Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2012

Ταξιδέψτε με ασφάλεια: η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με τους τρόπους παροχής βοήθειας στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στο εξωτερικό

Περίπου 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σχεδιάζουν να περάσουν φέτος τις διακοπές τους σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτούς περίπου τα τρία τέταρτα θα χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον μια φορά αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα για να φτάσουν στον προορισμό τους. Αναπόφευκτα, ορισμένοι θα έχουν ένα τροχαίο ατύχημα, είτε κατά τη διαδρομή είτε στη διάρκεια της διαμονής τους. Αλλά πώς μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση αν πέσουν θύματα τροχαίου σε ξένη χώρα; Πού μπορούν να δηλώσουν το ατύχημα; Και ποια είναι η προθεσμία για την απαίτηση αποζημίωσης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί σήμερα δημόσια διαβούλευση για να βοηθήσει τα θύματα διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σήμερα δυσκολίες εξαιτίας των διαφορετικών προθεσμιών που ισχύουν σε κάθε χώρα όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης για ζημία σε περίπτωση ατυχήματος που συνέβη σε ξένη χώρα εντός του εδάφους της ΕΕ (βλ. παράρτημα). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 19 Νοεμβρίου.

Η κ. Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της ΕΕ υπεύθυνη για θέματα Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Κάθε χρόνο συμβαίνουν στην ΕΕ περίπου 1 εκατομμύριο τροχαία ατυχήματα και ορισμένα από αυτά, αφορούν αναπόφευκτα και επισκέπτες από άλλες χώρες της ΕΕ. Ένα τροχαίο αποτελεί οδυνηρή δοκιμασία για τον καθένα, αλλά η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο όταν καταστρατηγείται το δικαίωμα του θύματος για αποζημίωση εξαιτίας της περιπλοκότητας των σχετικών κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξετάσει σε βάθος το θέμα ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις και να εξασφαλίσει σε όλα τα θύματα κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να είναι ήσυχοι όταν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να πάνε διακοπές σε μια άλλη χώρα της ΕΕ».

Σήμερα, η ποικιλία των εθνικών κανόνων προκαλεί σύγχυση στα θύματα, τα οποία, μη μπορώντας να τηρήσουν τις πολύ σύντομες μερικές φορές προθεσμίες, είναι πιθανό να μη λάβουν καμία αποζημίωση. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος και να αξιολογηθούν οι πιθανές λύσεις. Η πρωτοβουλία αυτή εμφανίζει κοινά στοιχεία με τις ευρύτερες προσπάθειες της Επιτροπής να βοηθήσει τα θύματα αξιόποινων πράξεων στην ΕΕ (IP/11/585) και δρομολογείται μετά την πρόσφατη επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των θυμάτων αξιόποινων πράξεων (MEMO/12/541).

Ανάμεσα στις πιθανές λύσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης περιλαμβάνονται η καλύτερη ενημέρωση των θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων και η εναρμόνιση των προθεσμιών παραγραφής (προθεσμίες άσκησης αγωγής αποζημιώσεως κατόπιν ατυχήματος). Η διαβούλευση απευθύνεται στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, σε όλα τα άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό με το αυτοκίνητό τους, στους νομικούς, στους ασφαλιστές και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό.

Ιστορικό

Ελλείψει κεντρικών στατιστικών στοιχείων, οι εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται σε διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα ποικίλλουν. Ενδέχεται, ωστόσο, το 2% τουλάχιστον των τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ να αφορά επισκέπτες από άλλη χώρα της ΕΕ. Μπορεί να πρόκειται για τουρίστες, μεθοριακούς εργαζόμενους (όπως οι οδηγοί φορτηγών) ή για άτομα που διασχίζουν τα σύνορα για να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους.

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες που πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι πιθανό να ζητήσουν αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας του ατυχήματος. Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τους δικούς της κανόνες όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης, στους οποίους προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες για την άσκηση αγωγής, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από 1 έως 10 έτη (βλ. παράρτημα). Οι επισκέπτες από άλλα κράτη μέλη είναι πιθανότατα λιγότερο εξοικειωμένοι με αυτούς τους κανόνες, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα θύματα διατρέχουν τον κίνδυνο να μη λάβουν καμία αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν, εξαιτίας των εξαιρετικά σύντομων προθεσμιών παραγραφής που ισχύουν ανεπαρκώς στη χώρα της ΕΕ στην οποία συνέβη το ατύχημα. Οι ταξιδιώτες μπορεί επίσης να είναι ενημερωμένοι σχετικά με την έναρξη της προθεσμίας παραγραφής ή τις δυνατότητες αναστολής της.

Η παρούσα διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώνει τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης. Στις 9 Μαΐου, η Επιτροπή δρομολόγησε τη μεγαλύτερη στα χρονικά της ΕΕ δημόσια διαβούλευση με θέμα τα δικαιώματα των πολιτών, προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν, παραδείγματος χάρη, ταξιδεύουν στην Ευρώπη ή πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (IP/12/461). Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 9 Σεπτεμβρίου και τα στοιχεία που θα ληφθούν θα ενσωματωθούν απευθείας στην «Έκθεση του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ», η οποία θα παρουσιαστεί τον προσεχή Μάιο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημόσια διαβούλευση: προθεσμίες παραγραφής για την καταβολή αποζημίωσης σε θύματα διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κ. Viviane Reding, Επιτρόπου για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αστική Δικαιοσύνη: προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα: βασικές προθεσμίες παραγραφής για την καταβολή αποζημίωσης σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων

Κράτος μέλος

Προθεσμία παραγραφής, σε έτη, για απαίτηση έναντι τρίτου υπευθύνου (π.χ. του οδηγού οχήματος)

Προθεσμία παραγραφής, σε έτη, για απαίτηση έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας του τρίτου υπευθύνου

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα προέρχονται από μελέτη με τίτλο «Compensation of victims of cross-border road Traffic accidents in the EU: comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the Position of cross-border victims» («Αποζημίωση θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ: σύγκριση εθνικών πρακτικών, ανάλυση προβλημάτων και αξιολόγηση επιλογών για τη βελτίωση της θέσης των διασυνοριακών θυμάτων») διαθέσιμη στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Ο πίνακας εμφανίζει διαφορές όσον αφορά τη διάρκεια των βασικών προθεσμιών παραγραφής που ισχύουν για τις απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Η παρουσία περισσότερων του ενός αριθμών σε ένα τετραγωνίδιο του πίνακα σημαίνει ότι οι προθεσμίες παραγραφής διαφέρουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σε συνάρτηση με διάφορους παράγοντες, π.χ. υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες.


Side Bar