Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juli 2012

Milieu: 268.4 miljoen euro voor 202 nieuwe milieuprojecten

De Europese Commissie heeft de financiering goedgekeurd van 202 nieuwe projecten in het kader van het LIFE+-programma, het Europese milieufonds. Het betreft projecten die betrekking hebben op acties op het gebied van natuurbehoud, milieubeleid, klimaatverandering en informatie en communicatie over milieukwesties. Samen vertegenwoordigen zij een totale investering van 516,5 miljoen euro, waarvan de EU 268,4 miljoen euro voor haar rekening neemt.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei hierover: "Het LIFE-programma en de habitatrichtlijn vieren dit jaar hun twintigste verjaardag en ik heb het genoegen de blijvende ondersteuning van hoogkwalitatieve milieuprojecten in heel Europa te mogen aankondigen. Deze nieuwe LIFE+-projecten volgen de trend die twintig jaar geleden is ingezet ten behoeve van innovatieve maatregelen en beste praktijken voor natuurbehoud, verbetering van het milieu en bestrijding van klimaatverandering."

Op haar laatste oproep tot het indienen van voorstellen die in juli 2011 werd afgesloten heeft de Commissie 1078 reacties uit de 27 EU-lidstaten ontvangen. Daarvan werden er 202 voor medefinanciering geselecteerd via de drie onderdelen van het programma: LIFE+ Natuur en Biodiversiteit, LIFE+ Milieubeleid en Governance en LIFE+ Informatie en Communicatie. Een kort overzicht van de geselecteerde projecten is te vinden in de bijlage bij dit persbericht (zie MEMO/12/585).

LIFE+ Natuur en Biodiversiteit heeft betrekking op projecten die zorgen voor een betere instandhouding van bedreigde soorten en habitats. Van de 268 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 76 projecten voor samenwerkingsverbanden tussen milieuorganisaties, overheidsinstanties en andere partijen geselecteerd voor financiering. De projecten worden uitgevoerd in 22 lidstaten en vertegenwoordigen een totale investering van 241,8 miljoen euro, waarvan de EU 136 miljoen euro voor haar rekening neemt. De categorie Natuur telt 71 projecten, die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de vogel- en/of de habitatrichtlijn en Natura 2000. De vijf andere projecten hebben betrekking op biodiverstiteitsproblemen in ruimere zin.

LIFE+ Milieubeleid en Governanceprojecten zijn proefprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van innoverende beleidsideeën, -technieken, -methoden en -instrumenten. Van de 607 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 113 projecten van de meest verscheiden openbare en particuliere organisaties geselecteerd voor financiering. De winnende projecten vertegenwoordigen een totale investering van 258,4 miljoen euro, waarvan de EU ongeveer 124,4 miljoen euro voor haar rekening neemt.

In dit verband zal de Commissie meer dan 31,4 miljoen euro bijdragen aan 23 projecten waarmee de klimaatverandering rechtstreeks wordt aangepakt en waarvoor in totaal 67,8 miljoen euro werd uitgetrokken. Bovendien zullen vele andere projecten die op andere kwesties zijn toegespitst, een indirecte impact hebben op broeikasgasemissies. Afval en water vormen twee andere belangrijke aandachtsgebieden met respectievelijk 29 en 19 geselecteerde projecten.

Via LIFE+ Informatie en Communicatieprojecten wordt informatie verspreid, worden milieukwesties onder de aandacht gebracht en worden opleidings- en bewustmakingscampagnes ter preventie van bosbranden gevoerd. Van de 203 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 13 projecten van de meest verscheidene openbare en particuliere natuur- en/of milieuorganisaties geselecteerd voor financiering. De projecten worden uitgevoerd in negen lidstaten en zijn goed voor een totale investering van 16,2 miljoen euro, waarvan zo'n 7,2 miljoen wordt verstrekt door de EU.

Achtergrond

LIFE+ is het Europese financieringsinstrument voor het milieu. Voor het programma is voor de periode 2007-2013 in totaal 2,143 miljard euro uitgetrokken. De Commissie publiceert jaarlijks één oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten in het kader van LIFE+.

Nadere informatie:

De bijlage bevat een naar land uitgesplitst beknopt overzicht van de nieuwe projecten die worden gefinancierd in het kader van LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Voor informatie over LIFE+, zie: http://ec.europa.eu/life

U kunt ook contact opnemen met de betrokken nationale instanties:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar