Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 20.

Az uniós ellenőrzéseknek köszönhetően biztonságos élelmiszer kerül az asztalunkra

Az Európai Bizottság ma nyilvánosságra hozott jelentése rávilágít, hogy az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerének (RASFF) köszönhetően számos élelmiszer-biztonsági kockázatot elhárítottak, illetve enyhítettek; a biztonsági ellenőrzések pedig garantálják, hogy az élelmiszereket biztonsággal fogyaszthatjuk. A RASFF-rendszer jelentős szerepet játszik abban, hogy az élelmiszer útja a termelőtől a fogyasztóig biztonságos legyen: gyorsreagálási mechanizmust indít, amint élelmiszerbiztonsági kockázatra derül fény. A RASFF-rendszer valamennyi tagja1 gyors tájékoztatást kap az élelmiszerben vagy takarmányban azonosított komoly kockázati tényezőkről, így az uniós polgárok egészségének védelme érdekében együttesen és összehangoltan léphetnek fel az élelmiszerbiztonsági kockázatokkal szemben.

John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos kijelentette: „Az európai fogyasztókat a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági szabványai védik. Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszere kiemelten fontos eszköz, hiszen lehetővé teszi, hogy a kockázatokat azonosítsák, és az európai piacról eltávolítsák. A RASFF-rendszer mindemellett erősíti az európai élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerbe vetett fogyasztói bizalmat. 2011-ben számos meghatározó válsághelyzettel foglalkoztunk, mint pl. a fukusimai nukleáris szerencsétlenség, valamint a dioxin-válság és az E. coli-járvány. Az EU sikerrel oldotta meg a felmerülő problémákat, és az esetekből levont tanulságok kétség kívül hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben még jobban teljesítsünk."

Eredmények

2011 során a RASFF-rendszerbe 9157 értesítés érkezett az EU élelmiszerjogi rendelkezéseitől való eltéréssel kapcsolatban, ezek közül 617 bizonyult komoly kockázati tényezőnek.

Az értesítések többsége (5345) kiegészítő értesítés volt, az új értesítések száma 3812-re rúgott. Mindez jelzi, hogy a rendszer a célzottabb működésnek és a részletesebb nyomon követésnek köszönhetően egyre hatékonyabb.

A 3812 új értesítés közül 3139 élelmiszerre, 361 takarmányra és 312 élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra irányult. A leggyakoribb értesítések a takarmányban, szárított gyümölcsben, diófélékben fellelhető alfatoxinokkal, valamint a Kínából származó konyhai eszközökből kioldódó vegyi anyagokkal kapcsolatosan érkeztek.

Biztonságosabb import

Külön elismerést érdemel az uniós határokon folytatott biztonsági ellenőrzések szigorítása. Az értesítések közel fele az EU határán visszautasított élelmiszerre és takarmányra vonatkozott. Amikor ilyen terméket azonosítanak, a RASFF-rendszer tájékoztatja a szóban forgó nem uniós tagállamot, és felkéri, hogy hozzon korrekciós intézkedést annak érdekében, hogy a probléma többé ne fordulhasson elő. Olyan esetekben, amikor súlyos vagy hosszasan fennálló problémára derül fény, a Bizottság felkéri a kérdéses országot, hogy sürgősen alkalmazzon olyan korrekciós intézkedéseket, mint például a létesítmények jegyzékből való törlése, az export leállítása vagy az ellenőrzések szigorítása.

Kockázatcsökkentés és válságkezelés

Az utóbbi években a RASFF-rendszer segítségével számos súlyos, élelmiszerből származó betegség-kitörésre reagáltunk, és enyhítettük azok hatásait, ezek közé tartozik a dioxin-válság és az E. coli-járvány. 2011-ben a RASFF kulcsszerepet játszott két számottevő élelmiszerbiztonsági probléma kezelésében: ezek a fukusimai katasztrófa és az E. coli-járvány.

