Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj,20. julij 2012

Okolje: 268,4 milijona EUR za 202 nova okoljska projekta

Evropska komisija je odobrila financiranje 202 novih projektov v okviru programa LIFE+, tj. sklada Evropske unije za okolje. Projekti zajemajo ukrepe na področjih ohranjanja narave, okoljske politike, podnebnih sprememb ter informacije in komunikacije o okoljskih vprašanjih. Predstavljajo skupno naložbo v vrednosti približno 516,5 milijona EUR, od katerih bo EU zagotovila 268,4 milijona EUR.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: Zelo sem vesel, da lahko na 20. obletnico programa LIFE in direktive o habitatih naznanim nadaljevanje podpore za visoko kakovostne okoljske projekte po vsej EU. Zadnji projekti LIFE + nadaljujejo trend, ki se je začel pred dvema desetletjema, za inovativne ukrepe in ukrepe najboljše prakse, ki spodbujajo ohranjanje narave, izboljšanje okolja in boj proti podnebnim spremembam.

Komisija je na najnovejši razpis za zbiranje predlogov, ki se je zaključil julija 2011, prejela 1 078 prijav iz 27 držav članic EU. Med temi sta bili 202 izbrani za sofinanciranje v okviru treh sestavnih delov programa: LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, LIFE+ Okoljska politika in upravljanje ter LIFE+ Informacije in komunikacija. Izbrani projekti so navedeni v prilogi k temu sporočilu za medije (glej MEMO/12/585).

Projekti LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost so namenjeni ohranjanju ogroženih vrst in habitatov. Med 268 prejetimi predlogi, ki so bili pripravljeni v partnerstvih okoljskih organizacij, vladnih organov in drugih udeležencev, je Komisija za sofinanciranje izbrala 76 projektov. Projekti so iz 22 držav članic in pomenijo skupno naložbo v vrednosti 241,8 milijona EUR, od katerih bo EU zagotovila 136 milijonov. 71 projektov je v zvezi z naravo in prispevajo k izvajanju direktiv o pticah in/ali habitatih ter omrežja Natura 2000. Drugih pet projektov pa obravnava širša vprašanja biotske raznovrstnosti.

Projekti LIFE+ Okoljska politika in upravljanje so pilotni projekti, ki prispevajo k razvijanju inovativnih zamisli glede politik, tehnologij, metod in instrumentov. Med 607 prejetimi predlogi, ki so jih poslale številne javne in zasebne sektorske organizacije, jih je Komisija za sofinanciranje izbrala 113. Zmagovalni projekti predstavljajo skupno naložbo v vrednosti 258,4 milijona EUR, od katerih bo EU zagotovila 124,4 milijona EUR.

V tem sklopu bo Komisija prispevala več kot 31,4 milijona EUR za 23 projektov s skupnim proračunom 67,8 milijona EUR, ki se neposredno ukvarjajo s podnebnimi spremembami. Poleg tega bo na emisije toplogrednih plinov posredno vplivalo še več drugih projektov, osredotočenih na druga vprašanja. Odpadki in voda sta drugi pomembni osrednji področji z 29 oziroma 19 izbranimi projekti.

Projekti LIFE+ Informacije in komunikacija so namenjeni razširjanju informacij in opozarjanju na pomembnost okoljskih vprašanj ter usposabljanju in osveščanju za preprečevanje gozdnih požarov. Med 203 prejetimi predlogi, ki so jih poslale številne javne in zasebne sektorske organizacije s področja narave in/ali okolja, je Komisija za sofinanciranje izbrala 13 projektov. Projekti iz devetih držav članic pomenijo skupno naložbo v vrednosti 16,2 milijona EUR, od katerih bo EU zagotovila približno 7,2 milijona EUR.

Ozadje

LIFE+ je evropski finančni instrument za okolje s proračunom v višini 2,143 milijarde EUR za obdobje 2007–2013. Komisija vsako leto objavi en razpis za zbiranje predlogov projektov LIFE+.

Več informacij:

Za povzetek in kontaktni naslov posameznih novih projektov, razdeljenih po državah, glej prilogo:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Informacije o LIFE+ so na voljo na: http://ec.europa.eu/life

Lahko se obrnete tudi na ustrezne nacionalne organe:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar