Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. julija 2012

Potujte varno: Komisija začela javno posvetovanje o tem, kako pomagati udeležencem v prometnih nesrečah v tujini

Približno 130 milijonov Evropejcev letos načrtuje počitnice v drugi državi Evropske unije. Približno tri četrtine jih bo na poti do svojega cilja vsaj enkrat uporabilo avtomobil ali motorno kolo. Žal se ni mogoče izogniti temu, da bodo nekateri dopustniki udeleženi v prometni nesreči, bodisi na poti do počitniške destinacije ali v času bivanja tam. Toda, na kakšen način lahko zahtevajo nadomestilo, če so oškodovani v prometni nesreči v državi, ki ni njihova matična država? Kje lahko vložijo svoj zahtevek? In kakšen je rok za odškodninski zahtevek?

Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje, namenjeno pomoči udeležencem v čezmejnih prometnih nesrečah, ki se lahko trenutno soočajo s težavami zaradi različnih rokov za uveljavljanje nadomestila za škodo v primeru nesreče v drugi državi EU (glej Prilogo). Posvetovanje bo potekalo do 19. novembra.

Podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je ob tej priložnosti povedala: „V EU se v cestnem prometu vsako leto zgodi približno milijon nesreč in v nekaterih od njih so neizogibno udeleženi obiskovalci iz drugih držav EU. Prometna nesreča je stresna izkušnja za vsakogar, lahko pa je še huje, če žrtev zaradi zapletenih pravil o vložitvi zahtevka ne dobi nadomestila. Evropska komisija želi izvedeti več, da bo lahko pripravila učinkovite rešitve in vsem udeležencem zagotovila ustrezno pravno varstvo. Evropski državljani ne bi smeli biti zaskrbljeni glede uporabe avtomobila za pot na počitnice v drugo državo EU.“

Trenutno različni nacionalni predpisi povzročajo zmedo, saj udeleženci v prometnih nesrečah lahko zamudijo včasih zelo kratke roke in zaradi tega ne prejmejo nobenega nadomestila. Namen posvetovanja je boljše razumevanje obsega problema in ocena morebitnih rešitev. Pobuda se prekriva s širšimi prizadevanji Komisije za pomoč žrtvam kaznivih dejanj v EU (IP/11/585) in sledi nedavnemu predlogu Komisije o minimalnih pravicah za žrtve kaznivih dejanj (MEMO/12/541), ki sta ga že potrdila Evropski parlament in Svet..

Možne rešitve, ki se obravnavajo v javnem posvetovanju, zajemajo vse od izboljšanje informiranja udeležencev v čezmejnih prometnih nesrečah do uskladitve zastaralnih in prekluzivnih rokov (rokov za vložitev odškodninske tožbe zaradi nesreče). Zato je posvetovanje namenjeno udeležencem v prometnih nesrečah, vsem, ki potujejo v tujino z avtom, pravnikom, zavarovalnicam in vsem drugim zainteresiranim posameznikom ali organizacijam.

Ozadje

Ocene števila oseb, udeleženih v čezmejnih prometnih nesrečah, se razlikujejo, ker ni na voljo centraliziranih statističnih podatkov. Vendar pa je verjetno, da so v vsaj 2 % prometnih nesreč v EU udeleženi obiskovalci iz druge države EU. To so lahko počitnikarji, čezmejni delavci (npr. vozniki tovornjakov) ali ljudje, ki se čez mejo redno vozijo na delo.

Evropski potniki, ki so udeleženi v prometni nesreči v drugi državi EU, ponavadi zahtevajo nadomestilo za škodo, ki jim je nastala zaradi nesreče. Vsaka država članica EU ima različna postopkovna pravila za uveljavljanje nadomestila z zelo različnimi nacionalnimi predpisi glede rokov za vložitev zahtevka, dolžina roka pa se lahko razteza od enega do sto let (glej prilogo). Malo verjetno je, da bi bili obiskovalci iz drugih držav članic seznanjeni s temi pravili, ki za udeležence ustvarjajo težave pri uveljavljanju pravic.

V nekaterih primerih se udeležencem lahko celo zgodi, da ne dobijo nobenega nadomestila za nastalo škodo prav zaradi posebno kratkih zastaralnih ali prekluzivnih rokov, ki veljajo v državi članici, v kateri se je nesreča zgodila. Lahko pa se zgodi, da potniki niso seznanjeni niti glede začetka ali možnosti prekinitve teka zastaralnih in prekluzivnih rokov.

To posvetovanje je del stalnega prizadevanja Evropske komisije za izboljšanje pravic državljanov EU. Komisija je 9. maja letos začela z doslej največjim javnim posvetovanjem EU o pravicah državljanov, npr. za opredelitev morebitnih ovir za državljane, s katerimi se še vedno soočajo pri potovanju po Evropi ali ko nakupujejo prek spleta (IP/12/461).  Posvetovanje bo potekalo do 9. septembra letos, prejeti prispevki pa bodo vneseni neposredno v Poročilo o državljanstvu EU za leto 2013, ki bo predstavljeno maja naslednje leto.

Več informacij:

Javno posvetovanje: Zastaralni roki za odškodninske zahtevke, ki jih vložijo udeleženci v čezmejnih prometnih nesrečah v EU:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spletna stran Evropske komisije o civilnih postopkih: zastaralni roki v zvezi s prometnimi nesrečami:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

Priloga: Osnovni zastaralni roki za odškodninske zahtevke udeležencev v prometnih nesrečah

Država članica

Zastaralni rok v letih za zahtevke proti odgovorni tretji osebi (npr. voznik avtomobila)

Zastaralni rok v letih za zahtevke proti zavarovalnici odgovorne tretje osebe

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Podatki v tej tabeli so iz študije z naslovom „Odškodnina za udeležence v čezmejnih cestnoprometnih nesrečah v EU: primerjava nacionalnih praks, analiza problemov in ocena možnosti za izboljšanje položaja udeležencev v čezmejnih nesrečah“, ki so na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm.

Tabela prikazuje razlike v dolžini osnovnih zastaralnih rokov, ki veljajo za odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz nesreč v cestnem prometu. Več kot ena številka v tabeli pomeni, da se zastaralni roki v zadevni državi članici razlikujejo glede na različne dejavnike, npr. ali se zahtevek nanaša na materialno škodo ali telesne poškodbe.


Side Bar