Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. jūlijā

Pārtika — jaunākais ziņojums liecina, ka ES kontroles nodrošina pārtikas nekaitīgumu

Šodien publicētais Eiropas Komisijas ziņojums liecina, ka, pateicoties ES ātrās brīdināšanas sistēmai pārtikas un barības jomā (RASFF), ir novērsti vai mazināti daudzi pārtikas nekaitīguma apdraudējumi un ka pārtikas nekaitīguma kontroles nodrošina pārtikas nekaitīgumu. RASFF ir ļoti svarīga nozīme nekaitīguma nodrošināšanā "no lauka līdz galdam", jo tā ļauj ātri reaģēt pārtikas nekaitīguma apdraudējuma gadījumā. Visi RASFF sistēmas dalībnieki1 tiek ātri informēti par būtisku apdraudējumu pārtikas vai barības apritē, lai dalībnieki saskaņoti un visi kopā varētu reaģēt uz šo apdraudējumu un aizsargāt ES iedzīvotāju veselību.

Par veselības un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Džons Dalli sacīja: "Eiropas patērētājiem tiek nodrošināti augstākie pārtikas nekaitīguma standarti pasaulē. ES ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā ir svarīga šo standartu daļa, jo ar tās palīdzību tiek konstatēts un novērsts apdraudējums Eiropas tirgū. RASFF stiprina patērētāju uzticību pārtikas un barības nekaitīguma sistēmai. 2011. gadā tika novērstas vairākas krīzes, piemēram, Fukušimas kodolavārijas sekas, dioksīna un E.coli krīze. ES spēja ar tām tikt galā, un gūtā pieredze bez šaubām palīdzēs mums kļūt vēl labākiem nākotnē."

Vispārīgie rezultāti

2011. gadā 9157 paziņojumi RASFF sistēmā bija saistīti ar neatbilstībām ES tiesību aktiem pārtikas jomā un 617 gadījumi bija saistīti ar būtisku apdraudējumu.

Lielākā daļa paziņojumu bija par turpmākiem pasākumiem (5345), nevis jauni paziņojumi (3812). Tas liecina par sistēmas efektivitātes pieaugumu, mērķtiecīgāku darbību un plašākiem turpmākajiem pasākumiem.

No minētajiem 3812 jaunajiem paziņojumiem 3139 bija saistīti ar pārtiku, 361 — ar barību un 312 — ar materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Visbiežāk tika ziņots par aflatoksīniem barībā, žāvētos augļos un riekstos, kā arī par ķīmisko vielu migrāciju no virtuves piederumiem, kas ražoti Ķīnā.

Importa drošības palielināšana

Īpašs sasniegums bija drošības pārbaužu pastiprināšana uz ES robežas. Gandrīz puse no paziņojumiem bija saistīti ar pārtiku un barību, kas noraidīta uz ES robežas. Kad tiek konstatēts šāds produkts, RASFF par to paziņo attiecīgajai valstij, kas nav ES dalībvalsts, aicinot to veikt korektīvas darbības un novērst problēmas atkārtošanos. Ja tiek atklāta būtiska vai pastāvīga problēma, Komisija pieprasa attiecīgai valstij steidzami veikt korektīvus pasākumus, piemēram, svītrot no sarakstiem konkrētus uzņēmumus, bloķēt eksportu vai pastiprināt kontroles.

Apdraudējuma mazināšana un krīzes vadība

Pēdējos gados RASFF sistēma ir palīdzējusi reaģēt uz vairākām pārtikas izraisītām infekcijas krīzēm, piemēram, dioksīna un E.coli krīzēm. 2011. gadā RASFF bija svarīga loma pārtikas nekaitīguma jomā saistībā ar diviem lieliem negadījumiem — Fukušimas avāriju un E.coli krīzi.

E.coli krīze bija viena no nopietnākajām pārtikas izraisītajām infekcijām ES vēsturē, kuras dēļ, galvenokārt Vācijā, gāja bojā vairāk nekā 50 cilvēku. Speciālistu darba grupa strādāja 24 stundas diennaktī, lai identificētu infekcijas avotu, paātrinātu informācijas apmaiņu, palīdzot pārtikas nekaitīguma iestādēm reaģēt efektīvāk, un lai mazinātu krīzes ietekmi uz veselību un ekonomiku.

Fukušimas avārija. Pēc radioaktīvo vielu noplūdes Fukušimas Daiči atomelektrostacijā 2011. gada martā Komisija ar RASFF starpniecību lūdza ES dalībvalstīm analizēt radioaktivitātes līmeni no Japānas importētajā barībā un pārtikā. Komisija piemēroja piesardzības pasākumus, pieprasot Japānas iestādēm pirms eksportēšanas pārbaudīt barību un pārtiku, kas tiek eksportēta no avārijas skartās zonas, vienlaikus izlases veidā veicot kontroles arī ievešanas vietā. Šie pasākumi nodrošināja ļoti augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. Tika secināts, ka RASFF sistēma ir vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu un ātru saziņu ar dalībvalstīm par situācijas attīstību, veicamiem pasākumiem un kontroļu rezultātiem. Šie pasākumi tiek piemēroti arī 2012. gadā, un rezultāti tiek regulāri pārskatīti.

Secinājumi

Ņemot vērā 2011. gada krīzē gūto pieredzi, ir izdarīti vairāki secinājumi, kas arī ir izklāstīti šodien publicētā Komisijas dokumentā2. Svarīgākie secinājumi:

  • jāuzlabo RASFF, ieviešot iRASFF — tiešsaistes paziņošanas platformu, kas palīdzēs uzlabot RASFF ātrdarbību un efektivitāti;

  • jāpārskata līdzšinējie darbības procedūru standarti saistībā ar krīzes vadību, pieļaujot arī zināmu darbības elastību;

  • jāpārskata noteikumi par izsekojamību, lai palielinātu ātrumu un efektivitāti bīstamu produktu izsekošanā un izņemšanā no tirgus;

  • jāorganizē īpašas mācības saistībā ar pārtikas izraisītu infekciju izmeklēšanu un vadību, kā arī par higiēnu primārajā ražošanā lielākajiem tirdzniecības partneriem (izmantojot ES programmu "Labākas mācības nekaitīgai pārtikai" un sadarbojoties ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC));

  • jāizstrādā īpaši noteikumi par sēklu un diedzētu sēklu ražošanu;

  • jāuzlabo koordinācija saistībā ar komunikācijas darbībām krīzes laikā.

Turpmākie soļi

Komisija kopā ar dalībvalstīm turpinās uzlabot ziņošanas sistēmas, ar kurām valsts iestādes var mērķtiecīgāk veikt atlasi un pārbaudes, izmantojot esošos resursus.

Tiks turpināts arī darbs, lai uzlabotu RASFF sistēmu un sadarbību starp dažādiem tīkliem un brīdināšanas sistēmām. Uzmanība tiks pievērsta jauniem apdraudējumu veidiem, kā arī darbībām, kas minētas dokumentā par secinājumiem.

Sīkāka informācija par RASFF:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

ES dalībvalstis, EEZ valstis (Norvēģija, Lihtenšteina un Islande), EBTA sekretariāts, Šveice, Eiropas Komisija un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA).


Side Bar