Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az EU szerint a kereskedelem vezérelte növekedés kulcsfontosságú a korszerű fejlesztési menetrendhez

Brüsszel, 2012. január 27. – Az Európai Bizottság ma egy sor javaslatot terjesztett elő arra, hogy a kereskedelmi és fejlesztési eszközöket együttesen használják arra, hogy ténylegesen csökkentsék a szegények számát az egész világban. A javaslatok a fejlődő országok kereskedelmi kapacitásának fokozását célozzák azáltal, hogy a kereskedelmet az országok fejlesztési stratégiájuk részévé teszik. A cél elérése érdekében az EU jelenleg keresi a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne az egyes fejlődő országok között különbséget tenni annak érdekében, hogy a legszegényebb országok kapják a legnagyobb segítséget. A javaslat szerint a fejlesztés támogatásában, a növekedés ösztönzésében és az emberek szegénységből való kiemelésében a kereskedelem az egyik legfontosabb mozgatórugó. Ezenkívül az EU ma minden fejlett gazdaságot felkér, hogy ugyanolyan széleskörűen nyissák meg piacaikat a fejlődő országok előtt, mint ő maga..

Noha az EU már több kereskedelemmel kapcsolatos fejlesztési segélyt biztosít, mint a világ összes többi része együttesen, a „Kereskedelem, növekedés és fejlődés” című közlemény mérlegeli a következő fő lépéseket. Például: a feltörekvő gazdaságok megjelenésével a „fejlődő országok” hagyományos csoportja már idejétmúlt koncepció. Olyan, egyedi igényekhez mért kereskedelem- és fejlesztéspolitikákra van szükség, amelyek túlmutatnak a határvámok csökkentésén (vámcsökkentések), és megbirkóznak az „üzleti környezet” javításának jelentős problémájával.

A cél elérése érdekében a javaslat hangsúlyozza, hogy a fejlődő országok vezetőinek szintén eleget kell tenniük kötelezettségeiknek. A fejlődő országoknak belső reformokat kell végrehajtaniuk annak biztosítására, hogy a szegények valóban részesüljenek a kereskedelem vezérelte növekedésből.

Karel De Gucht, európai kereskedelmi biztos a következőket mondta: „A feltörekvő gazdaságok, mint India, Kína és Brazília megjelenése azt mutatja, hogy a kereskedelem vezérelte fejlődés igenis lehetséges, és a nyitott piacok fontos szerepet játszhatnak a növekedés elősegítésében. Mindemellett az elmaradott országoknak segítségre van szükségük a felzárkózáshoz. A globális vámtarifák minden eddiginél alacsonyabbak, továbbá az EU már jelenleg is igen kedvező piaci hozzáférést kínál a szegény országoknak. Ami az eddigiekhez képest új, azok a nem vámtarifa jellegű kérdések, mint pl. a szabványok, a szolgáltatások, a szellemitulajdon-jogok, a közbeszerzés, az infrastruktúra és a csomagoló üzemek. Ezek közül egyik sem működik politikai irányítás nélkül.”

Andris Piebalgs, európai fejlesztési biztos a következőket nyilatkozta: „A fejlődő országok világkereskedelembe való integrálása jelentős hajtóerő a növekedés és a szegénység elleni küzdelemben. Az utóbbi évtizedben több millió embert emelt ki a szegénységből, és továbbra is kulcsfontosságú marad fejlesztésre irányuló munkánkban." Hozzátette: „Biztosítanunk kell, hogy kereskedelmösztönző segélyünk most még inkább a legrászorulóbbakra összpontosít. Támogatásunkat a legkevésbé fejlett partnereinkre összpontosítjuk, segítjük őket kapacitásaik növelésében, továbbá átalakítjuk gazdaságaikat, hogy csatlakozni tudjanak a világ- és regionális gazdaságba”.

A Bizottság számos intézkedést javasol az uniós kereskedelem és fejlesztés hatékonyságának növelésére:

 • az Unió preferenciális kereskedelmi rendszerének reformja, hogy még inkább a legszegényebb országokra összpontosítson,

 • a fejlődő országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásokról folytatott tárgyalások előrelendítése. Ezeknek túl kell mutatniuk a vámtarifákon, hogy elhárítsák a kereskedelem előtt álló tényleges akadályokat,

 • az uniós eszközök alkalmazásának növelése a közvetlen külföldi befektetések elősegítésére, ideértve a szabadkereskedelmi megállapodások vonatkozó rendelkezéseit a jogbiztonság növelése érdekében, és az uniós támogatások hitelekkel és kockázati tőkével való összekapcsolása, hogy így támogassa a stratégiai beruházások pénzügyi életképességét,

 • a fejlődő országok exportőreinek, főleg a kisebb gazdasági szereplőknek az uniós piacra lépésének megkönnyítése,

 • a fejlődő országok megsegítése abban, hogy javítsák hazai üzleti környezetüket, megfeleljenek a nemzetközi minőségi, munkaügyi és környezetvédelmi előírásoknak, és jobban kihasználják a nyitott és integrált piacok kínálta kereskedelmi lehetőségeket,

 • a természeti katasztrófák hatásainak kereskedelmi intézkedésekkel való enyhítése, és a konfliktusokat előidéző körülmények kezelése, ideértve a bányászati tevékenységek ilyen körülményei is.

Felkéri továbbá a feltörekvő gazdaságokat, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget a preferenciális rendszereken keresztül piacaik legkevésbé fejlett országok felé való megnyitására, de egyben ne tegyenek különbséget a többi WTO-taggal szemben, amelyek négyötöde fejlődő ország. Az EU ugyanakkor a feltörekvő gazdaságok számára érettebb partnerséget kínál, amely szabályozási együttműködéssel és a fejlődés szempontjából jelentős olyan globális kérdésekben való részvétellel jár, mint pl. az élelmiszerbiztonság, a természeti forrásokkal való fenntartható gazdálkodás, a zöld növekedés és az éghajlatváltozás.

Előzmények

Az EU vezető szerepet játszik a fejlődő országoknak nyújtott kereskedelmi támogatásokban:

 • Az EU több árut importál a fejlődő országokból, mint bármely más piac. Az EU egyben a fejlődő világ mezőgazdasági exportjainak is a legnagyobb piaca. Az EU-ba irányuló mezőgazdasági import közel 70%-a fejlődő országokból származik;

 • a fejlődő országok az áruikra vonatkozóan megszüntetett vagy jelentősen csökkentett vámtarifák formájában részesülnek az uniós preferenciákból (az általános preferenciarendszer értelmében);

 • a „fegyver kivételével mindent” kezdeményezés adómentes és kvótamentes hozzáférést nyújt piacainkhoz minden legkevésbé fejlett ország számára (LDC-országnak), a fegyvereken kívül minden termék vonatkozásában; ez a világ legbőkezűbb preferenciális importrendszere;

 • az EU a többoldalú kereskedelmi megbeszélésekben élen jár az LDC-országok csomagja iránti törekvésekben;

 • az EU támogatja a fejlődő országok belső reformjait, amelyekre szükség van, hogy a kereskedelem teljes mértékben hozzájáruljon a fejlődéshez;

 • Az EU és tagállamai a világ legnagyobb kereskedelemösztönző támogatói. Ez a támogatás segíti a partnereket kereskedelmi stratégiáik kidolgozásában, a kereskedelemmel kapcsolatos infrastruktúra kiépítésében és a termelői kapacitás fejlesztésében. Az EU kereskedelemösztönző segélye 2009-ben összesítve 10,5 milliárd euró volt, így újból elérte az előző évi rekordteljesítményt.

 • Az EU kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtásában is jelentős növekedést jelentettek (ez a kereskedelemösztönző segély alkategóriája, amely olyan stratégiai kereskedelmi kérdésekre összpontosít, mint pl. a szakpolitikai fejlesztés, a szabályozás vagy a regionális integráció). Ez a kollektív összeget közel 3 millió euróra emeli, ami meghaladja 2010-től az évente kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtásra költött 2 millió eurós célt. Az uniós kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtás fő kedvezményezettje a Szubszaharai-Afrika, amely részesedése a kollektív uniós kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtásból 2008 és 2009 között 15-ről 28%-ra emelkedett.

További információ:

Memo előzményekkel és számadatokkal

Memo/12/48

„Kereskedelem, növekedés és fejlődés: A leginkább rászoruló országok kereskedelmi és beruházási politikájának kiigazítása” című közlemény

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm

Staff Working Paper:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm

Uniós kereskedelem- és fejlesztéspolitika:

Uniós fejlesztéspolitika

Kiadvány a kereskedelemösztönző segélyről

2011. évi uniós jelentés a fejlesztésfinanszírozás elszámoltathatóságáról (melléklet a 2011. évi ellenőrző jelentéshez a kereskedelemösztönző támogatásokról)

Kapcsolattartók:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar