Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. julija 2012

Evropska komisija pripravila seznam držav gostiteljic evropskih prestolnic kulture po letu 2019

Evropska komisija je danes sprejela predlog za nadaljevanje pobude „evropske prestolnice kulture“. Obstoječi program se zaključuje leta 2019, novi predlog pa določa vrstni red, po katerem bodo države predlagale kandidaturo mest za pridobitev tega naziva vse do leta 2033. Poleg dveh držav članic, ki si vsako leto delita naziv, Komisija predlaga, da bi se za evropsko prestolnico kulture vsako tretje leto lahko potegovale tudi države kandidatke ali možne kandidatke za članstvo v EU. O načrtu bosta razpravljala Evropski parlament in Svet, ki morata končno odločitev o prihodnjih pogojih za izvajanje sprejeti pred koncem leta 2013.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „Program ‚evropske prestolnice kulture‘ je ena najvidnejših in najpomembnejših evropskih pobud, ki ne le uveljavlja izjemno kulturno bogastvo in raznolikost Evropske unije, temveč tudi spreminja podobo mest v korist meščanov in obiskovalcev. Danes je tekmovanje za pridobitev naziva v državah članicah ostrejše kot kdaj koli prej in prav to dokazuje, kako pomembna in privlačna je pobuda.“

Predlog Komisije ohranja glavne značilnosti in strukturo sedanjega programa. Poleg tega izpostavlja, da bi bilo treba naziv še naprej podeljevati po sistemu kroženja med državami članicami (glej prilogo). Merila za izbor so bila spremenjena in zdaj vključujejo podrobnejše napotke za morebitne prestolnice, kar bo izboljšalo splošni postopek izbire in spremljanja mest, ki se potegujejo za naziv. Več pozornosti bo namenjene učinku pobude pri spodbujanju dolgoročne rasti in razvoja mest, pa tudi evropski razsežnosti dogodka ter kakovosti kulturnih in umetniških dogodkov, organiziranih med letom.

Ozadje

Sedanji program „evropske prestolnice kulture“ (Sklep 1622/2006/ES) se bo iztekel leta 2019. Ker se razpis za naziv objavi šest let vnaprej, da bi se mesta lahko nanj dovolj dobro pripravila, morata Evropski parlament in Svet sklep o novem ciklu sprejeti leta 2013.

Komisija je predlog objavila po številnih ocenah sedanjega programa in javnem posvetovanju med oktobrom 2010 in januarjem 2011, ki mu je sledilo javno zasedanje v Bruslju marca 2011. Vse to jasno dokazuje, da evropska prestolnica kulture mestom in regijam prinese veliko koristi. Čeprav je to še vedno predvsem kulturni dogodek, pa ustvarja pomembne družbene in gospodarske učinke, še zlasti kadar je del dolgoročne strategije razvoja, ki je osredotočena na kulturo.

Od oblikovanja programa leta 1985 je bil naziv evropska prestolnica kulture podeljen že 46 mestom. Evropski prestolnici kulture za leto 2012 sta portugalsko mesto Guimarães in Maribor.

Več informacij:

Evropske prestolnice kulture:

http://ec.europa.eu/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

PRILOGA

Prihodnje evropske prestolnice kulture (2013–2019)

2013: Marseille (Francija) in Košice (Slovaška)

2014: Umeå (Švedska) in Riga (Latvija)

2015: Mons (Belgija) in Plzen (Češka)

2016: Donostia-San Sebastian (Španija) in Vroclav (Poljska) (glej tudi IP/11/800 in IP/11/766)

2017: Danski mesti Aarhus in Sønderborg sta še v predizboru.

Ciprski mesti Nicosia in Paphos sta še v predizboru.

2018: Nizozemska in Malta

2019: Italija in Bolgarija

Predlagani vrstni red držav za imenovanje evropske prestolnice kulture (2020–2033)

2020

Hrvaška1

Irska

Država kandidatka ali možna država kandidatka

2021

Romunija

Grčija

2022

Litva

Luksemburg

2023

Madžarska

Združeno kraljestvo

Država kandidatka ali možna država kandidatka

2024

Estonija

Avstrija

2025

Slovenija

Nemčija

2026

Slovaška

Finska

Država kandidatka ali možna država kandidatka

2027

Latvija

Portugalska

2028

Češka

Francija

2029

Poljska

Švedska

Država kandidatka ali možna država kandidatka

2030

Ciper

Belgija

2031

Malta

Španija

2032

Bolgarija

Danska

Država kandidatka ali možna država kandidatka

2033

Nizozemska

Italija

1 :

Odvisno od pristopa leta 2013.


Side Bar