Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. jūlijā

Priekšsēdētājs Barrozu dodas vizītē uz Tanzāniju nolūkā stiprināt politisko dialogu un sākt vērienīgas nabadzības samazināšanas programmas

Rītdien Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu kopā ar Eiropas Savienības attīstības komisāru Andri Piebalgu dosies vizītē uz Tanzāniju. Priekšsēdētājs Barrozu tiksies ar Tanzānijas prezidentu Džakaju Mrišo Kikveti un augsta ranga valdības amatpersonām. Šī vizīte sekmēs augsta līmeņa politiskā dialoga stiprināšanu un ekonomisko sadarbību ar Tanzāniju. Tiks sāktas sešas jaunas attīstības programmas nolūkā uzlabot piekļuvi ūdensapgādei un sanitārijai, stiprināt autotransporta nozari un lauku ceļu infrastruktūru, kā arī labu pārvaldību un sociālo atbildību.

Pirms došanās vizītē priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Tanzānija ir kļuvusi par vienu no ES galvenajiem partneriem Āfrikā, un tai ir aizvien nozīmīgāka loma stabilitātes nodrošināšanā visā reģionā. Tagad mēs vēlamies padziļināt mūsu politisko dialogu ar Tanzāniju un vēl vairāk palielināt mūsu sadarbību tādās jomās kā enerģētika, drošība, cīņa pret pirātismu, cīņa pret terorismu vai migrācija, kuras rada bažas gan Āfrikai, gan Eiropas Savienībai."

Atzīmējot ievērojamās izaugsmes perspektīvas Tanzānijā viņš piebilda: "Tāpat arī esmu gandarīts pastiprināt mūsu sadarbību attīstības jomā, sākot jaunas programmas, kas sekmēs iekļaujošu izaugsmi un palīdzēs mums panākt vēl lielākas pārmaiņas cīņā pret nabadzību."

Vizītes laikā tiks parakstīti seši jauni finansēšanas nolīgumi par kopējo summu 126,5 miljoni eiro. Šis jaunais atbalsts palīdzēs atjaunot ceļus vairāk nekā 200 km garumā, 500 000 iedzīvotāju sniegt piekļuvi dzeramajam ūdenim un 140 000 iedzīvotāju sniegt piekļuvi labākai sanitārajai infrastruktūrai un pakalpojumiem.

Ekonomisko partnerattiecību nolīguma parakstīšana starp Austrumāfrikas valstu kopienu un Eiropas Savienību arī ir ļoti svarīgs punkts sarunu darba kārtībā, jo Tanzānijas iesaistīšanās būs noteicošā šāda nolīguma drīzai parakstīšanai.

Vispārīga informācija

Tanzānija pēc Dienvidāfrikas attīstības kopienas (SADC) augstākā līmeņa sanāksmes augustā kļūs par SADC trijotnes priekšsēdētāju. SADC mērķis ir stiprināt sociālekonomisko sadarbību un integrāciju, kā arī sadarbību politikas un drošības jomā starp 15 Dienvidāfrikas valstīm. Tā papildina Āfrikas Savienības lomu. Tanzānijai attiecīgi būs nozīmīga starpnieka loma Āfrikas konfliktu risināšanā (Zimbabvē, Madagaskarā, Kongo Demokrātiskajā Republikā/Ruandā).

Tanzānija ir Austrumāfrikas valstu kopienas dalībniece, kas ir starpvaldību organizācija, kurā iesaistītas arī Burundi, Kenija, Ruanda un Uganda un kura starp savām dalībvalstīm ir izveidojusi muitas savienību un kopējo tirgu.

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu mērķis ir izveidot brīvās tirdzniecības zonu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu (ĀKK). Ekonomisko partnerattiecību nolīgumi ir būtisks elements Kotonū nolīgumā, kas ir jaunākais noslēgtais nolīgums par sadarbību attīstības jomā starp ĀKK un ES. Sarunas starp ES un Austrumāfrikas valstu kopienu vēl nav pabeigtas.

Arī Tanzānija ir būtisks Eiropas Savienības partneris cīņā pret Somālijas pirātiem, kuri apdraud arī gāzes ieguves darbības atklātā jūrā.

10. Eiropas Attīstības fonda (2008.-2013. gads) ietvaros sadarbībai ar Tanzāniju ir piešķirti vairāk nekā 606 miljoni eiro, galveno uzmanību vēršot uz trīs galvenajām jomām: vispārējā budžeta atbalsts, infrastruktūra, kā arī tirdzniecība un reģionālā integrācija (jo īpaši lauksaimniecības jomā).

Plašākai informācijai

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

MEMO/12/584 – EU Cooperation - Tanzania

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar