Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. julija 2012

Ribištvo: Evropska komisija predlaga nove ukrepe za boljšo zaščito globokomorskih staležev rib in njihovih habitatov

Evropska komisija je predlagala nove ukrepe za ureditev ribolova globokomorskih vrst v severovzhodnem Atlantiku. Globokomorski ekosistemi in vrste, ki v živijo v njih, so posebej občutljivi na človekove dejavnosti. Cilj nove ureditve je zagotoviti, da bo ribolov globokomorskih vrst trajnosten, zmanjšati količino neželenega prilova, zmanjšati negativen vpliv na občutljive globokomorske habitate in pridobiti več podatkov o biologiji teh vrst.

V ta namen Komisija predlaga strožji sistem izdajanja dovoljenj in postopno opustitev ribolovnih orodij, ki so namenjena posebej za lovljenje globokomorskih vrst na manj trajnosten način, torej pridnenih vlečnih mrež in pridnenih zabodnih mrež. Komisija bo predvidoma določila tudi posebne zahteve za zbiranje podatkov v zvezi z globokomorskimi ribolovnimi dejavnostmi. Za potrebne prilagoditve za izvajanje teh ukrepov bi bilo možno pridobiti finančno podporo iz skladov EU.

Ribe iz globokomorskih staležev se lahko znajdejo v prilovu pri številnih drugih vrstah ribolova. Obstajajo pa tudi ribiška plovila, ki se osredotočajo posebej na globokomorske vrste. Takšna plovila so od teh virov najbolj odvisna in si svoj nadaljnji obstoj lahko zagotovijo le tako, da svojo dejavnost opravljajo trajnostno. To predvsem pomeni, da bi bilo treba zagotoviti postopen prehod na uporabo bolj selektivnih ribolovnih tehnik z manjšim negativnim vplivom na globokomorske habitate.

Komisija predlaga postopno odpravo dovoljenj za ribolov globokomorskih vrst s pridnenimi vlečnimi mrežami in pridnenimi zabodnimi mrežami, saj ti dve tehniki globokomorskim ekosistemom škodujeta bolj kot druge ribolovne metode, hkrati pa povzročata tudi večjo količino neželenega prilova (20 do 40 odstotkov skupne teže ali več). Pogoji za druge vrste komercialnega ribolova, pri katerih se uporabljajo pridnene vlečne mreže, bodo ostali nespremenjeni, saj predlagani ukrepi zadevajo le ribolovne dejavnosti, ki so usmerjene na globokomorske ribe.

Ribiči že sodelujejo z znanstveniki, da bi izvedeli več o pretežno nepoznanih globokomorskih ekosistemih. V iskanju načina za preskušanje manj škodljivih ribolovnih orodij ter prehod na uporabo ribolovnih tehnik in strategij z manjšim negativnim vplivom na te ranljive ekosisteme je Komisija v sodelovanju s podjetji, ki se ukvarjajo z globokomorskim ribolovom, sklenila financirati študijo na to temo.

Ozadje

Globokomorske vrste se lovijo v globokih vodah Atlantika onkraj glavnih ribolovnih območij epikontinentalnih pasov na globini do 4 000 metrov. Njihovi habitati in ekosistemi so v veliki meri nepoznani, vemo pa, da se tam nahajajo koralni grebeni, stari tudi 8 500 let, in živijo starodavne vrste, ki so še zelo slabo raziskane. To je ranljivo okolje, ki bi si, če se ga poškoduje, le stežka opomoglo. Globokomorski staleži rib so zelo občutljivi na ribolov, saj se jih lahko hitro zdesetka, opomorejo pa si le počasi, ker je zanje značilna nizka stopnja razmnoževanja.

Črni morski meč in okati ribon sta zelo cenjeni globokomorski vrsti, medtem ko so modri leng in repaki med ribiči srednje cenjeni. Staleži nekaterih globokomorskih vrst, med drugim oranžne sluzoglavke in globokomorskih morskih psov, so že zelo izčrpani. Druge staleže (modri leng, okroglonosi repak) se še lahko lovi, vendar na okolju prijazen način (na primer ob preprečevanju nepotrebnega prilova).

Globokomorski ribolov v severovzhodnem Atlantiku se izvaja v vodah EU, vključno z najbolj oddaljenimi regijami Portugalske in Španije, in v mednarodnih vodah, kjer veljajo ohranitveni ukrepi, sprejeti v okviru Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC), v kateri sodeluje tudi EU skupaj z drugimi državami, ki opravljajo ribolovne dejavnosti na tem območju.

Globokomorski ribolov prispeva približno 1 % raztovorjenih rib, ulovljenih v severovzhodnem Atlantiku, vendar so nekatere lokalne ribiške skupnosti do določene mere odvisne od njega. Ulov – in število z njim povezanih delovnih mest – se zaradi izčrpanosti staležev že vrsto let zmanjšuje.

V preteklosti je bila ta vrsta ribolova v večji meri neurejena, kar je na zadevne staleže očitno vplivalo negativno. Leta 2003 je EU začela uvajati omejitve v zvezi s količino rib, ki jo je dovoljeno uloviti, številom plovil z dovoljenjem za ribolov in dni, ki jih slednja lahko prebijejo na morju (tj. ribolovnim naporom) ob lovljenju teh vrst.

Spodnji graf prikazuje, kako je ribolovni napor v zadnjih letih upadal.

Upadanje ribolovnega napora od leta 2000 na podlagi podatkov, ki so jih posredovale zadevne države članice.

Več informacij

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar