Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. juli 2012

Kommissionen foreslår, hvilke lande der skal være værter for de europæiske kulturhovedstæder efter 2019

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til videreførelse af initiativet "Den Europæiske Kulturhovedstad". Den nuværende ordning udløber i 2019, og i det nye forslag angives den rækkefølge, hvori medlemsstaterne kan indstille, hvilke byer der skal bære titlen indtil 2033. Foruden de to medlemsstater, som hvert år deles om titlen, foreslås det, at kandidatlande eller potentielle kandidatlande hvert tredje år også indstiller en by som europæisk kulturhovedstad. Forslaget skal nu drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet, som inden udgangen af 2013 skal træffe en endelig afgørelse om den fremtidige ordning.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "De europæiske kulturhovedstæder er et af de mest synlige og vellykkede initiativer, som EU har iværksat. Ud over at fremme Den Europæiske Unions vidunderlige kulturelle rigdom og mangfoldighed har initiativet også været en katalysator for forandringen af byer til gavn for både borgere og besøgende. Konkurrencen i medlemsstaterne om at få tildelt titlen er hårdere end nogensinde, hvilket beviser initiativets vedvarende værdi og tiltrækningskraft.

I Kommissionens forslag fastholdes den nuværende ordnings centrale elementer og generelle opbygning. Det foreslås, at titlen stadig tildeles efter en rotationsordning mellem medlemsstaterne. Udvælgelseskriterierne er blevet ændret for at give en mere detaljeret vejledning til de byer, der ansøger om at blive kulturhovedstæder, hvilket samtidig betyder en forbedring af den overordnede udvælgelses- og overvågningsprocedure for de berørte byer. Der er lagt mere vægt på initiativets løftestangseffekt for stimulering af langsigtet vækst og byudvikling og på arrangementets europæiske dimension samt på kvaliteten af årets kulturelle og kunstneriske indhold.

Baggrund

Den nuværende ordning for de europæiske kulturhovedstæder (afgørelse nr. 1622/2006/EF) udløber i 2019. Afgørelsen om den nye rækkefølge af kulturhovedstæder skal træffes af Europa-Parlamentet og Rådet i 2013, da konkurrencen om titlen iværksættes seks år inden arrangementet, så byerne har tid nok til forberedelserne.

Kommissionens forslag følger resultaterne af flere evalueringer af den nuværende ordning og en offentlig høring, som blev gennemført fra oktober 2010 til januar 2011 og efterfulgt af et offentligt møde i Bruxelles i marts 2011. Disse resultater viser tydeligt, at "Den Europæiske Kulturhovedstad" medfører mange fordele for de deltagende byer og regioner. Selv om der først og fremmest er tale om en kulturel begivenhed, er der store sociale og økonomiske gevinster at hente, navnlig hvis arrangementet indgår i en langsigtet kulturbaseret udviklingsstrategi.

Siden initiativet blev lanceret i 1985, har 46 byer været europæisk kulturhovedstad. De europæiske kulturhovedstæder i 2012 er Guimarães (Portugal) og Maribor (Slovenien).

Yderligere oplysninger:

De europæiske kulturhovedstæder:

http://ec.europa.eu/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

Europa-Kommissionen:

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BILAG

Kommende europæiske kulturhovedstæder (2013-2019)

2013: Marseille (Frankrig) og Košice (Slovakiet)

2014: Umeå (Sverige) og Riga (Letland)

2015: Mons (Belgien) og Plzeň (Tjekkiet)

2016: Donostia-San Sebastian (Spanien) og Wrocław (Polen) (se desuden IP/11/800 og IP/11/766)

2017: I Danmark kæmper Aarhus og Sønderborg stadig om titlen.

I Cypern kæmper Nicosia og Paphos stadig om titlen.

2018: Nederlandene og Malta

2019: Italien og Bulgarien

Foreslået rækkefølge for lande, der skal indstille en by som europæisk kulturhovedstad (2020-2033)

2020

Kroatien1

Irland

Kandidatland eller potentielt kandidatland

2021

Rumænien

Grækenland

2022

Litauen

Luxembourg

2023

Ungarn

Det Forenede Kongerige

Kandidatland eller potentielt kandidatland

2024

Estland

Østrig

2025

Slovenien

Tyskland

2026

Slovakiet

Finland

Kandidatland eller potentielt kandidatland

2027

Letland

Portugal

2028

Tjekkiet

Frankrig

2029

Polen

Sverige

Kandidatland eller potentielt kandidatland

2030

Cypern

Belgien

2031

Malta

Spanien

2032

Bulgarien

Danmark

Kandidatland eller potentielt kandidatland

2033

Nederlandene

Italien

1 :

Med forbehold af Kroatiens tiltrædelse i 2013.


Side Bar