Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 19 lipca 2012 r.

Podróżujmy bezpiecznie: Komisja prowadzi konsultacje, w jaki sposób pomóc ofiarom wypadków drogowych za granicą

W tym roku około 130 milionów Europejczyków zaplanowało urlop w innym państwie Unii Europejskiej. Blisko trzy czwarte tych osób przynajmniej raz skorzysta z samochodu lub motocykla, by dotrzeć w zamierzone miejsce. Niektórzy urlopowicze, co jest nieuniknione, będą uczestnikami wypadku drogowego – w drodze na urlop lub podczas samego urlopu. W jaki sposób mogą dochodzić odszkodowania, jeżeli są ofiarą wypadku poza granicami swojego kraju? Do jakiego organu mogą skierować pozew o odszkodowanie? W jakim terminie należy go złożyć?

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne, by pomóc ofiarom wypadków drogowych o charakterze transgranicznym. Ofiary te mogą mieć obecnie trudności ze względu na różniące się terminy wnoszenia powództwa o odszkodowanie za szkodę poniesioną w wypadku drogowym w innym kraju Unii Europejskiej (zob. załącznik). Konsultacje będą trwać do dnia 19 listopada.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, stwierdziła: „Co roku w Unii Europejskiej dochodzi do blisko miliona wypadków drogowych i niektóre z nich, jak można się spodziewać, dotyczą osób z innych państw UE. Wypadek drogowy dla każdego jest stresującym doświadczeniem, ale może być jeszcze gorzej, jeżeli odmawia się ofierze odszkodowania ze względu na skomplikowane przepisy dotyczące wnoszenia powództwa. Komisja Europejska pragnie dowiedzieć się więcej, tak aby można było zaproponować skuteczne rozwiązania i zapewnić wszystkim ofiarom odpowiedni dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Obywatele europejscy powinni czuć się swobodnie, podróżując samochodem na wakacje w innym państwie członkowskim UE.”

Obecnie różne krajowe przepisy prowadzą do niejasnej dla ofiar sytuacji. Osoby te mogą nie dotrzymać, bywa że krótkich, terminów, co może się zakończyć nieuzyskaniem żadnego odszkodowania. Celem konsultacji jest lepsze poznanie skali problemu i ocena możliwych rozwiązań. Inicjatywa ta zbiega się z szerzej zakrojonymi wysiłkami Komisji mającymi na celu pomoc ofiarom przestępstw na terytorium UE (IP/11/585) i wpisuje się w ostatnio zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę wniosek Komisji dotyczący minimalnych standardów ochrony w odniesieniu do ofiar przestępstw (MEMO/12/541).

Potencjalne rozwiązania, które są rozważane w konsultacjach społecznych, obejmują pomysły od poprawy informacji przeznaczonych dla ofiar wypadków drogowych o charakterze transgranicznym po harmonizację terminów zawitych i terminów przedawnienia (terminów, których należy dochować, by wnieść pozew o odszkodowanie po wypadku). Konsultacje są skierowane do ofiar wypadków drogowych, wszystkich, którzy podróżują samochodem, osób wykonujących zawody prawnicze, ubezpieczycieli i innych zainteresowanych jednostek i organizacji.

Kontekst

Szacunki dotyczące liczby osób, które były uczestnikami wypadków drogowych o charakterze transgranicznym, różnią się, ponieważ nie ma dostępnych ujednoliconych statystyk. Jest prawdopodobne jednak, że przynajmniej 2% wypadków drogowych w UE dotyczy osób z innego państwa członkowskiego UE. Do grupy tej mogą należeć urlopowicze, pracownicy transgraniczni (tacy jak kierowcy ciężarówek) lub osoby dojeżdżające do pracy z innych państw.

Europejscy turyści, którzy są ofiarami wypadku samochodowego w innym państwie członkowskim, prawdopodobnie wniosą powództwo o odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku wypadku. W każdym państwie UE obowiązują inne przepisy procesowe dotyczące dochodzenia odszkodowania, w szczególności różnią się przepisy krajowe odnoszące się do terminów wniesienia pozwu, których długość obejmuje okres od 1 roku do 10 lat (zob. załącznik). Jest mniej prawdopodobne, że osoby z innych państw członkowskich znają te przepisy, co powoduje, że ofiary przestępstw mają problemy z dostępem do wymiaru sprawiedliwości.

W niektórych przypadkach ofiary mogą nawet ryzykować, że nie otrzymają żadnego odszkodowania za poniesiony uszczerbek ze względu na szczególnie krótki termin zawity lub termin przedawnienia, stosowany w państwie członkowskich UE, w którym doszło do wypadku. Podróżni mogą również nie mieć wiedzy na temat rozpoczęcia lub możliwości zawieszenia/przerwania biegu terminów zawitych lub terminów przedawnienia.

Obecne konsultacje stanowią część nieustannego wysiłku Komisji Europejskiej na rzecz poprawy praw obywateli UE. Od 9 maja Komisja prowadzi najszersze jak dotąd konsultacje społeczne dotyczące praw obywateli, by określić możliwe przeszkody, na jakie narażeni są obywatele podczas podróży po Europie, lub na przykład dokonując zakupów przez internet (IP/12/461). Konsultacje potrwają do 9 września, a otrzymane odpowiedzi zostaną uwzględnione bezpośrednio w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2013 r., które zostanie opublikowane w maju przyszłego roku.

Dodatkowe informacje:

Konsultacje społeczne: Terminy w przypadku wnoszenia powództwa przez ofiary wypadków drogowych o charakterze transgranicznym na terytorium UE:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Komisja Europejska – wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych: terminy w przypadku wypadków drogowych:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Załącznik: Podstawowe terminy w przypadku wnoszenia powództwa przez ofiary wypadków drogowych

Państwo członkowskie

Termin w latach w przypadku powództw przeciwko osobie trzeciej, która ponosi odpowiedzialność (np. kierowca samochodu)

Termin w latach w przypadku powództw przeciwko ubezpieczycielowi osoby trzeciej, która ponosi odpowiedzialność

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Dane liczbowe przedstawione w tabeli powyżej pochodzą z opracowania pt. „Compensation of victims of cross-border road traffic accidents in the EU: comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border victims” (Odszkodowania dla ofiar transgranicznych wypadków drogowych w UE: porównanie krajowych praktyk, analiza problemów i ocena opcji poprawy sytuacji transgranicznych ofiar) dostępnego na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Niniejsza tabela obrazuje różnice w długości podstawowych terminów stosowanych do powództw o odszkodowanie wnoszonych w przypadku wypadków drogowych. Więcej niż jedna liczba w tabeli wskazuje na to, że terminy różnią się w danych państwach członkowskich, w zależności od różnych czynników, np. czy powództwo dotyczy szkody majątkowej czy uszczerbku na osobie.


Side Bar