Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2012

Αλιεία: η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των αποθεμάτων βαθέων υδάτων και των οικοτόπων τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για τη ρύθμιση της αλιείας των ειδών βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Τα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων και τα είδη που ζουν σε αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο νέος κανονισμός έχει στόχο να εξασφαλίσει τη βιώσιμη αλίευση των ειδών βαθέων υδάτων, τη μείωση των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τη μείωση των επιπτώσεων στους ευαίσθητους οικότοπους βαθέων υδάτων και την συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων για τη βιολογία των ειδών αυτών.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει ένα ενισχυμένο σύστημα παροχής αδειών και μία σταδιακή κατάργηση των αλιευτικών εργαλείων που στοχεύουν συγκεκριμένα σε είδη βαθέων υδάτων με λιγότερο βιώσιμο τρόπο, δηλαδή με τράτες βυθού και απλάδια δίχτυα βυθού. Η Επιτροπή προβλέπει επίσης ειδικές οδηγίες για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων. Οι αναγκαίες προσαρμογές για την εφαρμογή των μέτρων αυτών μπορεί να λάβουν οικονομική στήριξη στο πλαίσιο των πόρων της ΕΕ.

Τα αποθέματα βαθέων υδάτων μπορούν να θεωρηθούν παρεμπίπτοντα αλιεύματα σε πολλούς τύπους αλιείας. Ωστόσο, υπάρχουν και αλιευτικά σκάφη που στοχεύουν συγκεκριμένα στα εν λόγω είδη. Πρόκειται για αλιευτικά σκάφη που εξαρτώνται περισσότερο από αυτούς τους πόρους και θα έχουν μέλλον μόνο αν η διαχείριση της δραστηριότητάς τους είναι βιώσιμη. Αυτό προϋποθέτει αρχικά την ανάγκη να γίνει μια σταδιακή μετάβαση σε αλιευτικές τεχνικές που είναι πιο επιλεκτικές, με λιγότερες επιπτώσεις στους οικότοπους βαθέων υδάτων.

Η Επιτροπή προτείνει την σταδιακή κατάργηση των αδειών για την αλιεία ειδών βαθέων υδάτων με τράτες βυθού και απλάδια δίχτυα βυθού επειδή πλήττει περισσότερο τα ευάλωτα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων σε σύγκριση με άλλες μεθόδους αλιείας και περιέχει υψηλά επίπεδα ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (20-40% του βάρους, ή περισσότερο). Άλλοι τύποι εμπορικής αλιείας που χρησιμοποιούν τράτες βυθού δεν θα επηρεαστούν επειδή τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν μόνο τύπους αλιείας που στοχεύουν στους ιχθείς βαθέων υδάτων.

Οι αλιείς ήδη συνεργάζονται με επιστήμονες για να μάθουν περισσότερα για τα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων που είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Η Επιτροπή, για να βρει τρόπους να δοκιμάσει λιγότερο επιβλαβή αλιευτικά εργαλεία και να κάνει τη μετάβαση σε αλιευτικές τεχνικές και στρατηγικές που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στα εν λόγω ευάλωτα οικοσυστήματα, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα σε συνεργασία με εταιρείες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες βαθέων υδάτων.

Ιστορικό

Τα είδη βαθέων υδάτων αλιεύονται σε βαθέα ύδατα στον Ατλαντικό πέραν των κύριων ιχθυότοπων της υφαλοκρηπίδας σε βάθος έως 4.000 μέτρα. Οι οικότοποι και τα οικοσυστήματά τους είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα, αλλά γνωρίζουμε πως αποτελούν κατοικία κοραλλιογενών υφάλων ηλικίας 8.500 ετών και αρχαίων ειδών που παραμένει σχετικά ανεξερεύνητοι. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο περιβάλλον που, αν καταστραφεί, είναι σχεδόν απίθανο να ανακάμψει. Τα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην αλιεία, μπορούν να καταρρεύσουν γρήγορα και να ανακάμψουν αργά καθώς αναπαράγονται με αργούς ρυθμούς.

Το μαύρο σπαθόψαρο και ο κεφαλάς είναι είδη βαθέων υδάτων υψηλής αξίας ενώ άλλα όπως η μουρούνα και ο γρεναδιέρος είναι μέτριας αξίας για τους αλιείς. Ορισμένα αποθέματα βαθέων υδάτων έχουν μειωθεί σημαντικά, συμπεριλαμβανομένων του οπλόστηθου Ατλαντικού και του καρχαρία βαθέων υδάτων. Άλλα αποθέματα μπορούν να αλιεύονται (μουρούνα, γρεναδιέρος) αλλά με μη βλαβερό για το περιβάλλον τρόπο (για παράδειγμα, αποφεύγοντας τα περιττά παρεμπίπτοντα αλιεύματα).

Οι αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό πραγματοποιούνται στα ύδατα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξόχως απόκεντρων περιοχών της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, και σε διεθνή ύδατα, τα οποία διέπονται από τα μέτρα διατήρησης που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC), στην οποία συμμετέχει η ΕΕ μαζί με τις άλλες χώρες που αλιεύουν στην περιοχή.

Η αλιεία βαθέων υδάτων αντιστοιχεί περίπου στο 1% των ιχθύων που εκφορτώνονται από τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, αλλά ορισμένες τοπικές αλιευτικές κοινότητες εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την αλιεία βαθέων υδάτων. Τα αλιεύματα, και οι σχετικές θέσεις εργασίας, μειώνονται εδώ και χρόνια λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων.

Στο παρελθόν, η αλιεία πραγματοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα, γεγονός που επηρέασε σαφώς αρνητικά τα εν λόγω αποθέματα. Το 2003 η ΕΕ ξεκίνησε την επιβολή ορίων για την ποσότητα των ιχθύων που μπορούν να αλιευθούν, για τον αριθμό των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν και για τον επιτρεπόμενο αριθμό στη θάλασσα (αλιευτική προσπάθεια) με στόχο την αλίευση αυτών των ειδών.

Το διάγραμμα δείχνει πώς μειώθηκε η αλιευτική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια.

Μείωση της αλιευτικής προσπάθειας από το 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από τα σχετικά κράτη μέλη της ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar