Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. julija 2012

Boj proti goljufijam: upad primerov suma goljufije v zvezi s sredstvi EU

V letnem poročilu Komisije o zaščiti finančnih interesov EU je navedeno, da so se goljufije v škodo proračunu EU leta 2011 zmanjšale za 35 %. Na področju kohezijske politike je bilo 41 % manj primerov suma goljufije v primerjavi z letom 2010, v kmetijstvu pa se je število sporočenih primerov goljufij zmanjšalo za 66 %. Poleg strožjih ukrepov in boljših kontrol na področju financiranja EU obstajajo tudi številna tehnična pojasnila za zmanjšanje stopnje goljufij v letu 2011. Konec programskega obdobja na področju kohezijske politike in bolj stabilno poročanje v novem kontrolnem sistemu na področju kmetijstva sta prav tako prispevala k manjšemu številu sporočenih primerov goljufij kot leta 2010. Z goljufijami so bila sredstva EU oškodovana za 295 milijonov evrov ali 0,2 % proračuna, kar je treba izterjati v skladu s pravili EU. Komisija v poročilu poudarja, da je treba še bolj zmanjšati število goljufij v škodo proračunu EU, in državam članicam svetuje, kako lahko dosežejo ta cilj.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: „Upad primerov goljufij v zvezi s proračunom EU kaže, da se naša odločna prizadevanja za rešitev tega problema izplačajo. Vendar boja še zdaleč ni konec. Komisija ohranja svojo politiko nične tolerance do goljufij. Goljufi ne bi smeli dobiti niti enega centa denarja davkoplačevalcev. Komisija bo še naprej izvajala vse možne ukrepe za zaščito proračuna EU, veliko pa morajo storiti tudi države članice.“

Izterjava sredstev EU v zvezi z nepravilnostmi in goljufijami se je izboljšala. Komisija je lani v okviru finančnih popravkov in izterjav izterjala približno 2 milijardi evrov. Države članice so tudi nekoliko izboljšale izterjavo od končnih upravičencev, zlasti na področju predpristopne pomoči. Komisija v poročilu poziva države članice, ki imajo še vedno nizke stopnje izterjave, naj izvedejo potrebne izboljšave in zasežejo sredstva, če upravičenci ne povrnejo denarja, neupravičeno izplačanega v zvezi z nepravilnostmi in goljufijami. Nedavni predlog Komisije o zaščiti finančnih interesov EU z uporabo kazenskega prava (IP/12/767) bi lahko bistveno pripomogel k lažji izterjavi sredstev ter imel odvračilni učinek na potencialne goljufe.

V letu 2011 je Komisija predložila več kot ducat zakonodajnih predlogov ali novih pobud za izboljšanje boja proti goljufijam v zvezi s sredstvi EU (glej MEMO/12/577).

Ozadje

Komisija v skladu s členom 325 Pogodbe pripravi letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU, v katerem poroča o ukrepih, sprejetih na področju boja proti goljufijam, ki škodijo sredstvom EU. Z navedbo ravni domnevnih in potrjenih goljufij, ki jih sporočijo države članice v zvezi s celotnim proračunom EU (tj. prihodki in odhodki), poročilo tudi pomaga oceniti, katera področja so najbolj ogrožena, to pa po drugi strani pomaga pri usmerjanju ukrepov na ravni EU in na nacionalni ravni.

Poleg podatkov o sporočenih goljufijah in nepravilnostih ter stopnjah izterjave in poročanja v državah članicah Komisija vsako leto izbere tudi področje za poglobljeno analizo. Letos se je osredotočila na kohezijsko politiko. Ugotovila je izboljšave finančnega nadzora in sistemov za obvladovanje tveganja, med katere spadajo pravne določbe in smernice, upravni postopki ter sodelovanje med nacionalnimi organi na tem področju. Po drugi strani pa morajo države članice izboljšati spremljanje rezultatov upravnih in kazenskih preiskav, vključno z izterjavo zadevnih zneskov od končnih upravičencev na področju kohezijskih skladov.

Več informacij:

Spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar