Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juli 2012

Kom godt af sted: Kommissionen undersøger mulighederne for at hjælpe ofre for trafikulykker i udlandet

Ca. 130 millioner europæere har i år planlagt at holde ferie i et andet EU-land. Omkring tre fjerdedele af dem vil minimum én gang anvende en bil eller en motorcykel for at nå frem til deres bestemmelsessted. Nogle ferierejsende ender uundgåeligt med at blive involveret i en trafikulykke, enten på ud- eller hjemrejsen eller under selve ferien. Men hvordan fremsætter de erstatningskrav, hvis de kommer ud for en trafikulykke i et andet land end deres eget? Hvor kan de fremsætte deres krav? Og hvad er fristen?

Europa-Kommissionen lancerede i dag en offentlig høring for at hjælpe ofre for grænseoverskridende trafikulykker. De kan i dag komme i vanskeligheder, fordi fristerne for fremsættelse af erstatningskrav i forbindelse med en trafikulykke i EU er forskellige fra land til land (se bilaget). Høringen løber frem til den 19. november.

Næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, udtaler: "Der sker hvert år ca. 1 million trafikulykker i EU, og nogle af dem involverer uundgåeligt personer fra andre EU-lande. En trafikulykke er en alvorlig oplevelse for enhver, men oplevelsen kan forværres, hvis ofret nægtes erstatning på grund af komplicerede regler for fremsættelse af erstatningskrav. Europa-Kommissionen ønsker større indsigt i problemet, så vi kan finde effektive løsninger og sikre, at alle ofre har ordentlige muligheder for at søge erstatning. EU-borgere bør føle sig godt tilpas, når de kører af sted på ferie i bil til et andet EU-land."

I dag skaber de forskellige nationale regler forvirring for ofrene, som risikerer at overskride de indimellem korte frister og i sidste ende ikke at få nogen erstatning overhovedet. Hensigten med høringen er at få bedre indblik i problemets omfang og vurdere mulige løsninger. Initiativet falder sammen med Kommissionens generelle indsats for at hjælpe ofre for forbrydelser i EU (IP/11/585) og kommer umiddelbart efter Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse af Kommissionens forslag om minimumsrettigheder for ofre for forbrydelser (MEMO/12/541).

De mulige løsninger, som behandles under den offentlige høring, spænder fra bedre oplysning til ofre for grænseoverskridende trafikulykker til harmonisering af forældelsesfristerne og fristerne for at gøre krav gældende (dvs. fristerne for at fremsætte krav om erstatning for skader som følge af en ulykke). Høringen er henvendt til ofre for trafikulykker, alle, som rejser i udlandet i deres egen bil, advokater, forsikringsselskaber og enhver anden interesseret privatperson eller organisation.

Baggrund:

Skønnene over antallet af personer, der involveres i grænseoverskridende trafikulykker, er forskellige, da der ikke findes centrale statistikker. Det er dog sandsynligt, at personer fra et andet EU-land er involveret i mindst 2 % af trafikulykkerne i EU. Det kan være ferierejsende, personer, der arbejder på tværs af grænserne (f.eks. lastvognschauffører) eller personer, der pendler over grænserne for at komme på arbejde.

Europæiske rejsende, som bliver ofre for en bilulykke i et andet EU-land, ønsker sandsynligvis at kræve erstatning for de skader, som de pådrager sig i forbindelse med ulykken. Der gælder forskellige procedureregler for fremsættelse af erstatningskrav i de enkelte EU-lande, og de nationale frister for fremsættelse af krav er vidt forskellige og kan variere fra 1-10 år (se bilaget). Det er ikke så sandsynligt, at rejsende fra andre medlemsstater har kendskab til disse regler, hvilket skaber problemer, når ofrene vil gøre deres krav gældende.

I visse tilfælde risikerer ofrene endda ikke at opnå skadeerstatning på grund af særlig korte forældelsesfrister eller frister for at gøre krav gældende i det EU-land, hvor ulykken fandt sted. Rejsende ved muligvis heller ikke, hvornår disse frister begynder at løbe, eller hvordan de kan suspenderes.

Den høring, som lanceres i dag, er et led i Europa-Kommissionens løbende indsats for at forbedre EU-borgernes rettigheder. Kommissionen lancerede den 9. maj den største offentlige EU-høring nogensinde om borgerlige rettigheder for at finde frem til eventuelle hindringer, som borgerne støder på, når de eksempelvis rejser i Europa eller handler på nettet (IP/12/461). Høringen løber frem til den 9. september, og de modtagne høringssvar anvendes direkte i unionsborgerskabsrapporten for 2013, som fremlægges i maj næste år.

Yderligere oplysninger:

Offentlig høring: Forældelsesfrister for erstatningskrav fremsat af ofre for grænseskridende trafikulykker i Den Europæiske Union:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Europa-Kommissionen – Civilret: forældelsesfrister i forbindelse med trafikulykker:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag: Almindelige forældelsesfrister for erstatningskrav fremsat af ofre for trafikulykker

Medlemsstat

Forældelsesfrist (år) for krav mod den erstatningspligtige
(f.eks. en bilist)

Forældelsesfrist (år) for krav mod den erstatningspligtiges forsikringsselskab

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Oplysningerne i denne tabel stammer fra en undersøgelse med titlen "Compensation of victims of cross-border road Traffic accidents in the EU: comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the Position of cross-border victims", som kan findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Tabellen viser forskellene mellem de almindelige forældelsesfrister for erstatningskrav i forbindelse med trafikulykker. Er der mere end ét tal, angiver det, at forældelsesfristen varierer i den pågældende medlemsstat afhængig af forskellige faktorer, f.eks. hvorvidt kravet vedrører en tingsskade eller en personskade.


Side Bar