte i kraft den 1. januar 2012, og som fastsætter regler for, hvordan de finansielle institutioner skal sikre, at alle de euromønter, de sender tilbage i omløb, er ægte.

Hvad falske eurosedler angår, tog man i 2011 606 000 pengesedler ud af omløb, som meddelt af Den Europæiske Centralbank. Det samlede antal falske sedler, der blev taget ud af omløb i 2011, var 19,3 % lavere end i 2010. Størstedelen af falske sedler er stadig 20-euro- og 50-eurosedler.

Kommissionen har Perikles-programmet, som er et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse, der specielt har fokus på at beskytte euroen mod forfalskning. I 2011 gennemførte Kommissionen/OLAF 16 projekter under programmet med henblik på beskyttelse af eurosedler og –mønter mod forfalskning. Det skete især i form af konferencer og seminarer for repræsentanter for nationale retshåndhævende myndigheder, nationale centralbanker, forretningsbanker, vekselkontorer og retsmyndigheder. Projekterne sigtede mod at stille teknisk, videnskabelig og praktisk hjælp til rådighed, tilbyde specialiseret professionel uddannelse, forbedre samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og øge opmærksomheden om falskneri af euromønter og -sedler. Disse foranstaltninger vil formentlig fortsætte under Perikles 2020-programmet, som Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til i december 2011.

Baggrund

I henhold til EU-reglerne (forordning EF 1338/2001) har Kommissionen ansvaret for Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC), som analyserer og klassificerer alle nye falske euromønter. Det hører under OLAF og benytter det tekniske udstyr og anlæg i Monnaie de Paris.

Kommissionen har også et nært samarbejde med Den Europæiske Centralbank (ECB), Europol, Interpol og de kompetente nationale myndigheder. Den Europæiske Centralbank er ansvarlig for at analysere falske eurosedler, mens Europol og Interpol hjælper medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder med at bekæmpe grov organiseret kriminalitet ved at lette udvekslingen af information og yde operationel og strategisk analyse.

Der er yderligere oplysninger på:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_en.html

Kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, Algirdas Šemetas hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar