Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 19 d.

Saugios kelionės! Komisija pradeda konsultacijas dėl pagalbos užsienyje įvykusių eismo įvykių aukoms

Šiemet apie 130 mln. europiečių ketina atostogauti svečioje Europos Sąjungos šalyje. Maždaug trys ketvirtadaliai iš jų bent kartą į kelionės tikslo vietą vyks naudodamiesi automobiliu arba motociklu. Neišvengiamai kai kurie poilsiautojai vykdami atostogauti arba atostogų vietoje paklius į eismo įvykį. Taigi, kokiu būdu jie gali prašyti atlyginti patirtą žalą, jeigu jie tapo eismo įvykio, įvykusio ne jų gimtojoje šalyje, auka? Kur jie gali pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo? Ir kokie ieškinių dėl žalos atlyginimo senaties terminai?

Šiandien Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas, kad galėtų padėti tarpvalstybinių eismo įvykių aukoms, kurioms šiuo metu gali kilti sunkumų dėl nevienodų terminų, per kuriuos galima pareikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo eismo įvykio, įvykusio ne gimtojoje ES šalyje, atveju (žr. priedą). Konsultacijos vyks iki lapkričio 19 d.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigė: „Kasmet Europos Sąjungoje įvyksta apie 1 milijoną eismo įvykių, į kuriuos kartais patenka ir iš kitų ES šalių atvykę asmenys. Eismo įvykis bet kuriam žmogui yra sukrečianti patirtis, tačiau ta patirtis gali tapti dar skaudesne, jeigu dėl sudėtingų ieškinio pareiškimo taisyklių atsisakoma atlyginti patirtą žalą. Europos Komisija nori gauti daugiau informacijos, kad galėtų pasiūlyti veiksmingus sprendimus ir užtikrinti, kad visi nukentėję asmenys galėtų netrukdomi kreiptis į teismą. Europos piliečiai neturėtų nerimauti, kai automobiliu vyksta atostogauti į kitą ES šalį.

Šiandien dėl nevienodų nacionalinių taisyklių eismo įvykių aukos gali patekti į keblią padėtį – dėl trumpų terminų nespėti pareikšti ieškinio ir dėl to negauti žalos atlyginimo. Konsultacijomis siekiama tiksliau nustatyti problemos mastą ir įvertinti galimus jos sprendimus. Ši iniciatyva iš dalies sutampa su Komisijos platesnio masto pastangomis padėti nusikaltimų aukoms ES (IP/11/585) ir joje atsižvelgiama į Komisijos pasiūlymą dėl minimalių teisių užtikrinimo nusikaltimų aukoms (MEMO/12/541), kuriam pritarė Europos Parlamentas ir Taryba.

Viešose konsultacijose minimi įvairūs galimi sprendimai: nuo geresnio tarpvalstybinių eismo įvykių aukų informavimo iki senaties terminų (ieškinio dėl žalos, patirtos eismo įvykio metu, atlyginimo pareiškimo terminų) suderinimo. Konsultacijos skirtos eismo įvykių aukoms, visiems į užsienį savo automobiliu keliaujantiems asmenims, teisininkams, draudikams ir visiems kitiems suinteresuotiems asmenims ar organizacijoms.

Pagrindiniai faktai

Nurodomi į tarpavalstybinius eismo įvykius patekusių asmenų skaičiai skiriasi, nes statistiniai duomenys renkami necentralizuotai. Vis dėlto manoma, kad bent 2 proc. eismo įvykių nukenčia iš kitos ES šalies atvykę asmenys. Tai gali būti poilsiautojai, tarpvalstybiniai darbuotojai (pavyzdžiui, vilkikų vairuotojai) arba asmenys, kurie kerta sieną vykdami į darbą ir iš jo.

Tikėtina, kad Europos piliečiai, tapę eismo įvykio aukomis kitoje ES šalyje, sieks, kad jiems būtų atlyginta eismo įvykio metu patirta žala. ES šalyse galioja nevienodos procedūrinės ieškinių dėl žalos atlyginimo pareiškimo taisyklės. Labai skiriasi šiomis nacionalinėmis taisyklėmis nustatyti ieškinių pareiškimo terminai, kurie gali būti nuo 1 iki 10 metų (žr. priedą). Iš kitų valstybių narių atvykę asmenys paprastai nėra susipažinę su šiomis taisyklėmis, todėl jiems kyla problemų kreipiantis į teismą.

Kai kuriais atvejais kyla pavojus, kad aukoms žala nebus atlyginta dėl ypač trumpo ieškinio senaties termino, taikytino ES šalyje, kurioje įvyko eismo įvykis. Į kelionę išsiruošusiems asmenims gali trūkti žinių apie tai, nuo kada šie terminai pradedami skaičiuoti, ir apie galimybes sustabdyti šiuos senaties terminus.

Šios konsultacijos yra Europos Komisijos nuolatinių pastangų geriau užtikrinti ES piliečių teises dalis. Gegužės 9 d. Europos Komisija pradėjo plačiausias istorijoje ES viešas konsultacijas dėl piliečių teisių, siekdama nustatyti galimas kliūtis, su kuriomis piliečiai susiduria keliaudami Europoje arba, pavyzdžiui, apsipirkdami internetu (IP/12/461). Konsultacijos vyks iki rugsėjo 9 d., o gautos nuomonės bus tiesiogiai įtrauktos į 2013 m. ES pilietybės ataskaitą, kuri bus pristatyta gegužės mėn.

Daugiau informacijos

Viešos konsultacijos. Ieškinių dėl žalos atlyginimo tarpvalstybinių eismo įvykių ES aukoms pareiškimo senaties terminai

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisijos civilinei teisei skirta interneto svetainė. Eismo įvykių senaties terminai

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Priedas. Ieškinių dėl žalos atlyginimo eismo įvykių aukoms pareiškimo pagrindiniai senaties terminai

Valstybė narė

Ieškinių dėl žalos atlyginimo pareiškimo trečiajam asmeniui, dėl kurio kaltės įvyko eismo įvykis (pvz., automobilio vairuotojui), terminas metais

Ieškinių dėl žalos atlyginimo pareiškimo trečiojo asmens, dėl kurio kaltės įvyko eismo įvykis, draudikui, terminas metais

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10-20

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Lentelėje pateiktų duomenų šaltinis yra tyrimo „Žalos atlyginimas tarpvalstybinių kelių eismo įvykių ES aukoms. Nacionalinės praktikos palyginimas, problemų analizė ir galimybių, kaip pagerinti tarpvalstybinių įvykių aukų padėtį, vertinimas“ galutinė ataskaita http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm.

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kaip skiriasi ieškinių dėl žalos atlyginimo eismo įvykių aukoms pareiškimo pagrindiniai senaties terminai. Kai lentelėje pateikiamas daugiau nei vienas skaičius, reiškia, kad atitinkamoje valstybėje narėje taikomi skirtingi senaties terminai, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, pavyzdžiui, į tai, ar ieškinys teikiamas dėl turtinės žalos ar dėl sužalojimo.


Side Bar