Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuli 2012

Keskkond: 268,4 miljonit eurot 202 uuele keskkonnaprojektile

Euroopa Komisjon kiitis ELi keskkonnafondi LIFE+ programmi alusel heaks 202 uue projekti rahastamise. Need projektid on seotud looduskaitse, keskkonnapoliitika, kliimamuutuste ning keskkonnaküsimusi käsitleva teabe ja teabevahetusega. Kokku investeeritakse projektidesse ligikaudu 516,5 miljonit eurot, millest EL annab 268,4 miljonit eurot.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „LIFE-programmi ja elupaikade direktiivi 20. aastapäeva aastal on mul hea meel teatada, et toetame jätkuvalt kõrge kvaliteediga keskkonnaprojekte kõikjal ELis. Uuemate LIFE+ projektidega jätkatakse 20 aastat varem alustatud suundumust, mille kohaselt uuenduslike meetmete ja parimate tavadega edendatakse looduskaitset, parandatakse keskkonnaseisundit ja tõhustatakse kliimamuutuste vastast võitlust.”

Viimase, 2011. aasta juulis lõppenud projektikonkursi tulemusel sai komisjon 1 078 projektiettepanekut ELi 27st liikmesriigist. Neist valiti välja 202 projekti, mida kaasrahastatakse programmi kolme eri osa kaudu. Need programmi osad on LIFE+ loodus ja bioloogiline mitmekesisus, LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning LIFE+ teave ja teabevahetus. Väljavalitud projektid on esitatud käesoleva pressiteate lisas (vt MEMO/12/585).

LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonna projektidega parandatakse ohustatud liikide ja elupaikade kaitsestaatust. Komisjon sai 268 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 76 kaitseorganisatsioonide, valitsusasutuste ja muude osaliste koostööprojekti. Projektid hõlmavad 22 liikmesriiki ning neisse investeeritakse kokku 241,8 miljonit eurot, millest EL annab 136 miljonit eurot. 71 projekti on seotud looduskaitsega ning toetavad linnudirektiivi ja/või elupaikade direktiivi ning Natura 2000 võrgustiku rakendamist. Ülejäänud viie projektiga soovitakse lahendada bioloogilise mitmekesisusega seotud probleeme laiemalt.

LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimistava valdkonna projektid on katseprojektid, millega toetatakse uuenduslike tegevuspõhimõtete, tehnoloogiliste lahenduste, meetodite ja vahendite väljatöötamist. Komisjon sai 607 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 113 avaliku ja erasektori organisatsioonide esitatud projekti. Kokku investeeritakse projektidesse ligikaudu 258,4 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 124,4 miljonit eurot.

Komisjon eraldab selles valdkonnas enam kui 31,4 miljonit eurot 23 vahetult kliimamuutuste küsimustega tegeleva projekti tarbeks (kogueelarvega 67,8 miljonit eurot). Lisaks sellele avaldavad mitmed teised muudele probleemidele keskenduvad projektid samuti kaudset mõju kasvuhoonegaaside heitele. Jäätmed ja vesi on samuti olulised valdkonnad, mille puhul valiti välja vastavalt 29 ja 19 projekti.

LIFE+ teabe ja teabevahetuse valdkonna projektide eesmärk on teavitada ja suurendada teadlikkust keskkonnaküsimuste valdkonnas. Nende raames nähakse ette koolitusi ja teadlikkuse suurendamist metsapõlengute ärahoidmiseks. Komisjon sai 203 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 13 avaliku ja erasektori looduskaitse- ja/või keskkonnaorganisatsioonide esitatud projekti. Projektid hõlmavad üheksat liikmesriiki ning neisse investeeritakse kokku 16,2 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 7,2 miljonit eurot.

Taust

LIFE+ on Euroopa keskkonnakaitse rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 on 2,143 miljardit eurot. Komisjon kuulutab välja ühe LIFE+ projektikonkursi aastas.

Lisateave:

Lisas on esitatud kokkuvõte riikide kaupa kõikidest uutest projektidest ja nende kontaktaadressid:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2011

Kogu teave LIFE+ kohta: http://ec.europa.eu/life

Võib pöörduda ka liikmesriikide asjaomaste asutuste poole:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar