Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. heinäkuuta 2012

Komissiolta ehdotus Euroopan kulttuuripääkaupunki ‑tapahtuman isännöintijärjestyksestä vuoden 2019 jälkeen

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen Euroopan kulttuuripääkaupunki ‑aloitteen jatkamisesta. Nykyinen järjestely jatkuu vuoteen 2019, ja uusi ehdotus sisältää luettelon siitä, missä järjestyksessä maat nimeävät isäntäkaupungit sen jälkeen vuoteen 2033 asti. Kunakin vuonna valitaan kulttuuripääkaupunki kahdesta eri jäsenvaltiosta. Tämän lisäksi ehdotuksessa esitetään, että myös EU:n ehdokasmaat tai mahdolliset ehdokasmaat voisivat nimetä Euroopan kulttuuripääkaupungin joka kolmas vuosi. Suunnitelma on nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Niiden on määrä tehdä lopullinen päätös tulevista järjestelyistä ennen vuoden 2013 loppua.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaari Androulla Vassilioun mukaan Euroopan kulttuuripääkaupungit on yksi näkyvimmistä ja menestyksekkäimmistä aloitteista, joita EU on käynnistänyt. Aloitteella tuodaan esiin Euroopan unionin uskomatonta kulttuurista rikkautta ja monimuotoisuutta, mutta lisäksi se on saanut kaupungeissa aikaan muutoksia, jotka hyödyttävät niin niiden asukkaita kuin niissä vierailevia. Kulttuuripääkaupungiksi valituksi tulemisesta käydään jäsenvaltioissa entistä kovempaa kilpailua – mikä on osoitus tämän tittelin kestävästä arvosta ja houkutuksesta”, totesi Vassiliou.

Komission ehdotuksessa on säilytetty nykyisen järjestelmän pääpiirteet ja rakenne. Siinä ehdotetaan erityisesti, että titteli myönnetään edelleenkin vuorotellen eri jäsenvaltioille (ks. liite). Valintaperusteita on muutettu yksityiskohtaisempien ohjeiden antamiseksi mahdollisille kulttuuripääkaupungeille. Tämä tehostaa myös kyseisten kaupunkien yleistä valinta- ja seurantaprosessia. Huomiota aiotaan kiinnittää enemmän aloitteen vipuvaikutukseen pitkän aikavälin kasvun ja kaupunkikehityksen edistäjänä sekä tapahtuman eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja kulttuurisen ja taidesisällön laatuun.

Taustaa

Nykyinen Euroopan kulttuuripääkaupunki -järjestely (päätös N:o 1622/2006/EY) päättyy vuonna 2019. Koska kilpailu kulttuuripääkaupunki-tittelistä käynnistyy kuusi vuotta etukäteen, jotta kaupungeilla on riittävästi aikaa valmistautua, parlamentin ja neuvoston on tehtävä päätös uudesta kaudesta vuonna 2013.

Komission ehdotuksessa on otettu huomioon useita nykyisestä järjestelystä tehtyjä arviointeja ja lokakuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana toteutettu julkinen kuuleminen, minkä jälkeen Brysselissä järjestettiin maaliskuussa 2011 yleinen tapaaminen. Nämä osoittavat selkeästi, että Euroopan kulttuuripääkaupungit ‑tapahtumasta koituu kaupungeille ja alueille monenlaista hyötyä. Vaikka se onkin edelleen ensisijaisesti kulttuuritapahtuma, siitä aiheutuu myös merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia silloin, kun se on osa pitkän aikavälin kulttuurilähtöistä kehitysstrategiaa.

Ensimmäinen kulttuuripääkaupunki valittiin vuonna 1985, josta lähtien tämän tittelin on saanut 46 kaupunkia. Vuonna 2012 Euroopan kulttuuripääkaupunkeja ovat Guimarães (Portugalissa) ja Maribor (Sloveniassa).

Lisätietoja:

Euroopan kulttuuripääkaupungit:

http://ec.europa.eu/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

Euroopan komissio: koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivut

Seuraa Androulla Vassiliouta Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Liite

Euroopan tulevat kulttuuripääkaupungit 2013–2019

2013: Marseille (Ranska) ja Košice (Slovakia)

2014: Umeå (Ruotsi) ja Riika (Latvia)

2015: Mons (Belgia) ja Plzeň (Tšekki)

2016: Donostia-San Sebastian (Espanja) ja Wroclaw (Puola) (Ks. myös IP/11/800 ja IP/11/766)

2017: Tanskassa Århus ja Sønderborg kilpailevat edelleen keskenään.

Kyproksella Nikosia ja Pafos kilpailevat edelleen keskenään.

2018: Alankomaat ja Malta

2019: Italia ja Bulgaria

Järjestys, jossa maiden ehdotetaan nimeävän Euroopan kulttuuripääkaupungin vuosina 2020–2033

2020

Kroatia1

Irlanti

Ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2021

Romania

Kreikka

2022

Liettua

Luxemburg

2023

Unkari

Yhdistynyt kuningaskunta

Ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2024

Viro

Itävalta

2025

Slovenia

Saksa

2026

Slovakia

Suomi

Ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2027

Latvia

Portugali

2028

Tšekki

Ranska

2029

Puola

Ruotsi

Ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2030

Kypros

Belgia

2031

Malta

Espanja

2032

Bulgaria

Tanska

Ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa

2033

Alankomaat

Italia

1 :

Edellyttäen, että se liittyy Euroopan unioniin vuonna 2013.


Side Bar