Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2012

H Επιτροπή προτείνει τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης μετά το 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα που ισχύει προς το παρόν θα διαρκέσει έως το 2019 και η νέα πρόταση απαριθμεί κατά σειρά προτεραιότητας τις χώρες που θα ορίσουν τις πόλεις που θα ανακηρυχθούν πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης έως το 2033. Επιπλέον των δύο κρατών μελών που μοιράζονται κάθε χρόνο τον τίτλο, η πρόταση εισηγείται να μπορεί και μια υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα της ΕΕ να ορίζει μια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ανά τριετία. Το σχέδιο πρόκειται να συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα πρέπει να λάβουν την τελική απόφαση σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις πριν από το τέλος του 2013.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι μια από τις πλέον γνωστές και επιτυχημένες πρωτοβουλίες της ΕΕ. Εκτός από την προώθηση του εξαιρετικού πολιτιστικού πλούτου και πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί καταλυτικά για τη μεταμόρφωση των πόλεων, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών. Το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για την απονομή του τίτλου είναι σκληρότερος από ποτέ αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη της σταθερής αξίας και απήχησής του

Στην πρότασή της η Επιτροπή έχει διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή του ισχύοντος προγράμματος. Επομένως, η απονομή του τίτλου θα εξακολουθήσει να γίνεται εκ περιτροπής μεταξύ των κρατών μελών (βλ. παράρτημα). Τροποποιήθηκαν τα κριτήρια επιλογής, ούτως ώστε να παρέχονται αναλυτικότερες οδηγίες στις πιθανές πολιτιστικές πρωτεύουσες, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της συνολικής διαδικασίας επιλογής και παρακολούθησης των πόλεων που συμμετέχουν. Θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας όσον αφορά την τόνωση της μακροπρόθεσμης οικονομικής μεγέθυνσης και της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκδήλωσης και στην ποιότητα του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου του έτους.

Γενικό πλαίσιο

Το πρόγραμμα για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης που ισχύει προς το παρόν (απόφαση 1622/2006/ΕΚ) λήγει το 2019. Επειδή η διαδικασία ανακήρυξης αρχίζει έξι έτη νωρίτερα, η απόφαση για τον νέο κύκλο θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2013, ώστε να έχουν οι πόλεις αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν.

Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί το πνεύμα των διαφόρων αξιολογήσεων του τρέχοντος προγράμματος, μιας δημόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011 και μιας ανοικτής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2011. Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν σαφή ένδειξη ότι ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αποφέρει πολλά οφέλη στις πόλεις και στις περιφέρειες, και, αν και εξακολουθεί πάνω από όλα να πρόκειται για μια πολιτιστική εκδήλωση, το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική κοινωνική και οικονομική παρακαταθήκη, ιδίως αν ενταχθεί σε μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική με κεντρικό άξονα τον πολιτισμό.

Από το πρώτο έτος εφαρμογής του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 1985 μέχρι σήμερα, έχουν ανακηρυχθεί πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 46 πόλεις. Για το 2012 πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης ανακηρύχθηκαν οι πόλεις Guimarães (Πορτογαλία) και Maribor (Σλοβενία).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης:

http://ec.europa.eu/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθείστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο twitter @ vassilioueu

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επόμενες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 2013-2019

2013: Μασσαλία (Γαλλία) και Košice (Σλοβακία)

2014: Umeå (Σουηδία) και Ρίγα (Λετονία)

2015: Mons (Bέλγιο) και Plzeň (Τσεχική Δημοκρατία)

2016: Donostia-San Sebastian (Ισπανία) και Wroclaw (Πολωνία)

(βλ. επίσης IP/11/800 και IP/11/766)

2017: Στη Δανία, οι πόλεις Aarhus και Sønderborg εξακολουθούν να διεκδικούν τον τίτλο.

Στην Κύπρο, η Λευκωσία και η Πάφος εξακολουθούν να διεκδικούν τον τίτλο

2018: Κάτω Χώρες και Μάλτα

2019: Ιταλία και Βουλγαρία

Προτεινόμενη σειρά προτεραιότητας των χωρών που θα ορίσουν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης (2020-2033)

2020

Κροατία1

Ιρλανδία

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2021

Ρουμανία

Ελλάδα

2022

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

2023

Ουγγαρία

Ηνωμένο Βασίλειο

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2024

Εσθονία

Αυστρία

2025

Σλοβενία

Γερμανία

2026

Σλοβακία

Φινλανδία

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2027

Λετονία

Πορτογαλία

2028

Τσεχική Δημοκρατία

Γαλλία

2029

Πολωνία

Σουηδία

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2030

Κύπρος

Βέλγιο

2031

Μάλτα

Ισπανία

2032

Βουλγαρία

Δανία

Υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2033

Κάτω Χώρες

Ιταλία

1 :

Εφόσον προσχωρήσει το 2013.


Side Bar