Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. jūlijā

Drošu ceļu: Komisija rīko apspriešanu par to, kā palīdzēt personām, kas cietušas ceļu satiksmes negadījumos ārvalstīs

Šogad apmēram 130 miljoni eiropiešu ir plānojuši pavadīt atvaļinājumu citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Apmēram trīs ceturtdaļas no viņiem vismaz vienreiz izmantos automašīnu vai motociklu, lai sasniegtu savu galamērķi. Ir nenovēršami, ka daži atpūtnieki ceļā uz savu atpūtas vietu vai atpūtas laikā cietīs ceļu satiksmes negadījumos. Taču kā jārīkojas, lai pieprasītu kompensāciju, ārvalstīs ciešot ceļu satiksmes negadījumā? Kur jāiesniedz prasība? Kāds ir kompensācijas prasības iesniegšanas termiņš?

Eiropas Komisija šodien ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu, lai palīdzētu pārrobežu ceļu satiksmes negadījumos iesaistītām personām, kuras pašlaik var saskarties ar grūtībām, jo pastāv dažādi termiņi kompensācijas prasību iesniegšanai, ja negadījums ir noticis citā ES dalībvalstī (skat. pielikumu). Apspriešana notiks līdz 19. novembrim.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga paziņoja: "Katru gadu ES notiek apmēram 1 miljons ceļu satiksmes negadījumu, un dažos no tiem nenovēršami ir iesaistītas personas no citām ES dalībvalstīm. Ceļu satiksmes negadījums ir nepatīkama pieredze jebkuram, taču vēl sliktāk ir, ja cietusī persona nevar saņemt kompensāciju, jo uz prasības iesniegšanu attiecas sarežģīti noteikumi. Eiropas Komisija vēlas iegūt vairāk informācijas, lai mēs varētu piedāvāt efektīvus risinājumus un nodrošināt, ka visiem cietušajiem ir pienācīga piekļuve tiesu iestādēm. Eiropas pilsoņiem vajadzētu justies drošiem, izmantojot savu automašīnu, lai dotos atvaļinājumā uz citu ES dalībvalsti."

Pašlaik atšķirīgi valstu noteikumi rada mulsinošu situāciju cietušajiem, kuri var nokavēt dažkārt īsos termiņus un tādējādi nesaņemt kompensāciju. Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir iegūt labāku priekšstatu par problēmas mērogu un izvērtēt iespējamos risinājumus. Šī iniciatīva pārklājas ar Komisijas plašākajiem centieniem palīdzēt personām, kas Eiropas Savienībā cietušas noziedzīgos nodarījumos (IP/11/585), un tā tiek ierosināta pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome ir atbalstījuši Komisijas priekšlikumu par tiesību minimumu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (MEMO/12/541).

Sabiedriskajā apspriešanā aplūkotie iespējamie risinājumi sniedzas no pārrobežu satiksmes negadījumos cietušo personu labākas informēšanas līdz noilguma un ierobežojuma termiņu harmonizācijai (termiņi prasības iesniegšanai par negadījuma rezultātā radītā kaitējuma kompensāciju). Apspriešana attiecas uz ceļu satiksmes negadījumos cietušām personām, personām, kas dodas uz ārvalstīm ar automašīnu, praktizējošiem juristiem, apdrošinātājiem un jebkuru citu ieinteresētu personu vai organizāciju.

Priekšvēsture

Aplēses par ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto personu skaitu ir atšķirīgas, jo nav centralizētas statistikas. Tomēr ir ticams, ka personas no citām ES dalībvalstīm ir iesaistītas vismaz 2 % no visiem ES notiekošajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Tie var būt atpūtnieki, pārrobežu darbinieki (piemēram, kravas mašīnu šoferi) vai personas, kuras regulāri šķērso robežas, lai dotos uz savu darbavietu.

Eiropieši, kuri cietuši ceļu satiksmes negadījumā citā ES valstī, ļoti iespējams vēlēsies prasīt ceļu satiksmes negadījumā radītā kaitējuma kompensāciju. Katrā ES valstī ir dažādi procesuāli noteikumi kompensācijas pieprasīšanai, un valstu tiesību aktos paredzētie termiņi prasības iesniegšanai ir ļoti atšķirīgi – tie var ilgt no 1 līdz 10 gadiem (skat. pielikumu). Personas no citām dalībvalstīm var nebūt informētas par šiem noteikumiem, kas tām var apgrūtināt piekļuvi tiesu iestādēm.

Dažos gadījumos cietušās personas var būt pakļautas riskam vispār nesaņemt kompensāciju par tām nodarīto kaitējumu, jo dalībvalstī, kur notika negadījums, ir piemērojami īpaši īsi noilguma termiņi. Ceļotājiem var nebūt pietiekamu zināšanu par to, no kura brīža noilguma termiņš sāk tecēt, un iespējām to pārtraukt.

Šodien publiskotā apspriešana ir daļa no nepārtrauktiem Eiropas Komisijas centieniem uzlabot ES pilsoņu tiesības. Kopš 9. maija Komisija ir uzsākusi līdz šim apjomīgāko ES sabiedrisko apspriešanu par pilsoņu tiesībām, lai konstatētu iespējamos šķēršļus, ar kuriem pilsoņi saskaras, piemēram, ceļojot Eiropā vai iepērkoties tiešsaistē (IP/12/461). Apspriešana notiks līdz 9. septembrim un saņemtie komentāri tiks tieši iestrādāti 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību.

Sīkāka informācija

Sabiedriskā apspriešana: Noilguma termiņi, kas piemērojami pārrobežu ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu kompensācijas prasībām Eiropas Savienībā:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Eiropas Komisija – Civiltiesības: noilguma termiņi prasībām, kas izriet no ceļu satiksmes negadījumiem:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pielikums: noilguma pamattermiņi, kas piemērojami ceļu satiksmes negadījumos cietušu personu kompensācijas prasībām

Dalībvalsts

Noilguma termiņš (gados) prasībai pret trešo personu (piemēram, autovadītāju)

Noilguma termiņš (gados) prasībai pret trešās personas apdrošinātāju

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Tabulā minēto datu avots ir pētījums "Kompensācija pārrobežu ceļu satiksmes negadījumos cietušajām personām ES – valstu prakses salīdzinājums, problēmu analīze un iespējamo risinājumu novērtējums pārrobežu cietušo stāvokļa uzlabošanai" (Compensation of victims of cross-border road Traffic accidents in the EU: comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the Position of cross-border victims), kas pieejams:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Tabulā ir atspoguļotas atšķirības noilguma pamattermiņos, kas piemērojami prasībām, kuras radušās ceļu satiksmes negadījumu rezultātā. Ja tabulā minēts vairāk nekā viens skaitlis, tas nozīmē, ka attiecīgajā dalībvalstī pastāv atšķirīgi noilguma termiņi atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, vai prasījums attiecas uz zaudējumiem vai personisku aizskārumu.


Side Bar