Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 юли 2012 г.

Пътна безопасност: Комисията събира идеи как да помогне на пострадалите при пътни произшествия в чужбина

Около 130 милиона европейци планират да отидат на почивка в друга страна от Европейския съюз през тази година. Около три четвърти от тях ще използват поне веднъж лека кола или мотоциклет, за да стигнат до желаната дестинация. Някои от почиващите неизбежно ще бъдат въвлечени в пътнотранспортни произшествия по пътя или по време на ваканцията си. Но как могат те да предявят искове за обезщетение, ако пострадат при произшествие в страна, различна от тяхната собствена? Къде могат да внесат своите искове? И какви са сроковете за предявяване на иск за обезщетение?

Европейската комисия стартира днес обществена консултация с цел оказване на помощ на пострадалите при трансгранични пътнотранспортни произшествия, които в момента вероятно се сблъскват с трудности поради различните срокове за подаване на искове за обезщетение за нанесени вреди в случай на произшествие в чужбина в рамките на ЕС (вж. приложението). Консултацията ще продължи до 19 ноември.

Заместник-председателят и еврокомисар по правосъдието Вивиан Рединг заяви: Всяка година в ЕС стават около 1 милион пътнотранспортни произшествия, като в някои от тях неизбежно са въвлечени посетители от други страни от ЕС. Такова произшествие е стресиращо преживяване за всеки, но то може да бъде още по-лошо, ако на пострадалия бъде отказано дължимото обезщетение поради сложни правила за предявяване на иск. Европейската комисия иска да научи повече, за да можем да предложим истински решения и да осигурим адекватен достъп до правосъдие на всички пострадали. Европейските граждани трябва да се чувстват спокойни, когато използват автомобила си, за да отидат на ваканция в друга страна от ЕС.

Днес различните национални разпоредби създават объркване у пострадалите, които може да пропуснат понякога кратките срокове и изобщо да не получат обезщетение. Целта на консултацията е да се добие по-добра представа за мащаба на проблема и да се оценят потенциалните решения. Инициативата съвпада с по-общите усилия на Комисията да помогне на жертвите на престъпления в ЕС (IP/11/585) и следва неотдавнашното одобрение, което Европейският парламент и Съветът дадоха по предложението на Комисията относно минималните права на жертвите на престъпления (MEMO/12/541).

Възможните решения, които се разглеждат по време на обществената консултация, варират от подобряване на информираността на пострадалите при трансгранични пътнотранспортни произшествия до хармонизиране на преклузивните и давностните срокове (сроковете за завеждане на съдебно дело за нанесени вреди вследствие на произшествие). Консултацията е предназначена за пострадалите при пътнотранспортни произшествия, за всички, които пътуват в чужбина с автомобила си, за практикуващите юристи, застрахователите и всички други заинтересовани лица или организации.

Контекст

Приблизителните изчисления за броя на хората, въвлечени в трансгранични пътнотранспортни произшествия, се различават, тъй като няма налични централизирани статистически данни. Въпреки това е възможно при най-малко 2 % от пътните произшествия в ЕС да има въвлечени посетители от друга страна от ЕС. Те могат да бъдат почиващи, трансгранични работници (като например шофьори на камион) или лица, които всеки ден пътуват през граница до работното си място.

Европейските пътници, които са жертва на пътно произшествие в друга страна от ЕС, могат да предявят иск за обезщетение за вредите, които са претърпели при произшествието. Всяка страна от ЕС има различни процедурни правила за исковете за обезщетение, с големи разлики между националните разпоредби относно сроковете за предявяване на иск, които могат да варират от 1 до 10 години (вж. приложението). Посетителите от други държави членки е малко вероятно да са запознати с тези разпоредби, което създава проблеми по отношение на достъпа до правосъдие за пострадалите.

В някои случаи за пострадалите има дори опасност да не получат обезщетение за нанесените им вреди поради особено късите преклузивни или давностни срокове, приложими в страната от ЕС, където е станало произшествието. Пътниците освен това може да не са запознати с момента на започване или с възможностите за прекратяване на тези преклузивни и давностни срокове.

Започващата днес консултация е част от непрестанните усилия на Европейската комисия да се подобрят правата на гражданите на ЕС. На 9 май Европейската комисия стартира най-голямата досега обществена консултация относно правата на гражданите с цел да установи кои са възможните препятствия, пред които гражданите все още са изправени, когато пътуват в Европа или когато пазаруват онлайн например (IP/12/461). Консултацията ще продължи до 9 септември, а получените отговори ще бъдат директно отразени в Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г.

За повече информация:

Обществена консултация относно преклузивните срокове за искове за обезщетение на пострадалите от трансгранични пътнотранспортни произшествия в ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Европейска комисия – Гражданско правосъдие: преклузивни срокове за пътнотранспортни произшествия:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение: Основни преклузивни срокове за искове за обезщетение на пострадалите от трансгранични пътнотранспортни произшествия

Държава членка

Преклузивен срок в години за искове срещу отговорна трета страна (напр. водач на лек автомобил)

Преклузивен срок в години за искове срещу отговорна трета страна застраховател

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Представените в таблицата данни са взети от изследване, озаглавено „Обезщетения за пострадалите при трансгранични пътнотранспортни произшествия в ЕС: сравнение на националните практики, анализ на проблемите и оценка на варианти за подобряване на положението на пострадалите при трансгранични пътнотранспортни произшествия“, който се намира на адрес

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Таблицата представя разликите в продължителността на основните преклузивни срокове, които се прилагат за исковете за обезщетение вследствие на пътнотранспортни произшествия. Наличието на повече от една цифра в таблицата означава, че преклузивните срокове се различават в съответната държава членка в зависимост от различни фактори, като например дали искът се отнася до имуществена вреда или телесна повреда.


Side Bar