Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. heinäkuuta 2012

Komissio selvittää kuulemisella mahdollisuutta auttaa toisesta EU-maasta tulevia tieliikenteen uhreja

Noin 130 miljoonaa eurooppalaista aikoo tänä vuonna lomailla toisessa EU-maassa. Päästäkseen määränpäähänsä noin kolme neljäsosaa heistä käyttää autoa tai moottoripyörää ainakin jollakin osuudella. Liikenneonnettomuuksiin joutuu väistämättä myös lomailijoita. Miten liikenneonnettomuuden uhrit voivat hakea korvausta vieraassa maassa? Minne he voivat jättää korvaushakemuksen ja millaisella määräajalla?

Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen, jolla kerätään tietoja toisessa EU-maassa liikenneonnettomuuteen joutuneiden auttamiseksi. Nykyisin heidän tilannettaan hankaloittavat vaihtelevat määräajat vahingonkorvaushakemuksen jättämiselle (katso liite). Kuuleminen jatkuu 19. marraskuuta saakka.

EU:ssa sattuu vuosittain noin miljoona tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuus on stressaava kokemus kenelle tahansa, mutta asiaa vielä pahentaa se, jos uhri ei saa korvauksia monimutkaisen korvauksenhakumenettelyn takia. Euroopan komissio haluaa lisätietoja asiasta, jotta voimme tarjota toimivia ratkaisuja ja varmistaa, että oikeussuoja on kaikkien saatavilla. Lomallaan kansalaisten olisi pystyttävä autoilemaan turvallisin mielin kaikissa EU-maissa”, totesi komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding.

Koska kansallisten säännösten kirjavuus hankaloittaa uhrien tilannetta, kuulemisen avulla pyritään saamaan parempi käsitys ongelman mittakaavasta ja arvioimaan mahdollisia ratkaisuja. Aloite on yhteydessä komission laajempiin pyrkimyksiin parantaa rikoksen uhrien suojelua EU:ssa (IP/11/585), ja se on yhdenmukainen rikoksen uhrin oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun komission ehdotuksen kanssa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hiljattain hyväksyivät (MEMO/12/541).

Julkisessa kuulemisessa käsiteltäviä ratkaisuehdotuksia ovat esimerkiksi, että toisesta EU-maasta tuleville onnettomuuksien uhreille tiedotetaan paremmin heidän mahdollisuuksistaan ja että määrä- ja vanhentumisaikoja (aikarajoja onnettomuudesta seuraavien vahingonkorvauskanteiden jättämiselle) yhdenmukaistetaan. Kuulemisen kohderyhmiä ovat liikenneonnettomuuksien uhrit, kaikki ulkomailla autoilevat, oikeusalan toimijat, vakuuttajat sekä kaikki muut yksittäiset ihmiset tai organisaatiot, joita asia koskettaa.

Tausta

Liikenneonnettomuuden uhriksi toisessa EU-maassa joutuvien ihmisten määrästä ei ole keskitettyjä tilastoja, ja asiasta on esitetty vaihtelevia arvioita. Todennäköisesti kuitenkin ainakin kahdessa prosentissa EU:n tieliikenneonnettomuuksista on osallisena vierailijoita toisesta EU-maasta. Kyse voi olla lomailijoista, kuorma-auton kuljettajista tai rajatyöntekijöistä.

On todennäköistä, että toisessa EU-maassa auto-onnettomuuteen joutuneet eurooppalaiset matkailijat hakevat korvauksia onnettomuudessa kärsimistään vahingoista. Kussakin EU-maassa on omat menettelysääntönsä korvausten hakemiseksi, ja aikarajat hakemuksen jättämiselle vaihtelevat yhdestä kymmeneen vuoteen (ks. liite). Oikeussuojan saatavuutta hankaloittaa se, että matkailijat muista jäsenvaltioista eivät välttämättä tunne paikallisia sääntöjä. Pahimmassa tapauksessa uhrit jäävät tämän takia vaille korvauksia varsinkin maissa, joissa määrä- ja vanhentumisajat ovat erityisen lyhyet. Matkailijoille voi myös olla epäselvää, koska kyseiset ajat alkavat, eivätkä he ole tietoisia mahdollisuudesta niiden keskeyttämiseen.

Tänään käynnistetty kuuleminen liittyy Euroopan komission pyrkimykseen parantaa jatkuvasti kansalaisten oikeuksia. Komissio käynnisti 9. toukokuuta EU:n tähän asti laajimman kansalaisten oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen, jolla selvitetään, millaisia vaikeuksia kansalaiset mahdollisesti vieläkin kohtaavat esimerkiksi matkustaessaan toisissa jäsenvaltioissa tai tehdessään ostoksia verkossa (IP/12/461). Kuuleminen jatkuu 9. syyskuuta saakka, ja sen avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään suoraan ensi toukokuussa esitettävässä Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa katsauksessa.

Lisätietoja:

Julkinen kuuleminen: Euroopan unionissa tapahtuneiden useampaa kuin yhtä maata koskevien tieliikenneonnettomuuksien uhrien korvausvaatimusten vanhentumisajat:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Komission varapuheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopan komissio – yksityisoikeus: Liikenneonnettomuuksien korvausvaatimusten vanhentumisajat:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

Liite: Tieliikenneonnettomuuksien uhrien korvausvaatimusten vanhentumisajat perustapauksessa

Jäsenvaltio

Vastuussa olevalle kolmannelle osapuolelle (esim. autonkuljettaja) esitettävien vaatimusten vanhentumisajat vuosina

Vastuussa olevan kolmannen osapuolen vakuuttajalle esitettävien vaatimusten vanhentumisajat vuosina

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3–2

3–2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2–5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1–3–5

HU

5–3

5–3

IE

6–2–1

6–2

IT

2

2

LT

3

1–3

LU

30

5

LV

10

10–3–1

MT

2

2

NL

1–3–5–10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2–3–10

2–3–10

UK

6–3

6–3

Tässä taulukossa esitetyt tiedot ovat peräisin tutkimuksesta ”Compensation of victims of cross-border road Traffic accidents in the EU: comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the Position of cross-border victims”, jossa vertaillaan ja analysoidaan tieliikenneonnettomuuksien uhreille EU:ssa maksettavia vahingonkorvauksia koskevia näkökohtia. Tutkimus on luettavissa seuraavassa osoitteessa: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Taulukossa esitetään erot tieliikenneonnettomuuksista johtuvien korvausvaatimusten vanhentumisajoissa perustapauksessa. Useampi kuin yksi numero taulukossa merkitsee, että kyseisessä jäsenvaltiossa vanhentumisaika riippuu eri tekijöistä, kuten siitä, koskeeko vahingonkorvaus henkilö- vai omaisuusvahinkoa.


Side Bar