Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise

Tisková zpráva

Brusel, 19. července 2012

Přejeme bezpečnou cestu: Komise vypsala konzultaci, jak pomoci obětem silničních nehod v zahraničí

Letos si dovolenou v cizí zemi Evropské unie naplánovalo 130 milionů Evropanů. Asi tři čtvrtiny z nich se do cíle své cesty dopraví automobilem nebo motocyklem. Někteří se zcela nevyhnutelně stanou účastníky dopravní nehody buď na cestě nebo během dovolené. Jak se však mohou domáhat náhrady škody, pokud se stanou obětí nehody v cizí zemi? Kde mohou uplatnit svůj nárok? A jaké lhůty platí pro uplatnění nároku na náhradu škody?

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci, aby pomohla obětem dopravních nehod v zahraničí, které v současnosti mohou narazit na potíže kvůli různým lhůtám pro uplatňování nároku na náhradu škody způsobené při dopravní nehodě v jiné členské zemi EU (viz příloha). Konzultace potrvá do 19. listopadu 2012.

Místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, prohlásila: Každý rok se stane v EU asi milion dopravních nehod a v některých nevyhnutně figurují návštěvníci z jiných zemí EU. Dopravní nehoda je pro každého stresující zážitek, ale ještě horší může být, když je oběti odepřeno odškodnění kvůli komplikovaným pravidlům vymáhání nároku. Evropská komise se chce dozvědět více, abychom mohli nabídnout občanům účinná řešení a zajistit všem obětem řádný přístup ke spravedlnosti. Evropští občané by se měli cítit jako doma, i když cestují ve svém autě na dovolenou do jiné členské země EU.

Rozdílná vnitrostátní pravidla dnes matou oběti, které mohou promarnit krátkou lhůtu a nakonec zůstat bez jakékoli náhrady. Cílem konzultace je získat lepší představu o rozsahu tohoto problému a posoudit možná řešení. Tato iniciativa se překrývá s širší snahou Komise o pomoc obětem trestné činnosti v EU (IP/11/585) a následuje nedávné schválení návrhu Komise na minimální práva pro oběti trestných činů v Evropském parlamentu a Radě (MEMO/12/541).

Ve veřejné konzultaci budou posuzována možná řešení od zlepšení informovanosti obětí silničních nehod v zahraničí až po sladění promlčecích a prekluzivních lhůt (časová lhůta potřebná pro podání žaloby o náhradu škody po nehodě). Konzultace je zaměřena na oběti silničních nehod, osoby, které cestují do zahraničí vlastním autem, právníky, pojišťovatele a další zainteresované osoby a organizace.

Souvislosti

Odhady o počtu účastníků dopravní nehody v zahraničí se liší, protože nejsou k dispozici žádné centralizované statistiky. Pravděpodobné však je, že v nejméně 2 % dopravních nehod v EU jsou účastníci z jiné země EU. Mohou to být dovolenkáři, osoby dojíždějící do zahraničí za prací nebo řidiči kamionů.

Návštěvníci, kteří se stanou obětí automobilové nehody v cizí zemi, budou pravděpodobně uplatňovat nárok na náhradu škody, kterou utrpěli při nehodě. Každá země EU má však jiná procesní pravidla pro vymáhání náhrady škody, která, pokud jde o lhůty pro uplatnění takového nároku, mají rozptyl od jednoho roku až do 10 let (viz příloha). Návštěvníci z jiných členských států tato pravidla pravděpodobně neznají, a proto mohou mít problémy s přístupem ke spravedlnosti.

V některých případech mohou oběti dokonce riskovat, že nedostanou žádnou náhradu škody kvůli velmi krátké promlčecí nebo prekluzivní lhůtě platné v té zemi EU, kde k nehodě došlo. Návštěvníci také nemusí vědět, kdy nastává počátek běhu lhůt nebo jejich pozastavení.

Dnešní konzultace je součástí neustálého úsilí Evropské komise o zlepšování práv občanů EU. 9. května zahájila Evropská komise vůbec největší veřejnou konzultaci o občanských právech občanů, aby zjistila možné překážky, na které občané stale narážejí při cestách po Evropě nebo například při online nákupech (IP/12/461).  Konzultace je otevřena do 9. září a obdržené příspěvky se stanou podkladem pro zprávu o občanství EU za rok 2013, která bude předložena v květnu příštího roku.

Další informace:

Veřejná konzultace: Promlčecí lhůty pro uplatňování nároku na náhradu škody obětem dopravních nehod v zahraničí v EU:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Evropská komise – občanskoprávní soudnictví: promlčecí lhůty pro dopravní nehody:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha: Základní promlčecí lhůty pro uplatňování nároku na náhradu škody oběťmi silničních dopravních nehod

Členský stát

Promlčecí lhůta (roky) pro uplatňování nároku vůči povinné třetí straně (např. řidiči vozidla)

Promlčecí lhůta (roky) pro uplatňování nároku vůči pojišťovně povinné třetí strany

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Údaje v tabulce pocházejí ze závěrečné zprávy studie „Odškodnění obětí dopravních nehod v zahraničí v EU: srovnání vnitrostátních postupů, analýza problémů a vyhodnocení možností pro zlepšení postavení obětí v zahraničí“, která je dostupná na adrese

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Z tabulky jsou patrné rozdíly v délce základních promlčecích lhůt, které platí pro uplatnění nároku na náhradu škody či újmy vzniklé při dopravní nehodě. Pokud je v tabulce více než jedno číslo, znamená to, že promlčecí lhůta se liší i v dotyčném členském státě v závislosti na různých faktorech, např. na tom, zda se jedná o náhradu majetkové škody nebo o újmu na zdraví).


Side Bar