Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 iulie 2012

Alimente: conform celui mai recent raport, controalele UE garantează că produsele noastre alimentare sunt sigure

Conform unui raport al Comisiei Europene publicat astăzi, datorită Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF), numeroase riscuri în materie de siguranță alimentară au fost evitate sau atenuate și controalele de siguranță garantează că produsele noastre alimentare sunt sigure. RASFF joacă un rol esențial în garantarea siguranței „de la fermă la consumator” prin declanșarea unei reacții rapide în cazul detectării unui risc privind siguranța alimentară. Toți membrii sistemului RASFF1 sunt informați rapid cu privire la riscuri grave constatate în legătură cu alimente sau furaje, astfel încât aceștia pot reacționa la amenințările la adresa siguranței alimentare în mod coordonat pentru a proteja sănătatea cetățenilor UE.

John Dalli, comisarul responsabil cu politica în domeniul sănătății și al protecției consumatorilor, a declarat: „Consumatorii europeni beneficiază de cele mai înalte standarde de siguranță alimentară din lume. Sistemul rapid de alertă al UE pentru alimente și furaje reprezintă un instrument esențial, deoarece permite identificarea și eliminarea riscurilor de pe piața europeană. RASFF consolidează încrederea consumatorilor noștri în sistemul nostru de siguranță a produselor alimentare și a furajelor. În 2011, ne-am confruntat cu o serie de probleme grave, cum ar fi efectele accidentului nuclear de la Fukushima și crizele declanșate de dioxină și de E.coli. UE a reușit să facă față acestor probleme, iar lecțiile pe care le-am învățat cu toții ne vor ajuta, fără îndoială, să acționăm și mai eficient în viitor.”

Rezultate generale

În 2011, au fost raportate 9 157 notificări în RASFF privind nerespectări ale legislației UE în domeniul alimentar, dintre care 617 se refereau la riscuri grave.

Majoritatea notificărilor erau notificări de urmărire (5 345), mai degrabă decât noi notificări (3 812). Aceasta reflectă creșterea eficienței sistemului printr-o mai bună orientare și o mai amplă monitorizare.

Dintre cele 3 812 noi notificări: 3 139 se refereau la produse alimentare, 361 se refereau la furaje și 312 se refereau la materiale care vin în contact cu alimentele. Printre problemele raportate cel mai frecvent s-au numărat aflatoxinele din furaje, din fructele uscate și din fructele cu coajă lemnoasă și migrația substanțelor chimice din ustensilele de bucătărie provenite din China.

Sporirea siguranței importurilor

Unul dintre succesele deosebite a fost consolidarea controalelor de siguranță la frontierele UE. Aproape jumătate din notificări se refereau la produse alimentare și furaje respinse la frontierele UE. Atunci când se identifică un astfel de produs, RASFF informează țara terță în cauză, solicitându-i să întreprindă acțiuni corective și să evite repetarea acestei probleme. Atunci când se detectează o problemă gravă și persistentă, Comisia solicită țării în cauză să aplice măsuri corective urgente, cum ar fi radierea unităților de pe lista întreprinderilor autorizate, blocarea exporturilor sau intensificarea acțiunilor de control.

Atenuarea riscurilor și gestionarea crizelor

Sistemul RASFF ne-a ajutat să facem față mai multor focare epidemice grave cauzate de consumul de alimente contaminate în ultimii ani, cum ar fi crizele declanșate de dioxină și de E. coli, și să atenuăm efectele acestora. În 2011, RASFF a jucat un rol-cheie în gestionarea a două incidente grave în materie de siguranță alimentară: accidentul de la Fukushima și criza declanșată de E.coli.

Criza declanșată de E.coli a fost unul dintre cele mai grave focare epidemice cauzate de consumul de alimente contaminate din istoria UE cu peste 50 de victime, în principal în Germania. Un grup operativ format din specialiști a lucrat în permanență pentru a identifica sursa focarului și pentru a facilita schimbul rapid de informații care a permis autorităților din domeniul siguranței alimentare să reacționeze eficient și să atenueze impactul sanitar și economic al crizei.

Accidentul de la Fukushima: În urma scurgerilor radioactive de la centrala nucleară Daiichi din Fukushima în martie 2011, Comisia a solicitat statelor membre ale UE prin intermediul RASFF să analizeze nivelurile de radioactivitate în furajele și în produsele alimentare importate din Japonia. Comisia a adoptat o măsură de precauție prin care a impus efectuarea unor controale anterioare exportului de către autoritățile japoneze pentru toate furajele și produsele alimentare exportate din zona afectată, combinate cu controale aleatorii la punctul de intrare. Măsurile au garantat un nivel foarte ridicat de protecție a sănătății publice. RASFF s-a dovedit a fi indispensabil pentru o comunicare eficientă și rapidă cu statele membre privind evoluția situației, măsurile care trebuie luate și rezultatele controalelor. Măsurile continuă să se aplice în 2012 și sunt revizuite periodic.

Lecții învățate

O serie de lecții importante au fost învățate în urma crizei în 2011 și figurează într-un document al Comisiei prezentat, de asemenea, astăzi2. Unele domenii-cheie evidențiate sunt:

  • Consolidarea RASFF prin lansarea iRASFF – o platformă de notificare on-line care va ajuta RASFF să lucreze mai rapid și mai eficient decât oricând.

  • Revizuirea procedurilor standard de operare existente pentru gestionarea crizelor, permițând în același timp o flexibilitate suficientă.

  • Revizuirea normelor privind trasabilitatea în vederea sporirii rapidității și a eficienței în ceea ce privește identificarea produselor periculoase și retragerea lor de pe piață.

  • Oferirea de cursuri de formare specializate privind anchetele în cazul bolilor cu transmitere prin alimente și gestionarea focarelor epidemice, precum și igiena producției primare pentru principalii parteneri comerciali [prin programul UE „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură" și în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și cu Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC)].

  • Elaborarea unor norme specifice privind producția de semințe și germeni.

  • Îmbunătățirea coordonării activităților de comunicare în situații de criză.

Etapele următoare

Comisia, împreună cu statele membre, va continua să consolideze sistemele de raportare care permit autorităților naționale să își direcționeze mai bine activitățile de prelevare de probe și inspecțiile în conformitate cu resursele lor existente.

Vor fi depuse în continuare eforturi pentru a îmbunătăți sistemul RASFF și modul în care diferite rețele și sisteme de avertizare cooperează. Se va pune accentul pe riscurile emergente, precum și pe punerea în aplicare a acțiunilor identificate în documentul privind lecțiile învățate.

Pentru mai multe informații privind RASFF:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Persoane de contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Statele membre ale UE, țările SEE (Norvegia, Liechtenstein și Islanda), Secretariatul AELS, Elveția, Comisia Europeană și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).


Side Bar