Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juli 2012

Res tryggt: Kommissionen samråder om hur man ska hjälpa offer för trafikolyckor utomlands

Omkring 130 miljoner européer har planerat en semesterresa till något annat EU-land i år. Ungefär tre fjärdedelar av dem kommer att använda bil eller motorcykel vid minst ett tillfälle för att nå sin destination. Det är oundvikligt att vissa semesterfirare hamnar i trafikolyckor, antingen på väg till eller under sin semester. Men hur kan de kräva ersättning om de drabbas av en olycka i något annat land än sitt eget? Var lämnar de in sin ansökan och vilka tidsfrister är det som gäller?

Europeiska kommissionen har idag inlett ett offentligt samråd för att hjälpa offer för trafikolyckor utomlands, som kan stöta på svårigheter på grund av olika tidsfrister när det gäller begäran om ersättning för skador som har uppstått vid en olycka i ett annat EU-land (se bilaga). Samrådet kommer att pågå till den 19 november.

Vice ordförande Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär, meddelade: ”Det förekommer ca 1 miljon trafikolyckor inom EU varje år och vissa av dem drabbar oundvikligen besökare från andra EU-länder. En trafikolycka är en stressande upplevelse för vem som helst, men det kan vara ännu värre om offret nekas ersättning på grund av att reglerna för ersättningskrav är komplicerade. Europeiska kommissionen vill få mer kunskap så att vi kan erbjuda välfungerande lösningar och se till så att alla drabbade får en rättvis behandling. EU-medborgare ska kunna känna sig trygga när de använder sin bil för att resa på semester till ett annat EU-land.”

Idag leder skillnader i nationella regler till en förvirrande situation för de drabbade, som riskerar att missa de ibland korta tidsfristerna och till slut inte få någon ersättning alls. Samrådets syfte är att få en bättre uppfattning om problemets omfattning och att granska möjliga lösningar. Initiativet överlappar med kommissionens omfattande insatser för att hjälpa brottsoffer inom EU (IP/11/585) och följer på det stöd som Europaparlamentet och rådet nyligen gav kommissionens förslag om minimirättigheter för brottsoffer (MEMO/12/541).

Möjliga lösningar som behandlas i det offentliga samrådet rör sig om allt från att förbättra informationen till offer för trafikolyckor utomlands, till att harmonisera tidsfrister och preskriptionstider (tidsfrister för att vidta rättsliga åtgärder gällande skador till följd av en olycka). Samrådet riktar sig till offer för trafikolyckor, alla de som reser utomlands med sin bil, verksamma jurister, försäkringsgivare och alla andra intresserade individer eller organisationer.

Bakgrund

Uppskattningar av hur många människor som varje dag blir inblandade i trafikolyckor utomlands varierar eftersom det inte finns någon centraliserad statistik. Det är dock troligt att utländska besökare från ett annat EU-land är inblandade i åtminstone 2 % av trafikolyckorna inom EU. Det kan vara semesterfirare, gränsarbetare (t.ex. lastbilschaufförer) eller människor som pendlar över gränser till sin arbetsplats.

Europeiska resenärer som drabbas av en bilolycka i ett annat EU-land kräver sannolikt ersättning för de skador som olyckan orsakar. I varje EU-land gäller olika procedurregler för att kräva ersättning, med vitt skilda nationella regler vad gäller tidsfrister för att lämna in en ansökan, vilka kan variera mellan ett till tio år (se bilaga). Det är mindre sannolikt att besökare från andra medlemsländer känner till dessa regler, vilket leder till svårigheter att få en rättvis behandling för dem som drabbas av olyckor.

I vissa fall kan drabbade till och med riskera att stå utan ersättning för skador de lidit på grund av att särskilt korta tidsfrister är tillämpliga i det EU-land där olyckan inträffade. Det kan också vara så att resenärer saknar kunskap om när sådana tidsfrister och preskriptionstider börjar löpa, eller om möjligheterna att skjuta upp dem.

Dagens samråd är en del av Europeiska kommissionens kontinuerliga arbete för att stärka EU-medborgarnas rättigheter. Den 9 maj inledde Europeiska kommissionen det största offentliga samrådet någonsin om medborgerliga rättigheter, för att identifiera möjliga hinder som medborgare fortfarande ställs inför vid till exempel resor i Europa eller vid näthandel (IP/12/461). Samrådet kommer att pågå till den 9 september och de uppgifter man får in kommer att användas i rapporten om EU-medborgarskap 2013 som ska presenteras i maj nästa år.

Mer information finns på

Offentligt samråd: Tidsfrister för ersättningskrav från offer för trafikolyckor i ett annat EU-land:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Europeiska kommissionen – civilrättsliga frågor: tidsfrister för trafikolyckor:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

Bilaga: Grundläggande preskriptionstider för ersättningskrav från offer för trafikolyckor

Medlemsstat

Preskriptionstid i antal år för krav gentemot ersättningsansvarig tredje man (t.ex. förare)

Preskriptionstid i antal år för krav gentemot ersättningsansvarig tredje mans försäkringsgivare

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Uppgifterna i tabellen kommer från undersökningen ”Compensation of victims of cross-border road Traffic accidents in the EU: comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the Position of cross-border victims”, tillgänglig på http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Tabellen visar skillnader i längd för grundläggande preskriptionstider gällande ersättningskrav från offer för trafikolyckor. Flera siffror betyder att preskriptionstiderna varierar i den aktuella medlemsstaten beroende på olika faktorer, t.ex. om ett krav gäller skada på egendom eller personskada.


Side Bar