Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juli 2012

Concentraties: Commissie stelt diepgaand onderzoek in naar voorgenomen overname van TNT Express door UPS

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening een diepgaand onderzoek ingesteld naar de voorgenomen overname van de Nederlandse onderneming TNT Express door de Amerikaanse onderneming United Parcel Service (hierna “UPS” genoemd), beide belangrijke spelers in de sector koeriersdiensten. Het voorlopig onderzoek van de Commissie heeft uitgewezen dat zich mogelijk mededingingsproblemen op voornoemde markt zullen voordoen, met name wat internationale expressediensten betreft; de partijen zouden in een groot aantal lidstaten zeer hoge gecombineerde marktaandelen verwerven. Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, zegt nog niets over de uitkomst ervan. De Commissie heeft nu 90 werkdagen, tot en met 28 november 2012, om te beslissen of de voorgenomen transactie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) significant zou belemmeren.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met het mededingingsbeleid, verklaarde : "De sector koeriersdiensten is van strategisch belang voor verschillende andere bedrijfstakken in Europa. De voorgenomen overname kan met name de concurrentie op de markt voor de snelste koeriersdiensten beperken, zulks ten nadele van rechtstreekse klanten en uiteindelijk van de Europese consument. De Commissie moet erop toezien dat de consument toegang behoudt tot deze diensten onder concurrererende voorwaarden.”

UPS en TNT Express zijn twee van de slechts vier zogenaamde “integratoren” die momenteel actief zijn in Europa. Integratoren zijn ondernemingen die in heel Europa en daarbuiten over een uitgebreid netwerk beschikken voor de levering (door de lucht en over land) van kleine pakketten, en die de breedste waaier aan dergelijke diensten kunnen aanbieden. De andere integratoren in Europa zijn DHL, eigendom van Deutsche Post en FedEx, een Amerikaanse onderneming.

Uit het eerste onderzoek van de Commissie is gebleken dat koeriersdiensten een zeer gedifferentieerde markt vormen, die in verschillende segmenten kan worden onderverdeeld. De verplichte leveringstermijn speelt hierbij een grote rol. Het blijkt dat voor de meeste expressediensten alleen andere integratoren voor significante concurrentiedruk op de fusieonderneming zouden zorgen, met name wat bezorgingen met toegezegde levertijd betreft. Aangezien de voorgenomen overname het aantal in de EER concurrerende integratoren zou verlagen van vier tot drie, zou ook de concurrentiedruk op de fusieonderneming aanzienlijk minder worden. Dit zou in veel lidstaten leiden tot een sterk geconcentreerde markt voor binnenlandse en vooral internationale koeriersdiensten.

De Commissie zal de voorgenomen fusie nu grondig onderzoeken om na te gaan of deze initiële bezwaren worden bevestigd of niet.

De transactie werd op 15 juni 2012 bij de Commissie aangemeld.

Ondernemingen en producten

UPS is een Amerikaanse aanbieder van gespecialiseerde vervoers- en logistieke diensten over de hele wereld die zich bezig houdt met de levering van kleine pakketten, luchtvrachtdiensten, expediteursdiensten en contractlogistiek.

TNT Express is gevestigd in Nederland en is actief in de wereldwijde logistieke sector. Zij houdt zich bezig met de levering van kleine pakketten, vrachtdiensten door de lucht en over land, expediteursdiensten en contractlogistiek.

UPS en TNT Express zijn belangrijke spelers op de markt voor koeriersdiensten en zijn “integratoren”, d.w.z. ondernemingen die zich bezighouden met de levering van kleine pakketten en die in heel Europa en daarbuiten een uitgebreid netwerk voor de levering (door de lucht en over land) van kleine pakketten hebben.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Na een onderzoek van een maand keurt de Commissie veruit de meeste concentraties goed, maar indien er mededingingsproblemen zijn, moet zij een diepgaand onderzoek instellen (fase II). Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, zegt nog niets over de uitkomst ervan.

De Commissie voert momenteel vijf andere fase II-concentratieonderzoeken uit. Het eerste betreft de voorgenomen overname van Goodrich door United Technology in de sector luchtvaartapparatuur (zie IP/12/308). De termijn voor een definitief besluit is 31 augustus. Het tweede betreft de voorgenomen overname van EMI door Universal Music Group in de muzieksector (zie IP/12/311). De termijn voor een definitief besluit is 6 september. Het derde betreft de oprichting van een joint venture in het Verenigd Koninkrijk tussen Vodafone, Telefónica en Everything Everywhere in de sector mobiele telefonie (zie IP/12/0367). De termijn is hier 19 september. Met het vierde lopende fase II-onderzoek wordt de voorgenomen overname van Inoxum onderzocht, de afdeling roestvrij staal van het Duitse ThyssenKrupp, door de Finse onderneming in roestvrij staal Outokumpu (zie IP/12/495). De termijn voor een definitief besluit van de Commissie is 24 oktober. Het laatste fase II-onderzoek betreft de voorgenomen overname van Orange Oostenrijk door Hutchison 3G in de sector mobiele telefonie in Oostenrijk (zie IP/12/726). De termijn is hier 6 november 2012.

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6570

Contact :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar