Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, id-19 ta' Lulju 2012

Il-vjaġġ it-tajjeb: Il-Kummissjoni tikkonsulta dwar kif tgħin lill-vittmi ta' inċidenti tat-traffiku barra minn pajjiżhom

Madwar 130 miljun Ewropew ippjanaw vaganza f’pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea matul din is-sena. Madwar tliet kwarti minnhom ser jużaw karozza jew mutur mill-inqas darba biex jaslu fid-destinazzjoni tagħhom. Inevitabbilment, xi wħud minnhom se jinqabdu f’inċidenti tat-traffiku, jew meta jkunu fi triqthom jew matul il-vaganza tagħhom. Iżda kif jistgħu jitolbu kumpens jekk ikunu vittmi ta' inċident barra mill-pajjiż tagħhom? Fejn jistgħu jippreżentaw it-talba tagħhom? U x'inhi l-iskadenza għal talba ta' kumpens?

Il-Kummissjoni Ewropea llum nediet konsultazzjoni pubblika biex tgħin lill-vittmi tal-inċidenti tat-traffiku transkonfinali, li bħalissa jistgħu jaffaċċjaw diffikultajiet minħabba d-differenzi fil-limiti taż-żmien għat-talbiet għal kumpens għad-danni f'każ ta' inċident barra minn pajjiżhom fl-UE (ara l-Anness). Il-konsultazzjoni se tibqa' għaddejja sad-19 ta' Novembru.

Il-Viċi President Viviane Reding, il-Kummissarju għall-Ġustizzja tal-UE, qalet: "Hemm madwar miljun inċident tat-traffiku fl-UE kull sena u xi wħud minn dawn inevitabbilment jinvolvu viżitaturi minn pajjiżi oħra tal-UE. Inċident fit-triq huwa esperjenza ta' tensjoni għal kulħadd, imma jista' jkun saħansitra agħar jekk il-vittma tkun miċħuda l-kumpens minħabba regoli kkumplikati dwar kif għandha titressaq talba. Il-Kummissjoni Ewropea trid issir taf aktar sabiex inkunu nistgħu noffru soluzzjonijiet effettivi u niżguraw li l-vittmi kollha jkollhom aċċess xieraq għall-ġustizzja. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom ikollhom rashom mistrieħa meta jużaw il-karozza tagħhom biex imorru fuq btala f'pajjiż ieħor tal-UE."

Illum, regoli nazzjonali differenti jwasslu għal sitwazzjoni konfuża għall-vittmi, li jistgħu jaqbżu l-iskadenzi li xi kultant ikunu qosra u jispiċċaw ma jirċievu l-ebda kumpens. L-għan tal-konsultazzjoni huwa li tinkiseb idea aħjar tal-iskala tal-problema u li jiġu vvalutati s-soluzzjonijiet potenzjali. L-inizjattiva tikkumplimenta l-isforzi usa' tal-Kummissjoni biex tgħin lill-vittmi tal-kriminalità fl-UE (IP/11/585) u ssegwi l-approvazzjonijiet reċenti mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-proposta tal-Kummissjoni dwar drittijiet minimi għall-vittmi tal-kriminalità (MEMO/12/541).

Soluzzjonijiet possibbli li huma indirizzati fil-konsultazzjoni pubblika jvarjaw minn titjib tal-informazzjoni lill-vittmi ta' inċidenti tat-traffiku transkonfinali, sal-armonizzazzjoni tal-perjodi tal-limitazzjoni u l-preskrizzjoni (limiti ta' żmien biex issir azzjoni legali għad-danni wara inċident). Il-konsultazzjoni hija mmirata lejn vittmi ta' inċidenti tat-traffiku tat-triq, dawk kollha li jivvjaġġaw barra l-pajjiż bil-karozza tagħhom, ġuristi, assiguraturi u kwalunkwe individwu jew organizzazzjoni interessati.

Kuntest

Estimi tal-ammont ta' nies involuti f'inċidenti tat-traffiku transkonfinali jvarjaw, billi ma hi disponibbli l-ebda statistika ċentralizzata. Madankollu, huwa probabbli li mill-inqas 2% tal-inċidenti tat-toroq fl-UE jinvolvu viżitaturi minn pajjiż ieħor tal-UE. Dawn jistgħu jkunu persuni fuq vaganza, ħaddiema transkonfinali (bħal sewwieqa tat-trakkijiet) jew nies li jivvjaġġaw bejn il-fruntieri lejn il-post tax-xogħol tagħhom.

Huwa probabbli li vjaġġaturi Ewropej li huma vittmi ta' inċident bil-karozza f'pajjiż ieħor tal-UE jitolbu kumpens għad-danni li jsofru fl-inċident. Kull pajjiż tal-UE għandu regoli proċedurali differenti biex jintalab kumpens b'regoli nazzjonali differenti ħafna dwar il-limiti ta' żmien biex wieħed jagħmel talba li jistgħu jvarjaw minn 1 sa 10 snin (ara l-Anness). Huwa anqas probabbli li viżitaturi minn Stati Membri oħra jkunu familjari ma' dawn ir-regoli, u dan joħloq problemi għall-vittmi sabiex ikollhom aċċess għall-ġustizzja.

F’xi każijiet, il-vittmi jistgħu saħansitra jkunu fir-riskju li ma jirċievu l-ebda kumpens għall-ħsara mġarrba minħabba perjodi ta' limitazzjoni jew preskrizzjoni partikolarment qosra applikabbli fil-pajjiż tal-UE fejn seħħ l-inċident. Il-vjaġġaturi jistgħu wkoll ma jkunux jafu meta jibdew dawn il-perjodi ta' limitazzjoni u preskrizzjoni jew il-possibbiltajiet li jiġu sospiżi.

Il-konsultazzjoni tal-lum tifforma parti mill-isforz kontinwu tal-Kummissjoni Ewropea biex ittejjeb id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE. Sa mid-9 ta' Mejju, il-Kummissjoni nediet l-akbar konsultazzjoni pubblika tal-UE li qatt saret dwar id-drittijiet taċ-ċittadini sabiex tidentifika l-ostakli possibbli li ċ-ċittadini għadhom jiffaċċjaw pereżempju meta jivvjaġġaw fl-Ewropa jew meta jixtru onlajn (IP/12/461). Il-konsultazzjoni se tkun miftuħa sad-9 ta' Settembru u l-input riċevut se jikkontribwixxi direttament għar-Rapport taċ-Ċittadinanza tal-UE 2013 li se jiġi ppreżentat f'Mejju li ġej.

Għal aktar tagħrif:

Il-konsultazzjoni pubblika: Perjodi ta' limitazzjoni għal talbiet ta' kumpens minn vittmi ta' inċidenti tat-traffiku transkonfinali fl-UE:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Il-paġna ewlenija tal-Viċi President Viviane Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja:

http://ec.europa.eu/reding

Il-Kummissjoni Ewropea – Ġustizzja ċivili: perjodi ta' limitazzjoni għal inċidenti tat-traffiku:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Persuni ta' kuntatt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Anness: Perjodi bażiċi ta' limitazzjoni għal pretensjonijiet ta' kumpens minn vittmi ta' inċidenti tat-traffiku fit-toroq

Stat Membru

Perjodu ta' limitazzjoni fi snin għal pretensjonijiet kontra parti terza responsabbli (pereżempju, is-sewwieq ta' karozza)

Perjodu ta' limitazzjoni fi snin għal pretensjonijiet kontra assiguratur ta' parti terza responsabbli

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Id-dejta ppreżentata f’din it-tabella ġejja minn studju intitolat “kumpens ta' vittmi ta' inċidenti tat-traffiku transkonfinali fl-UE: paragun ta' prattiċi nazzjonali, analiżi ta' problemi u evalwazzjoni ta' għażliet għat-titjib tal-pożizzjoni ta' vittmi transkonfinali" disponibbli fuq

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

It-tabella tirrappreżenta differenzi fit-tul tal-perjodi bażiċi ta' preskrizzjoni applikabbli għat-talbiet ta' kumpens li joriġinaw minn inċidenti tat-traffiku. Aktar minn numru wieħed fit-tabella jfisser li l-perjodi ta' limitazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat huma differenti, skont fatturi differenti, pereżempju jekk talba tikkonċernax ħsara fil-proprjetà jew dannu personali.


Side Bar