Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel, 20. júla 2012

Komisia navrhla krajiny, ktorých mestá sa stanú Európskymi hlavnými mestami kultúry po roku 2019

Európska komisia dnes prijala návrh na pokračovanie iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry. Súčasný režim platí do roku 2019 a nový návrh obsahuje poradie, v akom budú krajiny nominovať mestá, ktoré budú zastávať tento titul do roku 2033. Okrem dvoch členských štátov, ktoré sa každý rok delia o tento titul, sa v návrhu uvádza, aby kandidátske krajiny EÚ alebo potenciálne kandidátske krajiny mohli tiež predložiť nomináciu na Európske hlavné mesto kultúry každý tretí rok. O pláne sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade, kde má dôjsť ku konečnému rozhodnutiu o budúcom poradí do konca roku 2013.

Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Európske hlavné mestá kultúry je jedna z najviditeľnejších a najúspešnejších iniciatív, ktoré EÚ spustila. Táto iniciatíva nielen propaguje nádherné kultúrne bohatstvo a rozmanitosť Európskej únie, ale je aj katalyzátorom premeny miest, z čoho majú úžitok občania, rovnako ako aj návštevníci. Súťaž v členských štátoch o získanie titulu je náročnejšia než kedykoľvek predtým – a to je dôkazom jej trvalej hodnoty a čara.“

Návrh Komisie si zachováva hlavné prvky a štruktúru súčasného režimu. Navrhuje sa v ňom najmä pokračovať v udeľovaní titulu na základe rotačného systému medzi členskými štátmi (pozri prílohu). Výberové kritériá boli zmenené, aby poskytli detailnejšie usmernenie potenciálnym hlavným mestám kultúry, čo tiež zlepší celkový výberový a monitorovací proces zapojených miest. Väčšia pozornosť sa bude venovať vplyvu iniciatívy v súvislosti so stimuláciou dlhodobého rastu a rozvoja miest, rovnako ako európskemu rozmeru podujatia a kvalite celoročného kultúrneho a umeleckého obsahu.

Súvislosti

Súčasný režim Európskych hlavných miest kultúry (rozhodnutie 1622/2006/ES) končí v roku 2019. Keďže súťaž o titul začína s predstihom šiestich rokov, Parlament a Rada musia prijať rozhodnutie o novom cykle v roku 2013, aby mali mestá dostatočný čas na prípravu.

Návrh Komisie nadväzuje na niekoľko hodnotení súčasného režimu a na verejné konzultácie, ktoré sa uskutočnili v období od októbra 2010 do januára 2011 a boli nasledované verejným zasadnutím v Bruseli v marci 2011. Tie jasne preukazujú, že Európske hlavné mesto kultúry prináša mestám a regiónom mnohé výhody: hoci iniciatíva zostáva predovšetkým kultúrnym podujatím, vytvára značný sociálny a hospodársky prínos, najmä ak je podujatie súčasťou dlhodobej stratégie rozvoja orientovaného na kultúru.

Od vytvorenia titulu v roku 1985 sa Európskymi mestami kultúry stalo doposiaľ 46 miest. Európskymi mestami kultúry pre rok 2012 sú Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko).

Ďalšie informácie:

Európske hlavné mestá kultúry:

http://ec.europa.eu/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

Európska komisia: Education and training

Androulla Vassiliou's website

Sledujte Androullu Vassiliou na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott +32 2295 9258, Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2295 9667

PRÍLOHA

Budúce Európske hlavné mestá kultúry (2013 – 2019)

2013: Marseille (Francúzsko) and Košice (Slovensko)

2014: Umeå (Švédsko) a Riga (Lotyšsko)

2015: Mons (Belgicko) a Plzeň (Česká republika)

2016: Donostia-San Sebastian (Španielsko) a Wroclaw (Poľsko) (pozri tiež IP/11/800 and IP/11/766)

2017: V Dánsku stále prebieha súťaž medzi mestami Aarhus a Sønderborg

Na Cypre stále prebieha súťaž medzi mestami Nikózia a Pafos

2018: Holandsko a Malta

2019: Taliansko a Bulharsko

Navrhované poradie krajín na predkladanie nominácií Európskeho hlavného mesta kultúry (2020 - 2033)

2020

Chorvátsko1

Írsko

Kandidátska alebo potenciálna kandidátska krajina

2021

Rumunsko

Grécko

2022

Litva

Luxembursko

2023

Maďarsko

Spojené kráľovstvo

Kandidátska alebo potenciálna kandidátska krajina

2024

Estónsko

Rakúsko

2025

Slovinsko

Nemecko

2026

Slovensko

Fínsko

Kandidátska alebo potenciálna kandidátska krajina

2027

Lotyšsko

Portugalsko

2028

Česká republika

Francúzsko

2029

Poľsko

Švédsko

Kandidátska alebo potenciálna kandidátska krajina

2030

Cyprus

Belgicko

2031

Malta

Španielsko

2032

Bulharsko

Dánsko

Kandidátska alebo potenciálna kandidátska krajina

2033

Holandsko

Taliansko

1 :

S ohľadom na jeho pristúpenie v roku 2013


Side Bar