Az E. coli-járvány az Unió történelmének egyik legsúlyosabb élelmiszerből származó betegség-kitörése volt, amely több mint ötven áldozatot követelt, elsősorban Németországban. Szakértői munkacsoport dolgozott teljes intenzitással annak érdekében, hogy azonosítsák a járványkitörés forrását, és megkönnyítsék a gyors információcserét; mindez lehetővé tette, hogy az élelmiszerbiztonsági hatóságok hatékonyan reagáljanak, és enyhítsék a járvány egészségügyi és gazdasági hatásait.

A fukusimai katasztrófa: Miután a fukusimai atomerőmű 2011 márciusában radioaktivitást bocsátott ki a környezetbe, a Bizottság a RASFF-rendszeren keresztül felkérte a tagállamokat, hogy elemezzék a Japánból importált élelmiszerek és takarmányok radioaktivitásának szintjét. A Bizottság megelőző intézkedést fogadott el, mely előírja, hogy a japán hatóságok szúrópróbaszerű ellenőrzéseket hajtsanak végre az érintett területről származó valamennyi exportált élelmiszeren és takarmányon; ezt az intézkedést a belépési ponton további véletlenszerű ellenőrzések egészítik ki. Az intézkedések igen magas szintű közegészség-védelmet biztosítottak. Bebizonyosodott, hogy a RASFF-rendszer a tagállamokkal folytatott hatékony és gyors kommunikáció elengedhetetlen eszköze a helyzet alakulását, a szükséges intézkedéseket, valamint az ellenőrzések eredményeit tekintve. A rendszeresen felülvizsgált intézkedések 2012-ben is tovább alkalmazandók.

Összegyűjtött tapasztalatok

A 2011-es válsághelyzeteket követően számos lényeges tanulság vonható le; ezeket egy szintén ma nyilvánosságra hozott bizottsági dokumentum2 tartalmazza. Az alábbi felsorolás a legfontosabb területeket tartalmazza:

  • A RASFF-rendszer fejlesztése az iRASFF bevezetése révén – egy olyan online értesítési felület létrehozása, mely a RASFF-rendszer munkáját minden eddiginél gyorsabbá és hatékonyabbá teszi.

  • A jelenleg érvényes, válságkezeléssel kapcsolatos szabvány működési eljárások felülvizsgálata, a szükséges rugalmasság megőrzése mellett.

  • A nyomon követhetőség szabályainak felülvizsgálata annak érdekében, hogy a veszélyes termékeket gyorsabban és hatékonyabban lehessen visszakeresni, és a piaci forgalomból kivonni.

  • Az élelmiszerből származó betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokat, a járványkitörések kezelését és az elsődleges termelés higiéniáját célzó képzések megvalósítása a főbb kereskedelmi partnerek számára (az EU „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű programjának égisze alatt, valamint együttműködve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) és az Európai Járványvédelmi Központtal (ECDC)).

  • A mag- és csíratermelés egyedi szabályainak kidolgozása.

  • A válságkommunikációs tevékenységek koordinációjának javítása.

A következő lépések

A Bizottság és a tagállamok együtt folytatják a jelentési rendszerek hatékonyabbá tételét, ami lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy a mintavételeket és a vizsgálatokat a meglévő forrásokhoz igazítva célzottabban hajtsák végre.

Továbbra is folytatódik a munka a RASFF-rendszer finomítása, valamint a különböző hálózatok jelzőrendszereinek összehangolása terén. Az újonnan megjelenő kockázatok továbbra is hangsúlyosak, emellett az összegyűjtött tapasztalatokkal foglalkozó dokumentumban meghatározott tevékenységek megvalósítására összpontosítunk.

További információk a RASFF-rendszerről:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Kapcsolat:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Az EU tagállamai, az EGT-országok (Norvégia, Liechtenstein és Izland), az EFTA-titkárság, Svájc, az Európai Bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA).


Side Bar