Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 juli 2012

Goede reis! Commissie bekijkt hoe slachtoffers van verkeersongevallen in het buitenland geholpen kunnen worden

Ongeveer 130 miljoen Europeanen gaan dit jaar op vakantie in een ander land van de Europese Unie. Driekwart van hen gebruikt ten minste één keer een auto of een motor om op de plaats van bestemming te komen. Onvermijdelijk zullen sommige vakantiegangers betrokken raken bij een verkeersongeval, onderweg of tijdens de vakantie zelf. Maar hoe kunnen zij schadevergoeding vragen als zij in het buitenland het slachtoffer worden van een ongeval? Waar kunnen zij een claim indienen? En binnen welke termijn moet dat gebeuren?

De Europese Commissie heeft vandaag het startschot gegeven voor een openbare raadpleging omdat zij slachtoffers van grensoverschrijdende verkeersongevallen de helpende hand wil bieden. Die ondervinden nu soms problemen als gevolg van de uiteenlopende termijnen voor het indienen van schadeclaims na een verkeersongeval in een ander EU-land (zie bijlage). De raadpleging loopt tot en met 19 november.

Vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, verklaarde: "Er gebeuren elk jaar ongeveer een miljoen verkeersongevallen in de EU en bij sommige daarvan zijn uiteraard bezoekers uit andere EU-landen betrokken. Een verkeersongeval is voor iedereen een akelige ervaring, maar het wordt nog vervelender als het slachtoffer geen schadeloosstelling krijgt omdat de regels voor het indienen van een schadeclaim zo ingewikkeld zijn. De Europese Commissie wil hier meer over weten zodat we goede oplossingen kunnen uitwerken en alle slachtoffers toegang tot de rechter kunnen garanderen. De Europese burgers moeten met een gerust hart met de auto op vakantie kunnen gaan in een ander EU-land."

De huidige situatie met verschillende nationale regels is verwarrend voor slachtoffers, waardoor zij de soms korte termijnen dreigen te overschrijden en schadevergoeding mis te lopen. De raadpleging is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem en na te gaan welke oplossingen er mogelijk zijn. Dit initiatief sluit aan bij de inspanningen van de Commissie om slachtoffers van misdrijven in de EU te helpen (IP/11/585) en bij de recente goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van het voorstel van de Commissie over minimumrechten voor slachtoffers van misdrijven (MEMO/12/541).

Mogelijke oplossingen die in de openbare raadpleging worden aangereikt, lopen uiteen van betere informatie aan slachtoffers van grensoverschrijdende verkeersongevallen tot harmonisatie van verjaringstermijnen (de termijn waarbinnen juridische stappen moeten worden ondernomen voor schadeloosstelling na een ongeval). De raadpleging is gericht tot slachtoffers van verkeersongevallen, iedereen die per auto naar het buitenland reist, juridische beroepsbeoefenaren, verzekeraars en andere belanghebbende personen of organisaties.

Achtergrond

Hoeveel mensen er precies bij grensoverschrijdende verkeersongevallen betrokken raken, is niet duidelijk, omdat er geen centrale statistieken beschikbaar zijn. Het is echter aannemelijk dat bij ten minste 2% van de verkeersongevallen in de EU bezoekers uit andere EU-landen betrokken zijn. Dat kunnen vakantiegangers zijn, mensen die in het buitenland werken (zoals vrachtwagenchauffeurs) of grensarbeiders.

Europese reizigers die in een andere EU-lidstaat het slachtoffer worden van een verkeersongeval, dienen meestal een vordering tot schadeloosstelling in. Elk EU-land heeft zijn eigen regels voor het indienen van een schadeclaim; de termijn waarbinnen een claim moet worden ingediend, varieert van 1 tot 10 jaar (zie bijlage). Reizigers uit andere lidstaten zijn meestal niet goed op de hoogte van deze regels en vinden daardoor moeilijker hun weg naar de rechter.

In sommige gevallen lopen slachtoffers zelfs het risico schadeloosstelling mis te lopen omdat in het EU-land waar het ongeval is gebeurd, een erg korte verjaringstermijn geldt. Reizigers weten vaak ook niet wanneer de verjaringstermijn begint te lopen of welke mogelijkheden er zijn om die termijn op te schorten.

Deze raadpleging maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de Europese Commissie om de rechten van de EU-burgers te verbeteren. Sinds 9 mei loopt de grootste openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU; deze gaat over de rechten van de burgers en moet duidelijk maken welke belemmeringen burgers nog steeds ondervinden wanneer zij in Europa reizen of online aankopen doen (IP/12/461). De raadpleging loopt tot 9 september en de reacties zullen worden verwerkt in het verslag over het EU-burgerschap 2013 dat volgend jaar mei zal verschijnen.

Voor meer informatie:

Openbare raadpleging: Verjaringstermijnen voor vorderingen tot schadeloosstelling van slachtoffers van grensoverschrijdende verkeersongevallen in de EU:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Europese Commissie – Civiel recht: verjaringstermijnen voor verkeersongevallen:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bijlage: Basisverjaringstermijnen voor vorderingen tot schadeloosstelling van slachtoffers van verkeersongevallen

Lidstaat

Verjaringstermijn in jaren voor vorderingen tegen een aansprakelijke derde (bv. bestuurder van de auto)

Verjaringstermijn in jaren voor vorderingen tegen de verzekeraar van de aansprakelijke derde

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

De gegevens in deze tabel komen uit de studie: "Compensation of victims of cross-border road Traffic accidents in the EU: comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the Position of cross-border victims", beschikbaar op: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

De tabel geeft een overzicht van de verschillen in de verjaringstermijnen voor vorderingen tot schadeloosstelling na een verkeersongeval. Als er meerdere getallen worden vermeld, betekent dit dat in de betrokken lidstaat verschillende verjaringstermijnen gelden voor verschillende gevallen, bijvoorbeeld voor materiële schade en letselschade.


Side Bar